Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/184

Bruxelles, 24 februarie 2010

Comisia răspunde apelurilor de consolidare a agenției UE însărcinate cu gestionarea frontierelor

Astăzi, Comisia a prezentat propuneri de consolidare a agenției Uniunii Europene însărcinate cu gestionarea frontierelor, Frontex. Printre propuneri se numără dezvoltarea cadrului juridic pentru asigurarea respectării depline a drepturilor fundamentale în timpul desfășurării activităților Frontex și întărirea capacității operaționale a agenției de susținere a statelor membre. Ca urmare a noii propuneri, statele membre ar pune la dispoziția agenției mai multe echipamente și un personal mai numeros. Frontex ar fi în măsură să conducă operațiuni de patrulare la frontieră împreună cu statele membre ale UE. Agenției i s-ar permite, de asemenea, să furnizeze asistență tehnică țărilor terțe și să trimită ofițeri de legătură în țări terțe.

Comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a declarat: „Propunerea prezentată astăzi va deschide calea către o mai mare solidaritate și o mai bună cooperare între țările UE. Aceasta ne va permite să combatem mai bine imigrația neregulamentară și traficul de persoane, consolidând, în același timp, garanțiile care asigură respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Sper că Parlamentul European și Consiliul vor acționa rapid pentru a transforma această propunere într-un act legislativ, astfel încât agenția să poată fi dotată cu resursele umane și tehnice de care are nevoie.”

Până în prezent, cooperarea între țările UE privind gestionarea imigrației prin intermediul agenției Frontex a UE a fost limitată din cauza lipsei de resurse a acesteia și a coordonării insuficiente între autoritățile naționale, potrivit evaluărilor efectuate de Comisie și unei evaluări independente. Frontex este un instrument‑cheie pentru menținerea unui spațiu fără frontiere interne și contribuie alături de țările UE la coordonarea patrulelor aeriene, terestre și maritime la frontiere.

Propunerea prezentată astăzi ar asigura că Frontex este în măsură să furnizeze resursele tehnice și umane adecvate în cadrul patrulelor comune la frontiere. Țările UE ar trebui să se asigure că echipamente, precum vapoare și avioane, sunt puse la dispoziția agenției, care ar avea și posibilitatea de a cumpăra sau închiria treptat echipamente.

De asemenea, propunerea introduce obligația explicită ca toți polițiștii de frontieră care iau parte la operațiuni să fi urmat cursuri de formare privind drepturile fundamentale, în scopul de a se asigura că toți imigranții sunt tratați cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și, în special, a principiului nereturnării.

Capacitatea operațională va fi întărită prin clarificarea rolurilor care revin Frontex și respectiv statelor membre participante, respectându-se, totodată, principiul potrivit căruia fiecare stat membru rămâne responsabil pentru controlarea părții sale de frontieră externă; sunt propuse dispoziții specifice cu privire la planul operațional, evaluarea operațiunilor și mecanismele de raportare a incidentelor.

Frontex va avea în continuare capacitatea de a coordona operațiuni comune de returnare a imigranților în țara lor de origine. Se instituie garanții care să asigure respectarea deplină a drepturilor fundamentale în cadrul acestor operațiuni de returnare. De exemplu, o entitate independentă de monitorizare va fi prezentă pe durata acestui tip de operațiuni și aceasta va raporta Comisiei cu privire la conformitatea acțiunilor statelor membre cu dreptul UE și cu un cod de conduită care stabilește standardele care trebuie respectate în materie de drepturi fundamentale.

În prezent, propunerile trebuie să fie dezbătute și aprobate de Parlamentul European și de guvernele naționale în cadrul Consiliului.

Context

Frontex a fost înființată în 2005 pentru a coordona operațiunile de control la frontieră efectuate de statele membre ale UE la frontierele externe ale Uniunii. Cu sediul la Varșovia, Frontex are 220 de angajați și i se alocă 80 de milioane de euro din bugetul anual al UE.

Frontex coordonează cooperarea între patrulele naționale de frontieră, furnizează cursuri de formare pentru polițiștii de frontieră, centralizează datele de supraveghere comunicate de țările UE și asistă statele membre în îndeplinirea operațiunilor comune de returnare.

În cadrul Consiliului European din 10-11 decembrie 2009, guvernele UE au convenit asupra unui nou program de lucru pentru UE în domeniul justiției și afacerilor interne, pe baza unei propuneri prezentate anterior de către Comisie în cursul aceluiași an ( IP/09/894 ). Cu această ocazie, guvernele UE au invitat Comisia să prezinte propuneri de îmbunătățiri care pot fi aduse Frontex, ca parte a Programului de la Stockholm ( MEMO/08/84 ).

Pentru informații suplimentare:

MEMO/10/45


Side Bar