Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 211

Brussel, 1 maart 2010

Scorebord van de interne markt: Omzetting door de lidstaten beter dan ooit, maar nog steeds meer actie nodig voor praktische toepassing van de regels

Zoals blijkt uit het meest recente scorebord van de Europese Commissie, hebben de lidstaten nog nooit zó goed gepresteerd op het gebied van de tijdige omzetting van goedgekeurde internemarktvoorschriften in nationaal recht, maar laat de praktische toepassing van die voorschriften nog steeds te wensen over. Gemiddeld is slechts 0,7 % van de internemarktrichtlijnen waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, nog niet in nationaal recht omgezet (in juli 2009 was dit nog 1,0 %). De lidstaten zitten daarmee ruim onder het streefcijfer van 1,0 % dat volgens de staatshoofden en regeringsleiders uiterlijk in 2009 moest worden bereikt. Twintig lidstaten halen dat streefcijfer of blijven er zelfs onder. Litouwen en Malta spannen de kroon met een bijna perfecte score (drie niet omgezette richtlijnen). Malta kaapt daarmee voor de derde keer de eerste prijs weg. Zestien lidstaten hebben hun tot dusverre beste resultaat bereikt. Zeven lidstaten – Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal en Tsjechië – halen het streefcijfer nog steeds niet en staan daarmee een verdere verlaging van het deficit (het percentage niet tijdig in nationaal recht omgezette internemarktrichtlijnen) in de weg. Wat de toepassing van de EU‑wetgeving betreft, is het aantal inbreukgevallen weliswaar licht gedaald, maar blijven de procedures te lang aanslepen. De lidstaten doen er ondanks de wettelijke verplichting om onverwijld in te grijpen gemiddeld 18 maanden over om zich te conformeren aan de arresten van het Hof van Justitie.

De heer Barnier, commissaris van Interne markt en diensten: ”Dit uitstekende resultaat zal de hele interne markt ten goede komen. Ik moedig de zeven lidstaten die het streefcijfer nog niet hebben bereikt, ertoe aan hun inspanningen te verdubbelen. De kwaliteit van de tenuitvoerlegging en de praktische toepassing van de regels blijft echter een ernstig pijnpunt, niet alleen voor de doeltreffende werking van de interne markt maar ook voor het vertrouwen in die markt. Het is onaanvaardbaar dat uitspraken van het Hof niet worden nageleefd. Ik ben vast van plan gebruik te maken van de mogelijkheid die het nieuwe Verdrag biedt om de naleving van deze uitspraken sneller af te dwingen. Ik wil komen tot een echt partnerschap met de lidstaten waarin deze problemen beter kunnen worden geanalyseerd en voorkomen. Samen zullen wij er ongetwijfeld in slagen de burger en het bedrijfsleven weer naar het hart van de interne markt te leiden.”

Omzetting van internemarktrichtlijnen

 • Met 0,7% ligt het gemiddelde omzettingsdeficit van de 27 lidstaten ruim onder het tussentijdse doel van 1 % dat in 2007 door de staatshoofden en regeringsleiders werd vooropgesteld. Hiermee slagen de lidstaten er voor het eerst in om niet alleen binnen de afgesproken termijn het doel te halen, maar zelfs nog beter te doen.

 • Zestien lidstaten hebben hun tot dusverre beste resultaat bereikt of geëvenaard: België, Cyprus, Estland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk .

 • Het aantal lidstaten dat het doel haalde, steeg van 18 tot 20. De volgende lidstaten halen het streefcijfer van 1 % nog steeds niet: Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal en Tsjechië . Dit neemt niet weg dat, met uitzondering van Oostenrijk , al deze landen hun deficit aanzienlijk naar beneden hebben kunnen bijstellen.

 • Gezien de grote stroom wetgeving die voor de komende zes maanden in de pijplijn zit, zullen Griekenland, Italië, Luxemburg, Polen en Tsjechië drastische maatregelen moeten nemen om volgende keer het streefcijfer te halen.

 • De lidstaten zijn erin geslaagd het aantal veel te laat omgezette richtlijnen de afgelopen zes maanden terug te brengen van 22 tot 16 .

 • Ook het aantal niet correct omgezette richtlijnen hebben zij weten terug te dringen. Optelling van het aantal niet correct omgezette en het aantal niet tijdig omgezette richtlijnen levert voor de hele EU een gemiddeld deficit van 1,5 % op (een half jaar geleden was dit nog 1,8 %).

 • De lidstaten moeten zich nu concentreren op het inkorten van de omzettingstermijnen . Momenteel doen de lidstaten er na het verstrijken van de omzettingstermijn nog eens gemiddeld negen maanden over om richtlijnen om te zetten. De lijst van dit soort inbreuken wordt aangevoerd door Griekenland en Luxemburg .

Inbreuken

 • Het totale aantal inbreukprocedures is licht gedaald, met 1,2 % ten opzichte van de vorige halfjaarperiode. De meeste inbreuken worden net als de afgelopen jaren geconstateerd in de sectoren “belasting en douane-unie” en "milieu”.

 • Italië , gevolgd door Griekenland en Spanje , neemt de meeste open inbreukprocedures voor zijn rekening.

 • De gemiddelde termijn voor de oplossing van inbreuken is ten opzichte van december 2007 toegenomen van 25 tot 28 maanden (voor de EU‑15) en van 12 tot 16 maanden (voor de EU‑12).

 • De lidstaten doen er ondanks de wettelijke verplichting om onverwijld in te grijpen zeer lang over - gemiddeld bijna 18 maanden - om zich te conformeren aan de arresten van het Hof van Justitie. De langste termijnen in dit verband (gemiddeld bijna 25 maanden) worden geconstateerd in Oostenrijk en Spanje .

De volledige tekst van het meest recente scorebord van de interne markt is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Bijlage

Scorebord van de interne markt, 20:

De omzetting en tenuitvoerlegging van internemarktvoorschriften (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar