Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Bruselj, 24. februarja 2010

Komisija prisluhnila pozivu k okrepitvi Agencije EU za upravljanje mej

Komisija je danes predstavila niz predlogov za okrepitev Frontexa, agencije E vropske unije za upravljanje mej. Namenjeni so utrditvi pravnega okvira, ki naj zagotovi celovito spoštovanje temeljnih pravic med operacijami Frontexa, in izboljšanju operativnih zmogljivosti agencije v podporo državam članicam. Države članice naj bi v skladu s predlogom dale na voljo agenciji več opreme in osebja. Frontex bo lahko z državami EU upravljal mejne patrulje. Lahko bo z agotavljal tudi tehnično pomoč tretjim državam in tja napotil uradnike za stik.

E vropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je k temu izjavila: „Današnji predlog bo utrl pot k večji solidarnosti in boljšemu sodelovanju med državami članicami EU. Dobili bomo priložnost za učinkovitejše reševanje vprašanj nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi, hkrati pa okrepili mehanizme za zagotavljanje popolnega spoštovanja temeljnih pravic. Upam, da bosta Evropski parlament in Svet kar najhitreje podprla te predloge z zakonodajnim postopkom in tako agenciji zagotovila potrebne človeške vire in tehnično podporo.

Po ocenah Komisije in na podlagi ugotovitev neodvisne študije je bilo sodelovanje med državami EU v zvezi z upravljanjem priseljevanja preko agencije EU Frontex doslej okrnjeno zaradi pomanjkanja sredstev in slabe usklajenosti nacionalnih organov. Frontex ima ključno vlogo pri nadzoru območja brez notranjih meja ter državam EU pomaga pri usklajenem načrtovanju mejnih patrulj za varovanje zračnega, kopenskega in pomorskega prostora.

V skladu z današnjim predlogom bo lahko Frontex nudil primerna tehnična sredstva in človeške vire skupnim mejnim patruljam. Oprema v lasti držav EU, na primer ladje in letala, bo na voljo agenciji, ta pa bo lahko postopoma opremo tudi nabavljala ali najemala.

Predlog določa, da so vse mejne straže, ki sodelujejo pri operacijah, primerno usposobljene na področju temeljnih pravic, s čimer je zagotovljeno celovito spoštovanje teh pravic v zvezi s priseljenci, zlasti glede načela nevračanja.

Operativna zmogljivost bo okrepljena z jasno opredelitvijo vloge Frontexa in sodelujočih držav članic, in sicer v skladu z načelom, da ostaja vsaka država članica odgovorna za upravljanje zunanjih mej na lastnem ozemlju. Posebne določbe obravnavajo operativne načrte, oceno operacij in mehanizme za poročanje o incidentih.

Frontex bo lahko še naprej usklajeval skupne operacije za vračanje priseljencev v države izvora, in sicer na podlagi postopkov, ki zagotavljajo popolno spoštovanje temeljnih pravic. Operacije bo na primer spremljal neodvisni opazovalec in Komisiji poročal o tem, ali države članice pri tem spoštujejo zakonodajo EU in kodeks ravnanja z natančnimi predpisi o primernem spoštovanju temeljnih pravic.

O sprejetju predlogov se bo zdaj razpravljalo in odločalo v Evropskem parlamentu in na ravni vlad EU v Svetu.

Ozadje

Frontex je bil ustanovljen leta 2005 , da bi usklajeval operacije za nadzor zunanjih meja EU, ki jih izvajajo države članice. Agencija s sedežem v Varšavi šteje 220 zaposlenih in prejema sredstva iz letnega proračuna EU v višini 80 milijonov EUR.

Frontex usklajuje sodelovanje med patruljnimi enotami, pristojnimi za varovanje nacionalnih mej, usposablja mejne straže, centralno obdeluje podatke o nadzoru, ki jih pošiljajo države članice, in pomaga državam članicam pri organizaciji skupnih operacij za vračanje priseljencev v države izvora.

Na Evropskem svetu z dne 10.–11. decembra 200 9 so se vlade držav EU sporazumele o novem delovnem programu za EU na področju pravosodja in notranjih zadev na podlagi prejšnjega predloga Komisije ( IP/09/894 ). Na tem zasedanju so Komisijo pozvale, naj v okviru Stockholmskega programa pripravi predloge za okrepitev agencije Frontex ( MEMO/08/84 ).

Dodatne informacije:

MEMO/10/45


Side Bar