Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/188

Bruxelles, 25 februarie 2010

Previziunile intermediare ale UE: redresarea economică este în curs, dar rămâne fragilă

Economia UE a început să se redreseze treptat, deși încă se confruntă cu vânturi potrivnice. PIB-ul real a reintrat pe o pantă ascendentă în al treilea trimestru din 2009, punând capăt celei mai lungi și mai profunde recesiuni din istoria Uniunii Europene. Măsurile anticriză excepționale adoptate la nivelul UE au jucat un rol crucial în îmbunătățirea situației economice. Cu toate acestea, conform previziunilor din toamna anului 2009, ritmul de creștere a încetinit în trimestrul al patrulea, odată cu dispariția progresivă a impactului unor factori temporari. Conform celor mai recente date, perspectivele economice ale UE rămân în linii mari neschimbate. În 2010, PIB-ul ar trebui să crească cu 0,7% în UE și în zona euro. Proiecțiile de inflație rămân la rândul lor în mare măsură neschimbate, la 1,4% pentru UE, respectiv 1,1% pentru zona euro. Incertitudinile legate de aceste proiecții rămân numeroase, așa cum a arătat-o evoluția recentă a piețelor financiare.

Comisarul pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a declarat: Redresarea economiei UE se concretizează, dar este încă fragilă. Reașezarea economiei europene pe o traiectorie puternică și sustenabilă ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. Pentru aceasta, trebuie să acționăm pe două fronturi: relansarea economică și consolidarea finanțelor publice. Noua strategie Europa 2020 pentru modernizarea economiilor noastre ar trebui să meargă mână în mână cu consolidarea finanțelor publice. Acest lucru este necesar pentru o creștere sustenabilă și pentru crearea de locuri de muncă”.

Previziunile de creștere pentru UE și zona euro se îndeplinesc

Previziunile de creștere pentru primul semestru al acestui an au fost revizuite ușor în sens crescător în prognoza Comisiei atât pentru UE, cât și pentru zona euro. Însă din cauza unor revizuiri marginale în sens descrescător pentru cel de-al doilea semestru al lui 2010, rata de creștere a PIB-ului preconizată pentru 2010 în ansamblu rămâne relativ neschimbată, la 0,7%, pentru ambele zone. Acest calcul s‑a realizat pe baza previziunilor actualizate pentru Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Spania și Regatul Unit, care reprezintă împreună aproximativ 80% din PIB-ul UE.

O relansare mondială mai puternică

Activitatea economică la nivel mondial s-a dovedit a fi mai robustă în a doua jumătate a anului 2009 decât se estimase anterior, în special în economiile emergente din Asia. PIB-ul real (cu excepția cazului UE) a evitat anul trecut o cădere abruptă și acum se preconizează că va crește cu aproximativ 4¼% în 2010. Pe termen scurt, indicatorii globali sunt încurajatori, reflectând în parte ciclul stocurilor din industria prelucrătoare.

Pe termen mai lung, se preconizează că va urma o perioadă de creștere lentă a economiei mondiale, datorată atenuării treptate a efectelor măsurilor de stimulare și ciclului stocurilor. Diferențele dintre țări rămân accentuate, cu o redresare mult mai solidă a economiilor emergente, pe fondul reluării intrărilor de capital și al reînnoirii apetitului pentru risc al investitorilor. Deși redresarea țărilor din afara UE este mai rapidă decât se estimase, rămâne de văzut în ce măsură aceasta va fi de folos Uniunii Europene în acest an.

Un impact modest asupra dinamicii naționale până în prezent

Îmbunătățirea indicatorilor care măsoară climatul economic din UE sugerează o extindere a activității economice în viitor, dar datele concrete, în special cele referitoare la producția industrială și la vânzările cu amănuntul, au fost mai puțin încurajatoare în ultimul timp. Deși mediul extern mai bun decât se preconizase ar putea stimula exporturile, investițiile rămân reduse, reflectând o rată de utilizare a capacităților excepțional de scăzută. Pentru 2010 se estimează totodată că investițiile imobiliare vor rămâne și ele reduse, dată fiind ajustarea necesară din sectoarele locuințelor din mai multe state membre. Condițiile de pe piețele financiare s-au îmbunătățit față de începutul lui 2009, însă ajustarea bilanțurilor nu este finalizată și încă rămân incertitudini considerabile. Perspectivele slabe de investiții implică de regulă o piață a muncii deficitară în viitor, aceasta putând la rândul său să limiteze consumul privat. Dat fiind că principalele forțe motoare ale relansării din UE și la nivel mondial sunt în mare parte temporare, trebuie testată totodată soliditatea relansării.

Stabilitatea prețurilor menținută

Procesul amplu de dezinflație din cea mai mare parte a anului 2009 se explică în principal prin efecte de bază negative din sectorul energiei și cel alimentar și prin utilizarea tot mai scăzută a capacităților. Inflația IAPC a crescut ușor în ultimele luni din 2009 și a rămas la o rată anuală foarte moderată, de 1,0% în UE și 0,3% în zona euro, așa cum se anticipa în toamnă. Pentru viitor, se preconizează că o încetinire accentuată a activității economice va ține sub control inflația, compensând creșterile prețurilor la energie și la produsele de bază. Se estimează că stabilitatea prețurilor va fi menținută, proiecțiile de inflație IACP fiind doar marginal revizuite în sens crescător la 1,4% în UE și rămânând neschimbate la 1,1% în zona euro.

Evaluarea riscurilor

Riscurile care planează asupra perspectivelor de creștere ale UE pentru 2010 par în continuare în linii mari echilibrate. Partea negativă este că situația piețelor financiare rămâne extrem de incertă și supusă unor riscuri serioase. Partea pozitivă este că soliditatea relansării mondiale, în special pe piețele emergente din Asia, și redresarea iminentă a ciclului stocurilor în UE pot avea un impact mai puternic asupra cererii interne decât se estimează în acest moment. Cât despre perspectivele de inflație, riscurile par și în acest caz să rămână relativ echilibrate în 2010.

Un raport mai detaliat poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Amadeu ALTAFAJ TARDIO: 02 29 52658

Samantha BUTTERWORTH: 02 29 65522

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar