Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/ 188

Брюксел, 25 февруари 2010 г.

Междинна прогноза на ЕС: възстановяването на икономиката е в ход, макар и колебливо

Икономиката на ЕС постепенно се възстановява, но препятствията не са свършили. Реалният БВП започна да нараства отново през третата четвърт на 2009 г., отбелязвайки края на най-дългата и сериозна рецесия в историята на ЕС. Извънредните кризисни мерки, въведени навред в ЕС, изиграха основна роля за обръщането на икономическия тренд. Независимо от това с намаляване на въздействието на някои временни фактори се сбъднаха прогнозите от есента на 2009 г. за забавяне на растежа през четвъртото тримесечие. Според актуализираните данни икономическите перспективи за ЕС остават в общи линии без изменение. През 2010 г. БВП се очаква да нарасне с 0,7 % в ЕС и в еврозоната. Прогнозната инфлация се запазва до голяма степен на същите нива — 1,4 % и 1,1 % съответно за ЕС и еврозоната. Тези прогнози остават несигурни както личи от неотдавнашните събития на финансовите пазари.

Комисарят по икономически и парични въпроси Оли Рен заяви: „Възстановяването на икономиката на ЕС е на лице, но е все още крехко. Нашата основна цел е да върнем стабилността и устойчивия растеж на европейската икономика. За това са нужни усилия в две посоки: икономическо възстановяване и укрепване на публичните финанси. Новата стратегия „Европа 2020“, насочена към модернизирането на нашите икономики, следва да е обвързана с укрепването на нашите публични финанси. Това е необходимо за постигане на устойчив растеж и създаване на работни места.“

Растежът в ЕС и еврозоната съответства на прогнозите

В представената от Комисията прогноза за ЕС и еврозоната бяха внесени завишаващи корекции относно предвижданията за растеж през първата половина от настоящата година. Незначителните занижаващи корекции за втората половина на 2010 г. все пак оставят прогнозния растеж на БВП през 2010 г. в общи линии без изменение — 0,7 % и в двете зони. Изчислението е направено на базата на актуализираните предвиждания за Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания и Обединеното кралство, които заедно генерират около 80 % от БВП на ЕС.

По-активно възстановяване в световен мащаб

През второто шестмесечие на 2009 г. общата икономическа активност се оказа по-стабилна от очакваното, особено в нововъзникващите икономики в Азия. Реалният БВП, ако се изключи ЕС, се размина с драстично понижение миналата година и очакванията са, че през 2010 г. ще нарасне с около 4¼ %. В краткосрочен план световните показатели са обнадеждаващи и отчасти отразяват цикъла на материалните запаси в производството.

В по-дългосрочна перспектива световният растеж ще срещне временно забавяне с намаляване на въздействието на мерките за стимулиране и поради цикъла на материалните запасите. Различията между отделните страни остават значителни, като възстановяването е по-отчетливо и стабилно в нововъзникващите икономики поради възобновяването на притока на капитали и възвръщането на инвеститорския интерес към рискови операции. Времето ще покаже до каква степен по-бързото от очакваното възстановяване на икономиките извън ЕС ще помогне на самия ЕС през тази година.

Засега отражението върху вътрешната динамика е слабо

Подобреният индекс на доверие в ЕС сочи към нарастващо оживление, но суровите данни, особено за промишленото производство и продажбите на дребно, действат напоследък по-отрезвяващо. Макар и надхвърлящото очакванията подобрение извън ЕС да стимулира допълнително износа, инвестициите запазват много ниско равнище — в унисон с изключително ниските нива на натоварване на производствените мощности. Инвестициите в жилища изглежда също ще запазят ниски нива през 2010 г. предвид необходимото приспособяване на този сектор в редица държави-членки. На финансовите пазари е налице подобрение в сравнение с началото на 2009 г., но все още балансовите преоценки не са приключили и остава голяма доза несигурност. Безперспективността при инвестициите често предвещава неблагоприятно развитие на пазара на труда, което от своя страна вероятно ще намали частното потребление. При условие, че повечето от движещите фактори са все още временни както в ЕС, така и в световен мащаб, тепърва предстои да се види на практика доколко стабилно е възстановяването.

Запазване на ценова стабилност

Отчетливият процес на дезинфлация през по-голямата част на 2009 г. до голяма степен се обясняваше с отрицателния базов ефект на енергоносителите и храните и с все по-значителния неизползван капацитет в икономиката. Според хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP) инфлацията нарасна слабо през последните месеци на 2009 г. и се запази на умерено ниво от 1,0 % в ЕС и 0,3 % в еврозоната, както бе прогнозирано през есента. В перспектива, значителният неизползван капацитет на икономиката ще задържи инфлацията и ще предотврати повишението на цените на енергоносителите и суровините. Очаква се цените да останат стабилни, като прогнозите са инфлацията според HICP да нарасне съвсем слабо до 1,4 % в ЕС и да остане без изменение на ниво 1,1 % в еврозоната.

Оценка на риска

Рисковете относно перспективите за растежа в ЕС през 2010 г. засега изглеждат до голяма степен балансирани. Отрицателната страна е, че финансовите пазари остават много несигурни и са изложени на сериозни неблагоприятни рискове. Положителната е, че оживлението на световното възстановяване, особено в нововъзникващите азиатски пазари, и предстоящото обновяване на цикъла на материалните запаси могат да се отразят по-съществено на вътрешното търсене, отколкото се очаква в момента. По отношение на прогнозираната инфлация рисковете също изглеждат до голяма степен балансирани за 2010 г.

По-подробен доклад е на разположение на следния адрес:

http :// ec . europa . eu / economy _ finance / articles / eu _ economic _ situation /2010-02-25- eu _ interim _ economic _ forecast _ en . htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar