Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

Bruxelles, den 1. marts 2010

Resultattavlen for det indre marked: EU-landene har den hidtil bedste gennemførelsesgrad, men en større indsats for den praktiske anvendelse af reglerne er fortsat nødvendig

EU-landene har været bedre end nogensinde til at formelt at gennemføre de vedtagne regler for det indre marked i national ret til tiden, viser Europa-Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked. Det er i gennemsnit kun 0,7 % af direktiverne om det indre marked, der stadig ikke er gennemført i national ret inden for fristen, hvilket er et fald fra 1,0 % i juli 2009. Dette betyder, at EU-landene allerede ligger et pænt stykke under det mål på 1,0 %, som stats- og regeringscheferne blev enige om at nå senest i 2009. 20 EU-lande ligger på eller under målet, og Litauen og Malta har førertrøjen på, idet de kun mangler 3 direktiver i en gennemførelsesprocent på 100 %. Det er nu tredje gang, Malta ligger på førstepladsen. 16 EU-lande har nået deres bedste resultat nogensinde. Der er imidlertid 7 EU-lande - Østrig, Tjekkiet, Italien, Polen, Portugal, Luxembourg og Grækenland - som fortsat ligger over målet og hindrer en yderligere reduktion af gennemførelsesefterslæbet. Hvad angår anvendelsen af EU-lovgivningen har der været et lille fald i antallet af traktatbrudssager, men sagerne tager fortsat for lang tid, og EU-landene er i gennemsnit 18 måneder om at efterkomme Domstolens domme, på trods af at de er retligt forpligtet til at træffe omgående foranstaltninger.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Det er et fremragende resultat, der kommer hele det indre marked til gode. Jeg opfordrer de 7 medlemsstater, der endnu ikke har nået målet, til at intensivere indsatsen. Men kvaliteten af gennemførelsen og den praktiske, konkrete anvendelse af reglerne er fortsat et stort problem, der går ud over effektiviteten og undergraver tilliden til det indre marked. Det er helt enkelt uacceptabelt ikke at efterkomme Domstolens domme. Jeg agter at udnytte den nye traktats muligheder fuldt ud for at håndhæve dommene hurtigere. Jeg ønsker at opbygge et ægte partnerskab med medlemsstaterne for bedre at forstå og forebygge sådanne problemer. Jeg er overbevist om, at vi sammen atter kan sætte borgere og virksomheder i centrum af det indre marked."

Gennemførelse af direktiver om det indre marked

 • Med 0,7 % ligger det gennemsnitlige gennemførelsesefterslæb – dvs. den procentdel af direktiverne om det indre marked, som ikke er blevet gennemført i den nationale ret til tiden – for de 27 EU-lande et godt stykke under det foreløbige mål på 1 %, som stats- og regeringscheferne blev enige om i 2007. Det er første gang, EU-landene inden fristen har gjort det bedre end det aftalte mål.

 • I alt 16 EU-lande har opnået eller gentaget deres hidtil bedste resultat : Belgien, Tjekkiet, Estland, Spanien, Frankrig, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Finland og Det Forenede Kongerige .

 • Antallet af EU-lande, der nåede målet , steg fra 18 til 20. Følgende EU-lande har endnu ikke nået målet på 1 %: Østrig, Portugal, Tjekkiet, Polen, Italien, Luxembourg og Grækenland . Med undtagelse af Østrig lykkedes det dog for alle 7 lande at reducere deres efterslæb betydeligt.

 • I betragtning af den store mængde lovgivning, der kommer i det næste 6 måneder, skal Tjekkiet, Grækenland, Italien, Luxembourg og Polen alle nødvendigvis træffe drastiske foranstaltninger for at nå målet i næste runde.

 • EU-landene har nedbragt antallet af meget forsinkede gennemførelser af direktiver fra 22 til 16 i de sidste 6 måneder.

 • EU-landene har desuden formået at nedbringe antallet af ukorrekt gennemførte direktiver . Hvis man lægger antallet af ukorrekt gennemførte direktiver sammen med antallet af direktiver, der ikke er gennemført inden for fristen, giver det et gennemsnitligt efterslæb for EU som helhed på 1,5 % mod 1,8 % for et halvt år siden.

 • EU-landene bør nu øge deres fokus på behovet for at reducere forsinkelser i gennemførelsen . I dag tager det i gennemsnit 9 måneder ekstra efter gennemførelsesfristen for EU-landene at gennemføre direktiver. Det er Grækenland og Luxembourg , der er de værste syndere på dette punkt.

Traktatbrud

 • Det samlede antal traktatbrudssager er faldet lidt med 1,2 % i forhold til for et halvt år siden. I lighed med de foregående år er "beskatning og toldunion" og "miljø" de områder, hvor der begås flest traktatbrud.

 • Italien , efterfulgt af Grækenland og Spanien , tegner sig for de fleste af de igangværende traktatbrudssager.

 • Den gennemsnitlige behandlingstid for traktatbrudssager er steget. I forhold til december 2007 er behandlingstiden steget fra 25 måneder til 28 måneder for EU-15 og fra 12 til 16 måneder for EU-12.

 • EU-landene er længe om - i gennemsnit næsten 18 måneder - at efterkomme Domstolens domme, på trods af at de er forpligtet til at træffe omgående foranstaltninger. Det er Østrig og Spanien , der er længst tid om at efterkomme domme , idet de i gennemsnit er 25 måneder om det.

Den nye resultattavle for det indre marked kan ses i sin helhed på følgende websted:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Bilag

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar