Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/188

Brüssel, 25. veebruar 2010

ELi vaheprognoos: majandus elavneb, kuigi olukord on endiselt habras

ELi majandus elavneb järk-järgult, ent seisab endiselt silmitsi vastutuulega. Reaalne SKP hakkas 2009. aasta kolmandas kvartalis taas kasvama ning seega lõppes ELi ajaloo kõige pikaajalisem ja sügavam majanduskriis. ELi erakorralised kriisimeetmed aitasid majandusolukorda oluliselt parandada. Vastavalt 2009. aasta sügisprognoosile aeglustus majanduskasv siiski neljandas kvartalis, kui mõne ajutise teguri mõju hakkas vaibuma. Praeguse ajakohastatud prognoosi kohaselt ei ole ELi majanduse tulevikuväljavaated üldiselt muutunud. Nii ELis kui ka euroalal prognoositakse 2010. aastaks SKP 0,7% suurust kasvu. Üldiselt ei ole muutunud ka inflatsiooniprognoosid, mis on 1,4% ELis ja 1,1% euroalal. Nende prognooside osas valitseb ebakindlus, mida näitab selgesti hiljutine finantsturgude areng.

Majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn sõnas: ELi majandus elavneb, kuid olukord on endiselt habras. Meie peamine eesmärk peaks olema muuta Euroopa majandus taas tugevaks ja jätkusuutlikuks. Selleks peame tegutsema kahel rindel: majanduse elavdamine ja riikide rahanduse konsolideerimine. Riikide rahanduse konsolideerimine peaks olema tihedalt seotud uue strateegiaga Euroopa 2020, mis aitab meie majandust ajakohastada. See on vajalik jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks.”

ELi ja euroala majanduskasvu prognoosid jäävad samaks

Komisjon on korrigeerinud veidi ülespoole ELi ja euroala esimese poolaasta kasvuprognoose. Kuid käesoleva aasta teise poole prognooside vähese allapoole korrigeerimise tõttu jääb ELis ja euroalal SKP kasvu prognoos kogu 2010. aastaks üldiselt samaks (0,7%). Arvutamisel on aluseks võetud ajakohastatud prognoosid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaade, Poola, Hispaania ja Ühendkuningriigi kohta, kes koos moodustavad ligikaudu 80% ELi SKPst.

Maailma majanduse tugevam elavnemine

Maailma majandus oli 2009. aasta teisel poolel eeldatust elavam, eelkõige kiiresti areneva majandusega Aasias. Reaalne SKP (v.a ELis) eelmisel aastal otseselt ei vähenenud ja see kasvab 2010. aastal eeldatavasti ligikaudu 4,25%. Ülemaailmsed lähiaja näitajad on paljutõotavad, mis kajastab osaliselt varude tsüklit töötlevas tööstuses.

Kaugemas tulevikus võib maailma majanduse areng ilmselt veidi vaibuda stimuleerivate meetmete mõju järkjärgulise nõrgenemise ja varude tsükli tõttu. Endiselt jäävad püsima suured erinevused riikide vahel – majandus elavneb märksa jõudsamalt kiiresti areneva majandusega riikides tänu kapitali sissevoolu taastumisele ja investorite taastärkavale riskivalmidusele. EList väljaspool elavneb majandus oodatust kiiremini ja tulevik näitab, mil määral see aitab käesoleval aastal ELi.

Mõju arengule ELis seni tagasihoidlik

ELi paranenud usaldusnäitajad viitavad majandustegevuse edasisele elavnemisele, kuid tegelikud andmed (eriti tööstustootmise ja jaemüügi kohta) on viimasel ajal olnud vähem julgustavad. Oodatust parem majanduskeskkond väljaspool ELi võib küll soodustada ekspordi suurenemist, kuid investeeringuid tehakse endiselt vähe, mis kajastab võimsuse erakordselt madalat rakendusastet. Ka eluasemekinnisvarasse investeeritakse 2010. aastal tõenäoliselt vähe, kuna mitmes liikmesriigis on tulnud teha korrektuure eluasemesektoris. Finantsturu tingimused on alates 2009. aasta algusest paranenud, kuid bilansi korrigeerimist ei ole veel lõpule viidud ja ebakindlus on endiselt suur. Tagasihoidlike investeeringute prognoos tähendab tavaliselt tööturu nõrgenemist, mis omakorda vähendab tõenäoliselt eratarbimist. Kuna ELi ja maailma majanduse elavnemist soodustavad põhitegurid on endiselt ajutist laadi, ei ole majanduskasvu stabiilne taastumine veel kindel.

Säilivad stabiilsed hinnad

Inflatsioonitempo tugevat aeglustumist peaaegu kogu 2009. aasta jooksul võib peamiselt seletada energia- ja toidusektori põhimõju vähenemisega ning tootmisvõimsuse üha vähesema ärakasutamisega. THHI inflatsioon suurenes 2009. aasta viimastel kuudel veidi ning selle aastane määr oli väga tagasihoidlik (1,0% ELis ja 0,3% euroalal), nagu sügisel oligi prognoositud. Edaspidi on oodata, et tootmisvõimsuse vähene ärakasutamine hoiab inflatsiooni kontrolli all, tasakaalustades seega energia- ja kaubahindade tõusu. Eeldatavasti säilivad stabiilsed hinnad, pidades silmas, et THHI inflatsiooniprognoosi on ELis vaid pisut ülespoole korrigeeritud (1,4%) ja seda ei ole euroalal muudetud (1,1%).

Riskihindamine

ELi majanduskasvu mõjutavad ohud tunduvad 2010. aasta prognoosi kohaselt ikka veel olevat üldiselt tasakaalustatud. Negatiivse poole pealt püsib finantsturgudel äärmiselt ebakindel olukord, mis on avatud tõsistele ohtudele. Positiivse poole pealt võib ELis nõudlust oodatust rohkem mõjutada maailma majanduse hoogne elavnemine, eriti Aasia kiiresti arenevatel turgudel, ja varude tsükli peatne muutumine ELis. Ka inflatsiooni mõjutavad ohud tunduvad 2010. aasta prognoosi kohaselt ikka veel olevat üldiselt tasakaalustatud.

Üksikasjalikum aruanne on aadressil

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar