Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 211

Briuselis, 2010 m. kovo 1 d.

Vidaus rinkos rezultatų suvestinė. Nors valstybių narių rezultatai, palyginti su ankstesniais, patys geriausi, dar reikia imtis praktinio taisyklių taikymo veiksmų

Iš naujausios Europos Komisijos parengtos vidaus rinkos rezultatų suvestinės matyti, kad valstybėms narėms vidaus rinkos taisykles į nacionalinę teisę perkelti sekėsi kaip niekad gerai, tačiau dar reikia užtikrinti geresnį šių taisyklių taikymą praktikoje. Šiuo metu į nacionalinę teisę neperkelta vidutiniškai tik 0,7 % vidaus rinkos direktyvų, kurių perkėlimo terminas jau pasibaigęs, palyginti su 1,0 % 2009 m. liepą. Tai reiškia, kad valstybės narės jau gerokai pranoko valstybių vadovų sutartą 1 % tikslą, kurį reikėjo įgyvendinti ne vėliau kaip 2009 m. Dvidešimt valstybių narių šį tikslą yra pasiekusios arba jį viršijusios, o Lietuva ir Malta apskritai yra pasiekusios geriausių rezultatų – joms beliko perkelti po tris direktyvas. Malta pirmoje vietoje atsidūrė jau trečią kartą. Šešiolikos valstybių narių rezultatai yra geresni nei buvę iki šiol. Tačiau septynios valstybės narės – Austrija, Čekija, Italija, Lenkija, Portugalija, Liuksemburgas ir Graikija – dar nėra pasiekusios minėto tikslo ir stabdo tolesnį direktyvų perkėlimo procesą. Kalbant apie ES teisės taikymą, bendras valstybėms narėms dėl pažeidimų iškeltų bylų skaičius šiek tiek sumažėjo, tačiau bylos nagrinėjamos vis dar ilgai, o Teisingumo Teismo sprendimus valstybės narės įgyvendina vidutiniškai per 18 mėnesių, nepaisydamos teisinės prievolės imtis neatidėliotinų veiksmų.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Tai puikus rezultatas, ir jis bus naudingas visai vidaus rinkai. Aš raginu septynias valstybes nares, kurios dar nepasiekė tikslo, dėti dvigubai daugiau pastangų. Tačiau taisyklių įgyvendinimo ir praktinio taikymo valstybėse narėse kokybė tebėra didelė problema; tai menkina veiksmingumą ir mažina pasitikėjimą vidaus rinka. Teismo sprendimų nevykdymas yra paprasčiausiai nepriimtinas. Aš iš tiesų ketinu pasinaudoti nauja Sutartimi numatyta galimybe, kad tokie sprendimai būtų greičiau įgyvendinami. Kad geriau suprastume tokias problemas ir jų išvengtume, noriu, kad su valstybėmis narėmis būtų sukurta tikra partnerystė. Esu įsitikinęs, kad kartu galime užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės vėl taptų vidaus rinkos pagrindu.“

Vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimas

 • 0,7 % – vidutiniškai tiek direktyvų 27 valstybės narės laiku neperkėlė į nacionalinę teisę; šis rodiklis gerokai mažesnis nei planuotas tarpinis 1 % rodiklis, dėl kurio 2007 m. sutarė valstybių ir vyriausybių vadovai. Tai pirmas kartas, kai laikydamosi sutarto termino valstybės narės padarė daugiau, nei buvo planuota.

 • Iš viso 16 valstybių narių – Belgijos, Čekijos, Estijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos ir Jungtinės Karalystės – rezultatai yra patys geriausi per visą laikotarpį.

 • Pasiekusių numatytą tikslą valstybių narių skaičius padidėjo nuo 18 iki 20. Planuoto 1 % rodiklio nepavyko pasiekti šioms valstybėms narėms: Austrijai, Portugalijai, Čekijai, Lenkijai, Italijai, Liuksemburgui ir Graikijai . Vis dėlto reikia pažymėti, kad visos 7 valstybės narės, išskyrus Austriją , gerokai sumažino neperkeltų direktyvų skaičių.

 • Atsižvelgiant į tai, kiek teisės aktų reikės perkelti per ateinančius 6 mėnesius, Čekija, Graikija, Italija, Liuksemburgas ir Lenkija turės imtis radikalių veiksmų, kad neatsiliktų nuo numatyto kito etapo tikslo.

 • Per praėjusius šešis mėnesius valstybėms narėms pavyko sumažinti direktyvų, kurios ilgai nebuvo perkeltos , skaičių nuo 22 iki 16 .

 • Valstybėms narėms taip pat pavyko sumažinti neteisingai perkeltų direktyvų skaičių. Prie laiku neperkeltų direktyvų pridėjus neteisingai perkeltas direktyvas gaunamas 1,5 % ES mastu neperkeltų direktyvų vidurkis, palyginti su prieš pusmetį buvusiu 1,8 % rodikliu.

 • Valstybės narės dabar turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad sumažėtų vėlavimo perkeliant į nacionalinius teisės aktus atvejų. Šiuo metu valstybėms narėms reikia vidutiniškai dar 9 mėnesių direktyvoms, kurių perkėlimo terminas pasibaigęs, perkelti. Šioje srityje didžiausi pažeidėjai yra Graikija ir Liuksemburgas .

Pažeidimai

 • Dėl pažeidimų iškeltų bylų skaičius, palyginti su prieš pusmetį buvusia padėtimi, šiek tiek sumažėjo – 1,2 %. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia pažeidimų yra mokesčių ir muitų sąjungos ir aplinkos srityse.

 • Daugiausia bylų dėl pažeidimų iškelta Italijai , po jos eina Graikija ir Ispanija .

 • Pailgėjo vidutinis pažeidimo atvejų išnagrinėjimo laikas. Palyginti su 2007 m. gruodžiu, šis laikas pailgėjo nuo 25 iki 28 mėn. ES-15 ir nuo 12 iki 16 mėn. ES-12.

 • Valstybėms narėms prireikia nemažai laiko (vidutiniškai beveik 18 mėn.) Teisingumo Teismo sprendimams įgyvendinti, nepaisant to, kad jos privalo imtis neatidėliotinų veiksmų. Labiausiai sprendimus įgyvendinti vėluoja Austrija ir Ispanija – joms vidutiniškai prireikia 25 mėn.

Visą naujausią vidaus rinkos rezultatų suvestinę galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Priedas

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details )

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar