Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Briselē, 2010. gada 1. martā

Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums — dalībvalstis sasniedz līdz šim labākos rezultātus, tomēr joprojām nepieciešama rīcība noteikumu praktiskai piemērošanai

Saskaņā ar jaunāko Eiropas Komisijas iekšējā tirgus izveides rezultātu apkopojumu dalībvalstis sasniegušas līdz šim labākos rezultātus, savlaicīgi ieviešot pieņemtos iekšējā tirgus noteikumus valsts tiesību aktos. Tomēr tām vēl joprojām jāuzlabo minēto noteikumu praktiska piemērošana. Vidēji tikai 0,7 % no iekšējā tirgus direktīvām, kuru ieviešanas termiņš ir beidzies, šobrīd nav iestrādātas valsts tiesību aktos (salīdzinoši 2009. gada jūlijā — 1,0 %). Tas nozīmē, ka dalībvalstis ir ievērojami pārsniegušas valstu vadītāju izvirzīto mērķi — 1,0 %, kas bija jāsasniedz vēlākais līdz 2009. gadam. Divdesmit dalībvalstis ir vai nu precīzi sasniegušas mērķi, vai arī to pārsniegušas. Vislabākos rezultātus sasniegusi Lietuva un Malta, kurām valsts tiesību aktos atlicis iestrādāt tikai trīs direktīvas. Tā ir trešā reize, kad Malta ieņem pirmo vietu. Savus līdz šim labākos rezultātus ir sasniegušas sešpadsmit dalībvalstis. Tomēr septiņas dalībvalstis — Austrija, Čehija, Itālija, Polija, Portugāle, Luksemburga un Grieķija — joprojām nav sasniegušas mērķi un turpina kavēt noteiktos termiņus. Runājot par ES tiesību aktu piemērošanu, ir nedaudz samazinājies pienākumu neizpildes lietu skaits, tomēr ar to izskatīšanu saistītā procedūra joprojām ir pārāk gara, un dalībvalstis Tiesas spriedumus izpilda vidēji 18 mēnešu laikā, neraugoties uz juridisko pienākumu rīkoties nekavējoties.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: „Tas ir lielisks sasniegums, kas veicinās visa iekšējā tirgus attīstību. Tās septiņas dalībvalstis, kuras mērķi vēl nav sasniegušas, es aicinu dubultot pūles šajā jomā. Tomēr īstenošanas un noteikumu praktiskās piemērošanas kvalitāte joprojām ir ievērojama problēma, kas ietekmē iekšējā tirgus efektivitāti un mazina uzticību tam. Tiesas spriedumu neievērošana vienkārši ir nepieņemama. Esmu cieši nolēmis izmantot jaunā Līguma dotās iespējas panākt minēto spriedumu ātrāku izpildi. Es vēlos izveidot patiesu partnerību ar dalībvalstīm, lai labāk izprastu šīs problēmas un tās nepieļautu. Esmu pārliecināts, ka kopīgi mēs varam panākt iekšējā tirgus vēl labāku darbību iedzīvotāju un uzņēmumu labā.”

Iekšējā tirgus direktīvu īstenošana

 • Vidējais transponēšanas deficīts — valstu tiesību aktos paredzētajā termiņā neiestrādāto iekšējā tirgus direktīvu procentuālā daļa — 27 ES dalībvalstīs ir 0,7 %, kas ir ievērojami zemāks rādītājs nekā 1 % pagaidu mērķis, par kuru 2007. gadā vienojās valstu un valdību vadītāji. Šī ir pirmā reize, kad dalībvalstis ir pārsniegušas noteiktam termiņam izvirzīto mērķi.

 • Sešpadsmit dalībvalstis ir sasniegušas vai atkārtojušas līdz šim labākos rezultātus. Tās ir Beļģija, Čehija, Igaunija, Spānija, Francija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Somija un Apvienotā Karaliste .

 • To valstu skaits, kuras ir sasniegušas mērķi, ir palielinājies no 18 līdz 20. Dalībvalstis, kas vēl nav sasniegušās 1 % mērķi, ir Austrija , Portugāle , Čehija , Polija , Itālija , Luksemburga un Grieķija . Tomēr, izņemot Austriju, minētās 7 dalībvalstis ir spējušas ievērojami samazināt atpalicību.

 • Ņemo t vērā, ka turpmākajos 6 mēnešos tiks pieņemts liels skaits tiesību aktu, Čehijai, Grieķijai, Itālijai, Luksemburgai un Polijai vajadzēs enerģiski rīkoties, lai sasniegtu mērķi līdz nākamā termiņa beigām.

 • Pēdējo sešu mēnešu laikā dalībvalstīm ir izdevies samazināt jau sen ieviešamu direktīvu skaitu no 22 līdz 16 .

 • Dalībvalstis ir arī spējušas samazināt nepareizi transponētu direktīvu skaitu. Summējot nepareizi transponētas direktīvas ar savlaicīgi netransponētām direktīvām, vidējais rezultāts ES ir 1,5 % salīdzinājumā ar 1,8 % pirms pusgada.

 • Dalībvalstīm tagad vajadzētu vairāk pievērsties nepieciešamībai samazināt transponēšanas kavējumus . Patlaban dalībvalstīm vidēji nepieciešami vēl 9 mēneši direktīvu transponēšanai pēc tam, kad beidzies noteiktais transponēšanas termiņš. Grieķijai un Luksemburgai šajā jomā ir vislielākie pārkāpumi.

Pārkāpumi

 • Kopējais pienākumu neizpildes procedūru skaits ir nedaudz (par 1,2 % ) samazinājies, salīdzinot ar rezultātiem pirms pusgada. Tāpat kā iepriekšējos gados "nodokļu politika un muitas savienība" un "vide" ir jomas, kuras joprojām ir lielākais pārkāpumu avots.

 • Pret Itāliju uzsākts lielākais skaits pienākumu neizpildes procedūru, un tai seko Grieķija un Spānija .

 • Vidējais laiks, kas nepieciešams pārkāpumu atrisināšanai, ir palielinājies. Salīdzinājumā ar 2007. gada decembri atrisināšanai nepieciešamais laiks ir palielinājies no 25 mēnešiem līdz 28  mēnešiem ES-15 valstīm un no 12 mēnešiem līdz 16  mēnešiem ES-12 valstīm.

 • Dalībvalstis Tiesas spriedumus izpilda vidēji gandrīz 18 mēnešu laikā, lai gan tām jārīkojas nekavējoties. Visilgākais laiks spriedumu izpildei nepieciešams Austrijai un Spānijai , kur tas ir aptuveni 25  mēneši.

Jaunākā iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma pilns teksts ir pieejams

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar