Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/188

V Bruslju, 25. februarja 2010

Vmesna napoved za EU: stanje v gospodarstvu se izboljšuje, a ostaja negotovo

Evropsko gospodarstvo postopno okreva, čeprav se še vedno sooča s težavami. Realni BDP je začel v tretji četrtini leta 2009 ponovno rasti, s čimer se je končala najdaljša in najgloblja recesija v zgodovini EU. Izjemni krizni ukrepi, ki jih je uvedla EU, so imeli pomembno vlogo pri preobratu gospodarstva, vendar se je v skladu z napovedjo iz jeseni 2009 rast v zadnjem četrtletju upočasnila, ko se je začel zmanjševati učinek nekaterih začasnih dejavnikov. V skladu s trenutno posodobitvijo ostajajo gospodarski obeti za EU razmeroma nespremenjeni. BDP naj bi se po napovedih v letu 2010 povečal na 0,7 % tako v EU kot v euroobmočju. Napovedi glede inflacije prav tako ostajajo večinoma nespremenjene, in sicer 1,4 % za EU in 1,1 % za euroobmočje. Te napovedi ostajajo negotove, kot kaže nedavno dogajanje na finančnih trgih.

Komisar za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn je povedal: Evropsko gospodarstvo se oživlja, vendar ostaja krhko. Ponovna krepitev in trajnostna usmeritev evropskega gospodarstva morata biti naš glavni cilj. V ta namen moramo ukrepati na dveh področjih: to sta oživljanje gospodarstva in konsolidacija javnih financ. Nova strategija Evropa 2020, ki vodi k posodobitvi naših gospodarstev, mora potekati istočasno s konsolidacijo javnih financ. To je nujno za trajnostno rast in nova delovna mesta.“

Napoved rasti za EU in euroobmočje

Komisija je v svoji napovedi za EU in euroobmočje napovedi glede rasti za prvo polovico tega leta rahlo popravila navzgor. Vendar zaradi manjših popravkov navzdol za drugo polovico leta 2010 ostaja napovedana stopnja rasti BDP za leto 2010 na letni ravni nespremenjena, in sicer 0,7 % za obe območji. Napovedi temeljijo na posodobljenih napovedih za Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Poljsko, Španijo in Združeno kraljestvo, ki skupaj ustvarijo približno 80 % bruto domačega proizvoda EU.

Močnejše okrevanje svetovnega gospodarstva

Svetovno gospodarstv o se je v drugi polovici leta 2009 izkazalo za trdnejše od pričakovanj, kar zlasti velja za hitro rastoča azijska gospodarstva. Realni BDP (razen EU) se je lani izognil strmemu padcu in naj bi po pričakovanjih v letu 2010 zrasel za približno 4,25 %. Svetovni kazalniki za bližnjo prihodnost so spodbudni in delno odražajo obračanje zalog v proizvodnji.

Pozneje pa se bo svetovna rast zaustavila zaradi postopnega zmanjševanja učinka spodbudnih ukrepov in zaradi obračanja zalog. Razlike med državami ostajajo precejšnje, pri čemer je boljši napredek mogoče opaziti v hitro rastočih gospodarstvih zaradi ponovnega pritekanja kapitala in pripravljenosti vlagateljev, da sprejmejo tveganja. Medtem ko države zunaj EU napredujejo hitreje, kot je bilo pričakovano, še ni jasno, v kolikšni meri bo to letos pomagalo EU.

Šibek dosedanji učinek na domačo dinamiko

Boljši kazalci gospodarske klime za EU kažejo na nadaljnje širjenje dejavnosti, vendar so bili v zadnjem času natančni podatki, zlasti za industrijsko proizvodnjo in maloprodajo, manj spodbudni. Medtem ko lahko razmere zunaj EU, ki so boljše od pričakovanih, dodatno spodbudijo izvoz, ostajajo naložbe zelo nizke in odražajo izjemno slabo izrabo zmogljivosti. Naložbe v nepremičnine bodo verjetno v letu 2010 prav tako ostale nizke zaradi potrebne prilagoditve stanovanjskega sektorja v več državah članicah. Razmere na finančnem trgu so se od leta 2009 izboljšale, vendar prilagoditev bilance stanja ni zaključena, zato je negotovost še vedno velika. Slabi obeti glede naložb navadno pomenijo šibek trg dela v prihodnosti, zaradi česar se bo verjetno zmanjšala zasebna potrošnja. Ker so v EU in po svetu glavni gonilni dejavniki še vedno začasni, se bo trdnost oživljanja gospodarstva šele pokazala.

Ohranitev stabilnosti cen

Močno načrtno zniževanje inflacije v večjem delu leta 2009 je večinoma posledica osnovnih učinkov zniževanja energetskih in živilskih komponent in vse večje stagnacije gospodarstva. Inflacija po HICP se je v zadnjih mesecih leta 2009 nekoliko povečala ter se ustalila na dokaj zmerni letni ravni, in sicer 1 % za EU in 0,3 % za euroobmočje, kot je bilo napovedano jeseni. V prihodnosti pa se lahko pričakuje, da bo precejšnja stagnacija gospodarstva zadržala inflacijo, s čimer se bo kompenzirala rast cen energije in blaga. Po pričakovanjih bodo cene ostale stabilne, inflacija po HICP pa naj bi se po napovedih le rahlo povišala na 1,4 % v EU in ostala v euroobmočju nespremenjena na 1,1 %.

Ocena tveganja

Tveganja za obete glede rasti za EU v letu 2010 se še vedno zdijo dokaj uravnotežena. Po drugi strani pa razmere na finančnih trgih ostajajo zelo negotove in jih ogrožajo resna negativna tveganja. Vendar imajo lahko prizadevanja za oživitev svetovnega gospodarstva, zlasti na hitro rastočih azijskih trgih, in precejšnje obračanje zalog v EU večji vpliv na domače povpraševanje kot se trenutno napoveduje. Kar zadeva obet glede inflacije, se zdi, da so tveganja za leto 2010 ostala razmeroma uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar