Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/211

V Bruselu dne 1. března 2010

Žebříček výsledků pro vnitřní trh: Členské státy hlásí nejlepší výsledky v historii, ale stále ještě je třeba pracovat na praktickém uplatňování předpisů

Podle poslední srovnávací tabulky pro vnitřní trh vypracované Evropskou komisí si členské státy ještě nikdy nevedly lépe, pokud jde o včasné provedení schválených předpisů v oblasti vnitřního trhu do vnitrostátního práva, ale stále je ještě třeba zlepšit způsob, jakým jsou tyto předpisy aplikovány v praxi. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva jen 0,7 % směrnic z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 1,0 % z července 2009 snížil. To znamená, že členské státy jsou již značně pod 1,0% cílovou hodnotou, na níž se dohodly hlavy států a jíž mělo být dosaženo nejpozději v roce 2009. Dvacet členských států cíle již dosáhlo, případně je pod jeho hodnotou, přičemž celkově byly nejlepší Litva a Malta, které od dosažení dokonalého výsledku dělí jen tři směrnice. Malta je na prvním místě již potřetí. U 16 členských států se jedná o jejich zatím nejlepší výsledek. Sedm členských států – Rakousko, Česká republika, Itálie, Polsko, Portugalsko, Lucembursko a Řecko – však cíle stále nedosáhlo, a brání tak dalšímu snižování deficitu. Pokud jde o aplikaci práva EU, došlo k mírnému snížení počtu případů porušování práva, ale řízení jsou stále příliš dlouhá a členské státy potřebují v průměru 18 měsíců na to, aby splnily rozhodnutí Soudního dvora, i když podle právních předpisů musí přijmout opatření neprodleně.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michal Barnier uvedl: „Tento výsledek je vynikající a ku prospěchu celého vnitřního trhu. Sedm členských států, které dosud cíle nedosáhly, by mělo své úsilí zdvojnásobit. Stále však zůstává velkým problémem kvalita provádění a praktické uplatňování předpisů, což ovlivňuje jejich účinnost a podkopává důvěru ve vnitřní trh. Nesplnění rozhodnutí Soudního dvora je prostě nepřijatelné. S veškerou rozhodností hodlám využít možnosti poskytované novou Smlouvou a vymáhat rychlejší plnění soudních rozhodnutí. Pro lepší porozumění a předcházení těmto problémům bych chtěl nastolit skutečné partnerství s členskými státy. Jsem si jist, že společnými silami se nám podaří přesvědčit zase občany i podniky o smyslu fungování vnitřního trhu.“

Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

 • V případě všech 27 členských států dosahuje průměrný deficit v provádění, tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas převedeny do vnitrostátního práva, úrovně 0,7 %, což je hodnota daleko nižší než průběžný cíl 1 %, na němž se dohodly hlavy států a vlád v roce 2007. Je to poprvé, kdy členské státy překročily svůj cíl v dohodnuté lhůtě.

 • Svého vůbec nejlepšího výsledku dosáhlo nebo se mu vyrovnalo celkem 16 států: Belgie, Česká republika, Estonsko, Španělsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Finsko a Spojené království.

 • Počet členských států, které dosáhly cíle, se zvýšil z 18 na 20. Členské státy, které dosud 1% cíle nedosáhly, jsou Rakousko, Portugalsko, Česká republika, Polsko, Itálie, Lucembursko a Řecko. Kromě Rakouska se však všem těmto členským státům podařilo deficit výrazně snížit.

 • Vzhledem k objemu legislativy, která vstoupí v platnost během příštích šesti měsíců, budou muset Česká republika, Řecko, Itálie, Lucembursko a Polsko zvýšit drasticky výkonnost, aby tohoto cíle příště dosáhly.

 • Členským státům se za posledních šest měsíců podařilo snížit počet velmi opožděných směrnic z 22 na 16.

 • Rovněž se jim podařilo snížit počet nesprávně transponovaných směrnic. Sečteme-li počet nesprávně transponovaných směrnic a počet směrnic netransponovaných včas, dostaneme průměrný deficit ve výši 1,5 % ve srovnání s hodnotou 1,8 % před půl rokem.

 • Členské státy by se nyní měly více zaměřit na nutnost snížit při transpozici směrnic dobu prodlení. V současnosti trvá členským státům v průměru devět měsíců, než po uplynutí lhůty pro transpozici směrnice transponují. Nejhorších výsledků v tomto ohledu dosahují Řecko a Lucembursko.

Porušování předpisů

 • Celkový počet řízení pro porušení práva se za posledních šest měsíců mírně snížil o 1,2 %. Stejně jako v minulých letech dochází k porušování i nadále nejvíce v oblastech „daně a cla“ a „životní prostředí“.

 • Nejvíce řízení pro porušení práva bylo zahájeno s  Itálií a po ní následují Řecko a Španělsko .

 • Průměrná doba potřebná na vyřešení případů porušení práva se prodloužila. Ve srovnání s prosincem 2007 se doba potřebná na vyřešení prodloužila z 25 měsíců na 28 v zemích EU-15 a z 12 měsíců na 16 v zemích EU-12.

 • Členským státům trvá značně dlouhou dobu – v průměru téměř 18 měsíců – než splní rozhodnutí Soudního dvora, přestože jsou povinny přijmout opatření neprodleně. Nejdelší prodlení vykazuje Rakousko a Španělsko , které na splnění rozhodnutí potřebují průměrně 25 měsíců.

Úplné znění nejnovější srovnávací tabulky pro vnitřní trh naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Příloha

Internal Market Scoreboard 20:

Transposition and implementation of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2009 – 1521 directives

Ranking

1

1

3

3

3

6

6

6

6

10

10

12

12

14

15

16

16

18

19

20

21

21

23

24

25

25

27

Member State

LT

MT

BG

DK

RO

HU

LV

SK

SE

NL

SI

ES

FI

DE

FR

EE

UK

CY

BE

IE

AT

PT

CZ

PL

IT

LU

EL

EU

Transposition deficit (%)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

0.7

Number of directives not transposed

3

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

15

16

16

19

21

22

22

23

Missing notifications to reach the 1% objective

1

1

4

6

7

7

8

EU-27 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2009

Member State

BG

CZ

DK

EE

CY

LV

LT

HU

MT

NL

SI

RO

BE

DE

IE

ES

FR

PL

SK

FI

SE

UK

IT

AT

PT

LU

EL

Number of directives not transposed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2009

Member State

CY

LT

SI

LV

EE

RO

DK

FI

BG

MT

LU

CZ

HU

SK

AT

SE

NL

PL

UK

IE

DE

PT

FR

BE

EL

ES

IT

Number of open infringement cases

14

18

19

20

21

21

23

24

29

29

31

32

32

35

38

42

49

57

59

67

68

69

83

90

93

93

100


Side Bar