Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Brüsszel, 2010. március 1.

Belső piaci eredménytábla: a tagállamok az eddigi legjobb eredményt érték el, de további intézkedésekre van szükség a szabályok gyakorlati alkalmazása terén

Az Európai Bizottság legfrissebb belső piaci eredménytáblája szerint a tagállamok eddig soha nem teljesítettek ilyen jól az elfogadott belső piaci szabályoknak a nemzeti jogba való átültetése terén, de e szabályok gyakorlati alkalmazását még javítaniuk kell. A belső piaci irányelvek átlagosan 0,7%-a nem került át a nemzeti jogszabályokba a megadott végrehajtási határidőig, szemben a 2009. júliusi 1,0%-os aránnyal. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok jóval túlteljesítették az államfők által elfogadott 1,0%-os célt, amelynek elérését legkésőbb 2009-re tűzték ki. Húsz tagállam elérte vagy meghaladta a célkitűzést, miközben összességében a legjobban Litvánia és Málta teljesített, csupán három irányelvvel elmaradva a tökéletes eredménytől. Málta most harmadszor került az élre. Tizenhat tagállam büszkélkedhet eddigi legjobb eredményével. Hét tagállam azonban – Ausztria, a Cseh Köztársaság, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Luxemburg és Görögország – még mindig elmarad a céltól, így gátolva az átültetési hiány további csökkenését. Ami az uniós jog alkalmazását illeti, a jogsértési ügyek száma némileg csökkent, de az eljárások változatlanul elhúzódnak és a tagállamoknak – annak ellenére, hogy a haladéktalan intézkedés jogi kötelezettség – átlagosan 18 hónapba telik, hogy eleget tegyenek a Bíróság ítéletének.

Michel Barnier , a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Ez kiváló eredmény és a belső piac egészének előnyére válik. Azt a hét tagállamot, amely még elmarad a céltól, arra biztatom, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit. Továbbra is komoly gondot jelent azonban a végrehajtás színvonala és a szabályok gyakorlati alkalmazása, ami befolyásolja a hatékonyságot és aláássa a bizalmat a belső piacon. A Bíróság ítéleteinek figyelmen kívül hagyása egyszerűen elfogadhatatlan. Szándékomban áll, hogy az ítéleteknek a gyorsabb érvényesítése érdekében kihasználjam az új Szerződés kínálta összes lehetőséget. E problémák jobb megértése és elkerülése céljából valódi partnerséget szeretnék kialakítani a tagállamokkal. Biztos vagyok benne: közösen elérhetjük, hogy a belső piacon újra az állampolgárok és a vállalkozások legyenek a legfontosabbak.

A belső piaci irányelvek végrehajtása

 • A 27 tagállam 0,7%-os átlagos átültetési hiánya – azaz a nemzeti jogba határidőre át nem vett belső piaci irányelvek százalékos aránya – az állam- és kormányfők által 2007-ben elfogadott 1,0 %-os időközi célnál jelentősen alacsonyabb. Ez az első alkalom, hogy a tagállamok az egyeztetett határidőn belül túlteljesítették a célkitűzést.

 • Összesen tizenhat tagállam érte el vagy teljesítette új ra legjobb eredményét: Belgium, a Cseh Köztársaság, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia, Finnország és az Egyesült Királyság .

 • A célt elérő tagállamok száma 1 8-ról 20-ra növekedett. A következő tagállamok még nem teljesítették az 1%-os célt: Ausztria, Portugália, a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Olaszország, Luxemburg és Görögország . Mindemellett Ausztria kivételével a többi tagállamnak sikerült jelentősen csökkentenie elmaradását.

 • Tekintettel a következő fél évben hatályba lépő jogszabályok volumenére, a Cseh Köztársaságnak, Görögországnak, Olaszországnak, Luxemburgnak és Lengyelországnak egyaránt határozott intézkedéseket kell tennie, hogy a következő időszakban megfeleljen a célkitűzésnek.

 • Az elmúlt hat hónapban a tagállamoknak sikerült 22-ről 16-ra csökkenteniük azon irányelvek számát, amelyek átültetése régóta esedékes .

 • A tagállamok eredményesen visszaszorították a helytelenül átültetett irányelvek számát is. A helytelenül átültetett irányelvek és a határidőre át nem vett irányelvek számát összeadva megállapítható, hogy a fél évvel ezelőtti 1,8%-hoz képest az átlagos elmaradás az Unió egészét tekintve 1,5% .

 • A tagállamoknak most kifejezetten arra kell összpontosítaniuk, hogy az átültetés terén mutatkozó késedelmet csökkentsék . A tagállamok jelenleg átlagosan 9 hónappal lépik túl az irányelvek átültetésére kitűzött határidőt. Ebben a tekintetben Görögország és Luxemburg teljesítménye a legrosszabb.

Jogsértések

 • A fél évvel ezelőtti helyzethez képest a jogsértési eljárások száma összességében csekély mértékben, 1,2%-kal csökkent. A korábbi évekhez hasonlóan az adóügyi és vámuniós, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozás jelenti a jogsértések legfőbb forrását.

 • Olaszország ellen folyik a legtöbb jogsértési eljárás, ezt a tagállamot Görögország és Spanyolország követi a sorban.

 • Hosszabb lett a jogsértések rendezéséhez szükséges átlagos időtartam. A 2007. decemberi állapothoz képest az EU-15 esetében az ehhez szükséges idő 25 hónapról 28 hónapra, az EU-12 esetében pedig 12 hónapról 16 hónapra nőtt.

 • A tagállamoknak jelentős időbe telik – átlagosan közel 18 hónapba –, hogy eleget tegyenek a Bíróság ítéletének, annak ellenére, hogy az előírások szerint azonnal intézkedniük kell. A legjelentősebb késedelem Ausztriára és Spanyolországra jellemző, esetükben átlagosan körülbelül 25 hónapra van szükség ahhoz, hogy megfeleljenek az ítéletnek.

A teljes belső piaci eredménytábla a következő internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar