Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 211

Bryssel 1. maaliskuuta 2010

Sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa kaikkien aikojen parasta tulosta, vaikka lisätoimia tarvitaan sääntöjen käytännön soveltamisessa

Euroopan komission tuorein sisämarkkinoiden tulostaulu osoittaa, että jäsenvaltiot ovat saattaneet sisämarkkinasääntöjä ajallaan osaksi kansallista lainsäädäntöään paremmin kuin koskaan ennen. Jäsenvaltioiden on kuitenkin edelleen parannettava sääntöjen käytännön soveltamista. Sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on mennyt umpeen, keskimäärin 0,7 prosenttia on jäänyt saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun vastaava luku heinäkuussa 2009 oli 1,0 prosenttia. Tulos merkitsee sitä, että jäsenvaltiot ovat jo alittaneet valtionpäämiesten sopiman 1,0 prosentin rajan, joka oli määrä saavuttaa viimeistään vuonna 2009. Jäsenvaltioista 20 on joko saavuttanut rajan tai päässyt sen alle. Liettua ja Malta puolestaan ylsivät parhaaseen kokonaistulokseen, sillä ne ovat vain kolmen direktiivin päässä täydellisestä tuloksesta. Malta on ensimmäisellä sijalla jo kolmatta kertaa. Lisäksi 16 jäsenvaltiota on tehnyt kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Seitsemän jäsenvaltiota (Itävalta, Tšekki, Italia, Puola, Portugali, Luxemburg ja Kreikka) ylittää kuitenkin edelleen rajan ja haittaa täytäntöönpanovajeen supistumisen jatkumista. EU:n lainsäädännön rikkomustapausten määrä väheni hieman mutta menettelyt kestävät edelleen liian pitkään, sillä jäsenvaltioilta kuluu keskimäärän 18 kuukautta tuomioistuimen päätösten noudattamiseen huolimatta siitä, että niillä on oikeudellinen velvoite toteuttaa toimet välittömästi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi seuraavaa: ”Tämä on erinomainen tulos, josta koituu hyötyä koko sisämarkkinoille. Kannustan seitsemää jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tavoitetta, kaksinkertaistamaan ponnistelunsa. Täytäntöönpanon laatu ja sääntöjen käytännön soveltaminen ovat edelleen iso ongelma, joka vaikuttaa sisämarkkinoiden tehokkuuteen ja heikentää luottamusta niitä kohtaan. Tuomioistuimen tuomioita on noudatettava. Aion käyttää hyväkseni mahdollisuutta, jonka uusi perussopimus tarjoaa tuomioiden nopeaan täytäntöönpanoon. Haluan kehittää todellista kumppanuutta jäsenvaltioiden kanssa, jotta näitä ongelmia voitaisiin ymmärtää ja ehkäistä paremmin. Olen varma siitä, että yhdessä toimien voimme taas saada kansalaiset ja yritykset sisämarkkinoiden keskiöön."

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

 • 0,7 prosentin keskimääräinen täytäntöönpanovaje EU27:ssä – se osuus sisämarkkinadirektiiveistä, jota ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä – on selvästi parempi tulos kuin valtionpäämiesten vuonna 2007 asettama 1 prosentin välitavoite. Jäsenvaltiot ovat nyt ensimmäistä kertaa suoriutuneet tavoitetta paremmin sovitussa määräajassa.

 • Yhteensä 16 jäsenvaltiota on sivunnut kaikkien aikojen parasta tulostaan tai parantanut sitä. Nämä jäsenvaltiot ovat Belgia, Tšekki, Viro, Espanja, Ranska, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Portugali, Romania, Slovakia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta .

 • Tavoitteen saavuttaneiden jäsenvaltioiden lukumäärä kasvoi 18:sta 20:een. Seuraavat seitsemän jäsenvaltiota eivät ole vielä saavuttaneet 1 prosentin tavoitetta: Itävalta, Portugali, Tšekki, Puola, Italia, Luxemburg ja Kreikka . Itävaltaa lukuun ottamatta nämä jäsenvaltiot onnistuivat supistamaan täytäntöönpanovajettaan huomattavasti.

 • Ottaen huomioon kuuden seuraavan kuukauden aikana julkaistavan lainsäädännön suuren määrän Tšekin, Kreikan, Italian, Luxemburgin ja Puolan on kaikkien toteutettava radikaaleja toimia tavoitteen saavuttamiseksi seuraavalla kierroksella.

 • Jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään 22:sta 16:een niiden direktiivien lukumäärän, joiden täytäntöönpano on viivästynyt jo pitkään .

 • Jäsenvaltiot ovat onnistuneet myös vähentämään virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettujen direktiivin lukumäärää. Kun virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettujen direktiivien lukumäärä lisätään niiden direktiivien lukumäärään, joiden täytäntöönpano on viivästynyt, saadaan keskimääräiseksi täytäntöönpanovajeeksi 1,5 prosenttia , kun se puoli vuotta sitten oli 1,8 prosenttia.

 • Jäsenvaltioiden olisi nyt keskityttävä vähentämään viivästyksiä, joita osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisessa ilmenee . Tällä hetkellä jäsenvaltioiden keskimääräinen viivästys määräajan umpeutumisen jälkeen on noin yhdeksän kuukautta. Kreikka ja Luxemburg ovat kaikkein hitaimpia täytäntöönpanijoita.

Rikkomustapaukset

 • Rikkomusmenettelyjen kokonaismäärä on puolessa vuodessa vähentynyt hieman eli 1,2 prosenttia . Edellisvuosien tapaan rikkomustapauksia esiintyi eniten verotuksen ja tulliliiton sekä ympäristön aloilla.

 • Italialla on eniten avoimia rikkomustapauksia. Sen jälkeen tulevat Kreikka ja Espanja .

 • Tapausten ratkaisemiseksi tarvittava keskimääräinen aika on pidentynyt. Joulukuuhun 2007 verrattuna sen on pidentynyt 25 kuukaudesta 28 kuukauteen EU15-maissa ja 12 kuukaudesta 16 kuukauteen EU12-maissa.

 • Jäsenvaltioilta kuluu huomattavan pitkään – keskimäärin lähes 18 kuukautta – tuomioistuimen päätösten noudattamiseen huolimatta siitä, että niiden on toteutettava toimet välittömästi. Pisimmät viivästykset on todettu Itävallassa ja Espanjassa , joilta on kulunut keskimäärin 25 kuukautta noudattaa päätöksiä.

Viimeisin sisämarkkinatulostaulu on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Liite

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar