Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 211

Brussell, l-1 ta’ Marzu 2010

It-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern: L-Istati Membru kisbu l-aqwa riżultati li qatt kellhom s'issa, iżda għad baqa' x'isir rigward l-applikazzjoni prattika tar-regoli

Skont l-aħħar tabella ta' valutazzjoni tas-Suq Intern tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri qatt ma taw prestazzjoni aqwa minn din f'dak li għandu x'jaqsam mal-inklużjoni f'waqtha tar-regoli tas-Suq Intern fil-liġi nazzjonali, iżda għad iridu jtejbu l-mod li bih dawk ir-regoli jiġu applikati fil -prattika. Bħala medja, 0.7 % tad-Direttivi tas-Suq Intern li bħalissa skadiet id-data tal-implimentazzjoni tagħhom mhumiex inklużi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, medja li naqset minn dik ta' 1.0 % f'Lulju 2009. Dan ifisser li l-Istati Membri qegħdin sew taħt il-mira ta' 1.0 % miftiehma mill-Kapijiet tal-Istati, li kellha tinkiseb sa mhux aktar tard mill-2009. Għoxrin Stat Membru huma jew fil-mira jew taħtha, filwaqt li l-Litwanja u Malta kienu l-aqwa tnejn fil-prestazzjoni tagħhom meta mqabbla mal-oħrajn, u jonqoshom biss tliet Direttivi sabiex jiksbu riżultat perfett. Din hija t-tielet darba li Malta tinsab fl-ewwel post. Sittax-il Stat Membru kisbu l-aqwa riżultat li qatt kellhom s’issa. Madankollu, seba' Stati Membri – l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Italja, il-Polonja, il-Portugall, il-Lussemburgu u l-Greċja – għadhom 'il fuq mill-mira u dan qed iżomm lid-defiċit milli jonqos aktar. Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, kien hemm tnaqqis żgħir fl-għadd ta' kawżi ta' ksur, iżda d-dewmien tal-proċedimenti għadu twil wisq u l-Istati Membri jdumu bħala medja 18-il xahar biex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja minkejja l-obbligu legali li jieħdu azzjoni minnufih.

Il-Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi, Michel Barnier, qal: "Dan huwa riżultat eċċellenti li se jgawdi minnu s-Suq Intern kollu. Inħeġġeġ is-seba' Stati Membri li għadhom ma laħqux il-mira sabiex jirdoppjaw l-isforzi tagħhom. Minkejja dan kollu, il-kwalità tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni prattika tar-regoli fir-realtà tibqa' problema kbira, li taffettwa l-effiċjenza u ddgħajjef il-fiduċja fis-Suq Intern. In-nuqqas ta' konformità mad-deċiżjonijiet tal-Qorti hija sempliċement inaċċettabbli. Bi ħsiebni nuża l-possibbiltà maħluqa bit-Trattat il-ġdid li dawn id-deċiżjonijiet ninforzahom aktar malajr. Irrid nistabbilixxi sħubija reali mal-Istati Membri sabiex nifhmu u nipprevjenu aħjar dawn il-problemi. Ninsab konvint, li flimkien, liċ-ċittadini u lin-negozji nistgħu nqegħduhom mill-ġdid fil-qalba tas-Suq Intern."

L -implimentazzjoni tad-Direttivi tas-Suq Intern

 • Fil-livell ta’ 0.7% , id-defiċit medju għat-traspożizzjoni – jiġifieri l-perċentwal tad-Direttivi tas-Suq Intern li ma ġewx implimentati fil-liġi nazzjonali fil-ħin – għas-27 Stat Membru huwa ferm taħt il-mira intermedja ta' 1% li kienu qablu dwarha l-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern fl-2007. Din hija l-ewwel darba li l-Istati Membri rnexxielhom jisbqu l-mira tagħhom fiż-żmien stipulat.

 • B'kollox, 16-il Stat Membru kisbu jew laħqu l-aqwa riżultat tagħhom s'issa: il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Spanja, Franza, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, il-Finlandja u r-Renju Unit .

 • L-għadd ta' Stati Membri li kisbu l-mira tela' minn 18 għal 20. L-Istati Membri li għadhom mhumiex konformi ma' din il-mira ta' 1% huma dawn li ġejjin: L-Awstrija, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Greċja . Madankollu, bl-eċċezzjoni tal- Awstrija , is-seba' Stati Membri kollha rnexxielhom inaqqsu b'mod konsiderevoli d-defiċits tagħhom.

 • Meta jitqies il-volum tal-leġiżlazzjoni li se jkun hemm fis-sitt xhur li ġejjin, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Polonja kollha se jkollhom jieħdu azzjoni drastika sabiex jiksbu l-mira d-darba li jmiss.

 • L-Istati Membri rnexxielhom inaqqsu l-għadd ta' direttivi li tant kienu ilhom pendenti minn 22 għal 16 f'dawn l-aħħar sitt xhur.

 • L-Istati Membri rnexxielhom ukoll inaqqsu l-għadd ta' Direttivi li ma ġewx trasposti kif suppost. Meta nżidu l-għadd ta' direttivi li ma ġewx trasposti kif suppost mal-għadd ta' direttivi li ma ġewx trasposti fil-ħin, ir-riżultat ikun defiċit medju tal-UE ta' 1.5% meta mqabbel ma' 1.8% sitt xhur ilu.

 • L-Istati Membri issa għandhom jiffukaw ħafna aktar fuq il-ħtieġa li jitnaqqas id-dewmien fit-traspożizzjoni . Illum, l-Istati Membri jieħdu medja ta' 9 xhur żejda sabiex jittrasponu d-direttivi wara li tkun għaddiet l-iskadenza tat-traspożizzjoni. Il-Greċja u l-Lussemburga huma l-agħar tnejn f'dan ir-rigward.

Ksur tal-liġi

 • L-għadd totali ta' proċedimenti ta' ksur naqas bi ftit, 1.2% meta mqabbel ma' sitt xhur ilu. Bħas-snin ta' qabel, l-oqsma relatati mat-"tassazzjoni u l-unjoni doganali" u l-"ambjent" jibqgħu l-akbar għejun ta' ksur tal-liġi.

 • L-Italja hija responsabbli għall-akbar għadd ta' proċedimenti ta' ksur, u warajha nsibu lil Spanja u l-Greċja .

 • Iż-żmien medju meħtieġ biex jissolvew il-każijiet ta' ksur żdied. Meta mqabbel ma' Diċembru 2007, iż-żmien meħtieġ żdied minn 25 xahar għal 28 xahar għall-UE-15 u minn 12-il xahar għal 16 -il xahar għall-UE-12.

 • L-Istati Membru jieħdu żmien konsiderevoli – medja ta' madwar 18-il xahar – biex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, minkejja li huma meħtieġa jieħdu azzjoni minnufih. L-Awstrija u Spanja huma dawk li jdumu l-aktar , u jieħdu medja ta' 25 xahar biex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet.

It-test sħiħ tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern l-iktar riċenti jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar