Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/197

Brüsszel, 2010. február 26.

Válasz a pénzügyi válságra: a Bizottság az érdekeltek véleményét kéri a tőkekövetelmény-irányelv esetleges további módosításáról (CRD IV)

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a tőkekövetelmény-irányelv esetleges további módosításáról, amelynek célja a bankszektor és az egész pénzügyi rendszer szilárdságának erősítése. A tőkekövetelmény-irányelv javasolt módosítása (angol eredetű rövidítéssel: „CRD IV”), amelyet korábban két másik bizottsági módosító javaslat előzött meg, hét politikai területre összpontosít, amelyek legtöbbje a G20-ak vezetői által a 2009-ben tartott londoni és pittsburghi csúcstalálkozón tett vállalásokat tükrözi. A vállalások közé tartozik a magas minőségű tőke képzése, a kockázati fedezet növelése, a prociklikus viselkedés csökkentése és a tőkeáttétel visszaszorítása, valamint a likviditáskockázati követelmények szigorítása és a hitelveszteségekkel kapcsolatos előrelátó tartalékképzés. Az érdekeltek 2010. április 16-ig tehetik meg azzal kapcsolatos észrevételeiket, hogy a javasolt módosítás miként hatna ki tevékenységükre. Az észrevételeket figyelembe fogják venni a 2010 második felére tervezett jogalkotási javaslatban.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnie r kijelentette: „Alapvetően fontos, hogy levonjuk a válság tanulságait. Ezzel összefüggésben gondoskodni szeretnék a nemzetközi döntések tényleges betartásáról. Életbevágó, hogy tovább fokozzuk a pénzügyi intézmények stabilitását, és hogy olyan új szabályokat vezessünk be, amelyekkel jobban felkészülhetünk a holnap válságaira. Mielőtt azonban előterjesztenénk a „CRD IV”-re vonatkozó javaslatunkat, a lehetséges módosításokról széles körű konzultációt és hatásvizsgálatot szeretnénk folytatni. Így minden érdekelt felet arra bátorítok, hogy válaszoljon felhívásunkra és ossza meg velünk véleményét.”

A konzultáció

A tőkekövetelmény-irányelv (az együttes 2006/48/EK és 2006/49/EK irányelv) célja, hogy biztosítsa a bankok és a pénzügyi vállalkozások pénzügyi szilárds ágát. A kettős irányelv rögzíti, hogy a bankoknak és a pénzügyi vállalkozásoknak saját pénzügyi erőforrásaik mekkora hányadát kell lekötniük kockázataik fedezésére és betéteseik védelmére.

A Bizottság arra kéri az érdekelteket, hogy osszák meg véleményüket a tőkekövetelmény-irányelv esetleges további módosításáról. A módosítás (CRD IV) kiegészítené a 2008 októberében (CRD II, IP/08/1433 ) és 2009 júliusában (CRD III, IP/09/1120 ) elfogadott korábbi módosításokat.

A módosítás a következő területeket érinthet i:

  • Likviditási előírások : Likviditási előírások bevezetése, amelyekben a likviditásfedezeti rátára vonatkozó követelményt hosszabb távú strukturális likviditási ráta támasztja alá.

  • Tőkemeghatározás : A tőkealap minőségének, konzisztenciájának és átláthatóságának emelése.

  • Tőkeáttételi ráta : A Basel II kockázatalapú szabályrendszerét kiegészítő tőkeáttételi ráta bevezetése, megfelelő felülvizsgálat és kalibráció elvégzésével.

  • Partnerkockázat : A derivatívákkal, repoügyletekkel és értékpapír-finanszírozási tevékenységekkel kapcsolatos partnerkockázati kitettség tőkekövetelményeinek szigorítása.

  • Anticiklikus intézkedések : Egy anticiklikus tőkekövetelmény-rendszer hozzájárulhatna egy stabilabb bankrendszer létrejöttéhez, ami az erősítés helyett mérsékelné a gazdasági és pénzügyi sokkokat.

  • Rendszerszinten fontos pénzügyi intézmények: A Bizottság vizsgálja, hogy az ilyen intézmények jelentette kockázat kezeléséhez mely intézkedések lehetnek helyénvalóak.

  • Egységes banki szabálykönyv : A Bizottság vizsgálja, hogy mely területeken lehet szükség szigorúbb szabályokra. Emellett a Bizottság azt is vizsgálja, hogy az ingatlanfedezetű hitelek prudenciális kezeléséhez mely eszközök lehetnek megfelelőek. Ez része annak a bizottsági kötelezettségvállalásnak, amely egy egységes európai szabálykönyv létrehozására irányul.

A globális pénzügyi rendszer szilárdságának javításából és az egyenlő feltételek biztosításából álló kettős célkitűzés megvalósítása érdekében alapvetően fontos, hogy az egész világon robusztusabb és egységesebb prudenciális tőkekövetelmény-rendszert alkalmazzanak. Következésképpen a konzultációs dokumentumban meghatározott lehetséges módosítások szoros összhangban vannak a Basel II keretrendszer jövőbeni módosításával és egy globális likviditási előírás bevezetésével, amelyek jelenleg a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS, http://www.bis.org ) égisze alatt készülnek. Ezzel összefüggésben a Bizottság az anticiklikus intézkedések részeként nagyobb hangsúlyt helyez a dinamikus, „cikluson átívelő” tartalékképzésre.

A következő lépések

A Bizottságnak 2010 második felében szándékában áll elfogadni és közzétenni egy olyan jogalkotási javaslatot, amely érinti az itt említett és a korábbi konzultációk folyamán tárgyalt területek egy részét vagy egészét. A javaslat egyrészt a konzultációk során beérkezett észrevételeken, másrészt azon a hatásvizsgálaton alapul majd, amely a felvázolt szakpolitikai célkitűzések eléréséhez kidolgozott opciók előre jelzett hatásait vizsgálja. A Bizottság e célból felkérte az európai bankfelügyelők bizottságát (CEBS) is, hogy a javasolt módosítások összesített hatásának értékelését elősegítendő készítsen egy európai kvantitatív hatástanulmányt.

A konzultáció az alábbi internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Lásd még: MEMO/10/51


Side Bar