Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/191

Brüsszel, 2009. február 25.

A Duna régió fejlesztése: Hahn biztos stratégiát dolgoz ki a partnerekkel

A környezet állapotának javítása és a régió hatalmas gazdasági lehetőségeinek jobb kiaknázása céljából Johannes Hahn, regionális politikáért felelős európai biztos felszólal a mai budapesti konferencián, amelynek témája a Duna régió európai stratégiája. A konzultációs eseménysorozat keretében másodikként sorra kerülő rendezvényt az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma szervezte. Látogatása során Hahn biztos megbeszélést folytat Bajnai Gordon magyar miniszterelnökkel, Balázs Péter külügyminiszterrel és Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, és részt vesz a Duna-csúcstalálkozón is, amelyet a rendezvénnyel párhuzamosan a magyar kormány szervez. A rendezvény további résztvevői többek között Románia, Bulgária, Horvátország és Moldova miniszterelnöke, valamint Szerbia miniszterelnök-helyettese.

Hahn biztos a konferencia előtt elmondta: „Nyilvánvalóan közös a célunk: javítanunk kell a szélesebb Duna régióban élő 115 millió ember életminőségén, és nagyobb jólétet kell biztosítanunk számukra. Ma nekilátunk a konkrét projektek megvitatásának, amelyek tartós eredményeket hoznak. Különösen nagy örömmel látom a magas szintű politikai képviseletet. Ez azt bizonyítja, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a közös kihívásokra közös megoldásokat találjunk.”

A Duna régió 14 országot foglal magában nyugat felől Németországtól kelet felé Ukrajnáig (ebből nyolc uniós tagállam). A régió előtt álló kihívások egymással összefüggő jellege miatt hatékonyabb koordináció érhető el akkor, ha az együttműködés makroregionális keretek között zajlik. Ez a megközelítés, amelyet először a balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégiánál alkalmaztak, nem von magával új jogszabályokat vagy intézményeket, hanem inkább megerősíti a különböző szakpolitikák és az érdekeltek széles köre közötti kapcsolatokat.

A konferencia egy sorozat része, amely lehetőséget nyújt az érdekelt feleknek arra, hogy kifejtsék véleményüket, ugyanis az E urópai Bizottság az év végéig stratégiát dolgoz ki a régió számára. Budapesten a stratégia négy prioritását fogják megvitatni: gazdasági fejlesztés; fenntartható fejlődés; kultúra, oktatás és identitás és intézményi fejlődés. További témákat a későbbi konferenciák fognak érinteni.

A Duna régió óriási lehetőségek tárháza, melyek kiaknázása egyaránt előnyére válhat a gazdaságnak, a környezetnek és a társadalomnak, azonban még ma is jelentős gazdasági, szociális és infrastrukturális egyenlőtlenségek vannak, amelyek a régió megosztott történelme során alakultak ki. A stratégia alkalmazása segít megszüntetni a múlt egyenlőtlen örökségét.

A stratégia által kezelendő további kihívások a közlekedés és az energiahálózatok javítása és a szennyezés csökkentése. A Duna-medence például több mint 300 madárfajnak ad otthont, köztük néhány rendkívül ritkának is. Sürgősen cselekednünk kell, hogy az ipari és a mezőgazdasági környezetszennyezés ne fenyegesse létüket. A belvízi hajóutak hálózata szintén fejlesztésre szorul, ugyanis a dunai hajóforgalom jelenleg csak 10%-a a rajnainak.

Magyarország máris hozzájárult a stratégia kialakításához, amikor rámutatott arra, mekkora szükség van az ivóvízminőség javítására, a gázvezetékek és az elektromos hálózatok összekapcsolására, illetve a tengerparti és kikötői fejlesztések ösztönzésére.

Noha a stratégia nem rendelkezik majd külön uniós finanszírozási forrással, számos uniós programnak köszönhetően a régió máris jelentős támogatásban részesül. A stratégia célja, hogy a hozzáférhető támogatási összegek – 2007–2013 között csak a kohéziós politika (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, Európai Szociális Alap) 100 milliárd eurót irányzott elő a régió számára – felhasználása hatékonyabban történjen, valamint hogy felhívja a figyelmet a makroregionális együttműködés jelentőségére a helyi problémák kezelésében.

Előzmények

A részt vevő országok, azaz amelyekre jelenleg a dunai együttműködési folyamat kiterjed (köztük nyolc uniós tagállam): Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Németország, Románia, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, a Moldovai Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Ukrajna.

A következő lépések: A Duna-stratégiáról folytatott konzultáció, amely hivatalosan február elején Németországban, az ulmi konferencián vette kezdetét, koranyárig folytatódni fog: további rendezvények vannak kilátásban Ausztriában és Szlovákiában (áprilisban), Bulgáriában (májusban) és Romániában (júniusban). Mint más hasonló rendezvényeken, az Európai Bizottság most is felkér minden érdekelt felet, hogy vegyen részt az online nyilvános konzultáción, amely 2010. április 12-én zárul le.

A Bizottság 2010 decemberében cselekvési tervre és kormányzási rendszerre irányuló javaslatot terjeszt elő, amelyet a javaslat megvitatása után a tagállamok várhatóan 2011 elején hagynak jóvá.

További információk:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

További részletek a konferenciáról:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/events_en.htm


Side Bar