Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/207

Bruxelles, 1 martie 2010

Comisia Europeană lansează o dezbatere publică pe tema protejării pădurilor Europei împotriva schimbărilor climatice

Comisia Europeană a adoptat astăzi o Carte verde care stabilește opțiunile pentru o abordare la nivelul Uniunii Europene a protecției pădurilor și a informării cu privire la resursele forestiere și situația acestora. Opiniile primite de la public, de la statele membre, de la instituții ale UE și de la alte părți interesate cu privire la această Carte verde vor ajuta Comisia să stabilească dacă sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Pădurile Europei sunt o resursă prețioasă care trebuie protejată împotriva efectelor adverse ale schimbărilor climatice și împotriva declinului biodiversității. Gama largă de funcții sociale, economice și de mediu pe care le îndeplinesc face ca miza să fie foarte mare. Trebuie să vedem ce poate aduce în plus acțiunea la nivel european față de eforturile naționale pentru salvarea pădurilor și menținerea unei baze de informații fiabile, coerente și la zi cu privire la acestea.”

De asemenea, Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Întrucât absorb cantități uriașe de carbon, pădurile vor juca un rol de bază în eforturile de menținere a încălzirii globale la sub 2 ° C. Pentru strategia UE în domeniul schimbărilor climatice este esențial să se asigure că pădurile Europei își pot îndeplini în continuare toate funcțiile. Salut cu bucurie lansarea atât de oportună a acestei dezbateri. Contribuțiile pe care le primim ne vor ajuta să concepem politici eficace la nivelul UE privind schimbările climatice și pădurile.”

Conținutul și obiectivele Cărții verzi

Cartea verde 1 stabilește care sunt principalele provocări cu care se confruntă pădurile Europei, prezentând sistemele existente de informare în domeniul forestier și instrumentele disponibile pentru protecția pădurilor și ridicând o serie de întrebări pertinente pentru elaborarea unor viitoare opțiuni de politică. Acest document se înscrie în continuarea Cărții albe 2 privind adaptarea la schimbările climatice adoptată de Comisie în aprilie 2009.

Întrucât competența privind politica în domeniul forestier revine în primul rând statelor membre, dezbaterea ar trebui să se axeze pe modul în care schimbările climatice modifică gestionarea și protejarea pădurilor în Europa, precum și pe modul în care ar trebui să evolueze politica UE pentru a-și spori contribuția la inițiativele statelor membre.

Pădurile și schimbările climatice

Pădurile îndeplinesc numeroase funcții sociale, economice și de mediu interrelaționate. Ele asigură locuri de muncă, venituri și materii prime pentru industrie și pentru energia din surse regenerabile. De asemenea, protejează solul, așezările umane și infrastructurile, regularizează resursele de apă dulce și conservă biodiversitatea. Din punct de vedere al climei, pădurile acționează ca niște „puțuri” care absorb dioxidul de carbon (CO 2 ), principalul gaz cu efect de seră, pe întreaga lor perioadă de creștere, dar devin surse de CO 2 atunci când sunt tăiate, arse sau distruse de furtuni și de dăunători. De asemenea, pădurile reglează condițiile climatice locale și regionale.

Pădurile și alte suprafețe împădurite acoperă circa 176 de milioane de hectare pe teritoriul UE, însumând peste 42 % din suprafața terestră a UE. Pădurile Uniunii Europene s‑au extins constant în ultimii 60 de ani, reprezentând în prezent 5 % din suprafața împădurită la nivel mondial. Majoritatea pădurilor din UE și-au mărit volumul lemnos și stocurile de carbon, absorbind astfel o cantitate mai mare de CO 2 din atmosferă. Informații recente arată însă că, la nivel mondial, despăduririle (în special în țările în curs de dezvoltare) și alte modificări ale destinației terenurilor sunt responsabile în prezent pentru circa 12‑15 % din emisiile globale de CO 2 .

Temperatura medie în Europa a crescut cu aproape 1°C în ultimul secol și cel mai optimist scenariu prevede o creștere cu 2°C până în 2100. Acest ritm rapid al schimbărilor climatice datorate activității umane depășește capacitatea naturală a ecosistemelor de a se adapta. Prin urmare, regiuni întregi nu vor mai fi propice dezvoltării anumitor tipuri de păduri, ceea ce va provoca schimbări ale distribuției naturale a speciilor de arbori și modificări ale creșterii arboretului existent. Se preconizează că fenomenele extreme precum furtunile, incendiile forestiere, secetele și valurile de căldură vor deveni din ce în ce mai dese și/sau mai severe, sporind astfel presiunea asupra pădurilor.

Etapele următoare

Consultarea publică asupra Cărții verzi se va derula de la 1 martie la 31 iulie 2010 pe site-ul web „Vocea ta în Europa” ( http://ec.europa.eu/yourvoice ). Ca parte a consultării, Comisia va organiza un atelier de lucru și o reuniune a părților interesate la data de 3 iunie, în cadrul Săptămânii verzi de la Bruxelles. De asemenea, Cartea verde va face obiectul discuțiilor în cadrul unei conferințe pe tema protecției pădurilor, organizată de președinția spaniolă a UE în perioada 6‑7 aprilie în Valsain (Spania).

Comisia va da publicității contribuțiile la dezbaterea de pe site-ul web „Europa” și va comunica propriile opinii cu privire la principalele rezultate ale consultării.

1 :

COM(2010) xx. Carte verde privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice.

2 :

COM(2009) 147. Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european.


Side Bar