Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Bruxelles, 26 februarie 2010

Reacție la criza financiară: Comisia invită părțile interesate să își exprime opiniile în privința unor noi posibile modificări ale Directivei privind cerinţele de capital („CRD IV”)

Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică cu privire la alte modificări care s-ar putea aduce Directivei privind cerințele de capital (CRD), pentru a consolida reziliența sectorului bancar și a sistemului financiar în ansamblul său. Cunoscute sub acronimul „CDR IV”, modificările propuse vin în completarea a două propuneri anterioare ale Comisiei de modificare a CRD și vizează șapte domenii de politică specifice care reflectă, în cea mai mare parte, angajamentele asumate de liderii G20 la summit-urile din 2009 de la Londra și Pittsburg. Printre aceste angajamente se numără constituirea de capitaluri de înaltă calitate, ameliorarea acoperirii riscurilor, atenuarea prociclicității și descurajarea efectului de levier, precum și consolidarea cerințelor privind riscul de lichiditate și constituirea anticipativă de provizioane pentru pierderile din credite. Toate părțile interesate sunt invitate să răspundă la consultare până la 16 aprilie 2010, precizând ce impact ar avea eventualele modificări asupra activităților lor. Rezultatele consultării vor fi valorificate în cadrul unei propuneri legislative programate pentru a doua jumătate a anului 2010.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Este esențial să profităm de experiența dobândită în perioada de criză. În acest context, doresc să luarea de măsuri subsecvente efective ca urmare a deciziilor la nivel internațional. Este vital să continuăm acțiunile de consolidare a instituțiilor financiare și să stabilim reguli noi pentru a fi mai bine pregătiți pentru crizele viitoare. Însă înainte de a prezenta o nouă propunere de modificare a Directivei privind cerințele de capital („CRD IV”), doresc să mă asigur că au fost realizate consultări ample și că a fost evaluat impactul potențialelor modificări. Încurajez toate părțile interesate să răspundă la apel și să își prezinte opiniile.”

Consultarea

Scopul Directivelor privind cerințele de capital ( 2006/48/CE și 2006/49/CE) este de a asigura soliditatea financiară a băncilor și a societăților de investiții. Împreună, ele prevăd cantitatea de resurse financiare proprii de care trebuie să dispună băncile și societățile de investiții pentru a-și acoperi riscurile și a proteja depunătorii.

Comisia invită toate părțile interesate să își exprime opiniile în privința unor noi modificări care s-ar putea aduce CRD. Aceste potențiale modificări („CRD IV”) vor completa cele două seturi existente de revizuiri, adoptate în octombrie 2008 („CRD II”, IP/08/1433 ) și iulie 2009 („CRD III”, IP/09/1120 ).

Cele șapte domenii de acțiune potențială sunt următoarele:

  • Standardele de lichiditate : introducerea unor standarde de lichiditate, printre care o cerință privind rata de acoperire a necesarului de lichiditate, asistată de o rată structurală de lichidități pe termen mai lung.

  • Defin irea capitalului : ameliorarea calității, coerenței și transparenței bazei de capital.

  • Efectul de levier : introducerea unui efect de levier ca măsură suplimentară în cadrul de reglementare bazat pe risc Basel II, pe baza unei revizuiri și a unei calibrări adecvate.

  • Riscul de credit al contrapartidei : consolidarea cerințelor de capital pentru expunerile la riscul de credit al contrapartidei care decurge din operațiuni cu instrumente financiare derivate, acorduri de răscumpărare și activități de finanțare a titlurilor de valoare.

  • Măsurile anticiclice : un cadru de adecvare a capitalului de natură anticiclică va contribui la stabilizarea sistemului bancar, fapt ce va favoriza atenuarea șocurilor economice și financiare, în loc de amplificarea acestora.

  • Instituțiile financiare de importanță sistemică : în prezent, Comisia desfășoară consultări pentru identificarea unor măsuri adecvate de gestionare a riscului pe care îl prezintă aceste instituții.

  • Cadrul de reglementare unic pentru sectorul bancar : în prezent, Comisia desfășoară consultări pentru a identifica domeniile în care ar putea fi necesare cerințe mai stricte și pentru a decide în privința tratamentului prudențial care trebuie aplicat împrumuturilor ipotecare. Toate acestea fac parte din angajamentul Comisiei de a crea un cadru de reglementare unic la nivel european.

În scopul atingerii dublului obiectiv de ameliorare a rezilienței sistemului financiar mondial și de garantare a unei concurențe loiale, va fi esențial să se aplice, la nivel mondial, un ansamblu mai solid și mai coerent de cerințe prudențiale de capital. Prin urmare, potențialele modificări stabilite în documentul de consultare sunt aliniate îndeaproape la modificările viitoare ale cadrului Basel II și la introducerea standardului mondial în materie de lichidități, aflate în curs de elaborare de către Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS, http://www.bis.org ). În acest context și în cadrul elaborării măsurilor anticiclice, Comisia pune un accent mai mare pe formarea dinamică de provizioane pe parcursul ciclului economic.

Etapele următoare

În a doua jumătate a anului 2010, Comisia intenționează să adopte și să publice o propunere legislativă cu privire la toate, sau la o parte dintre, domeniile discutate în cadrul consultării actuale și a celor anterioare. Propunerea va fi elaborată ținându-se cont atât de răspunsurile la consultări, cât și de o evaluare a impactului care va analiza efectele preconizate ale opțiunilor de realizare a obiectivelor strategice evidențiate. În acest sens, Comisia a invitat, de asemenea, Comitetul european al inspectorilor bancari (CEBS) să realizeze un studiu de impact cantitativ la nivel european, pentru a sprijini evaluarea efectului cumulat al revizuirilor propuse.

Consultarea este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

A se vedea și MEMO/10/51


Side Bar