Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Brüsszel, 2010. február 24.

A Bizottság az igényekre reagálva erősíteni kívánja az Európai Unió határigazgatási ügynökségét

A Bizottság a mai napon javaslatokat terjesztett elő az Európai Unió határigazgatási ügynöksége, a Frontex megerősítésére. A javaslatok között szerepel a jogi keret megszilárdítása, amely révén biztosítani lehet, hogy a Frontex tevékenységei során teljes mértékben tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, valamint a Frontex operatív kapacitásának kibővítése, amellyel segítséget nyújthat a tagállamoknak. A tagállamok az új javaslatnak köszönhetően több felszerelést és nagyobb személyi állományt bocsátanának az ügynökség rendelkezésére. A Frontex a jövőben az uniós tagállamokkal együtt közösen vezethetné a határ menti járőrözési műveleteket. Lehetővé válna számára az is, hogy technikai segítségnyújtással és összekötő tisztviselők kiküldésével támogasson harmadik országokat.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A mai napon előterjesztett javaslat nagyobb fokú szolidaritást és hatékonyabb együttműködést kíván megvalósítani. Lehetőséget ad számunkra, hogy jobban megbirkózzunk az illegális bevándorlással és az emberkereskedelemmel, de egyúttal megerősíti az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásának garanciáit is. Remélem, hogy az Európai Parlament és a Tanács gyors munkájának köszönhetően javaslatunk hamarosan jogszabállyá válik, s így az ügynökség rendelkezésére állhatnak a szükséges emberi és technikai erőforrások.”

A Bizottság, illetve egy független szakértő által elvégzett értékelések szerint a Frontex európai uniós ügynökség azért tudta csak korlátozott mértékben segíteni az uniós országok együttműködését a bevándorlás igazgatása terén, mert hiányoztak a források és elégtelen volt a koordináció a nemzeti hatóságok között. Egy ilyen, belső határok nélküli terület fenntartásának kulcsfontosságú eszköze a Frontex, amely segíti az uniós országokat a légi, szárazföldi és tengeri határaik mentén végzett járőrözés koordinálásában.

A mai napon bemutatott javaslat biztosítaná, hogy a Frontex a határon végzett közös járőrözés keretében megfelelő technikai és emberi erőforrásokat tudjon nyújtani. Az európai uniós országoknak ezentúl biztosítaniuk kellene, hogy bizonyos felszerelések, például hajók és repülőgépek az ügynökség rendelkezésére álljanak, de az ügynökség fokozatosan maga is vásárolhatna, illetve lízingelhetne felszerelést.

Kifejezett követelményként vezeti be a javaslat, hogy a műveletekben részt vevő határőrök előzetesen végezzenek tanfolyamot az alapvető jogokról; ezzel azt kívánják garantálni, hogy minden bevándorló olyan bánásmódban részesüljön, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és különösen a visszaküldés tilalmának elvét.

Az ügynökség operatív kapacitását fogja erősíteni, hogy – bár továbbra is tiszteletben tartják azt az elvet, hogy az egyes tagállamok maguk felelnek a külső határ területükre eső szakaszának ellenőrzéséért – tisztázódik egyfelől a Frontex, másfelől az együttműködésben részt vevő tagállamok szerepe. A javaslat konkrét rendelkezéseket tartalmaz a műveleti tervre, a műveletek értékelésére és az incidensek jelentésének rendjére vonatkozóan.

A Frontex a jövőben is koordinálja majd azokat a közös műveleteket, amelyek során a bevándorlókat visszaküldik származási országukba. A javaslat garanciákat tartalmaz annak biztosítására, hogy ezeket a visszaküldési műveleteket az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásával hajtsák végre. Az ilyen műveletek például független ellenőr jelenlétében folynának, aki jelentené a Bizottságnak, hogy a tagállamok betartják-e az uniós jogot és egy, az alapvető jogok tiszteletben tartandó normáit rögzítő magatartási kódexet.

E javaslatok most arra várnak, hogy az Európai Parlamentben, illetve az európai uniós kormányok a Tanácsban megvitassák és jóváhagyják őket.

Előzmények

A Frontexet 2005-ben hozták létre azzal a céllal, hogy koordinálja az európai uniós tagállamok által az Unió külső határain folytatott határellenőrzési műveleteket. Székhelye Varsóban található, alkalmazottainak száma 220. Az Európai Unió éves költségvetéséből folyósított 80 millió EUR-ból gazdálkodik.

Koordinálja a nemzeti határvédelmi járőrszolgálatok közti együttműködést, képzéseket szervez a határőröknek, központosítja az uniós országokból származó megfigyelési adatokat, és segíti a tagállamokat a közös visszaküldési műveletek végrehajtásában.

A 2009. december 10–11-i Európai Tanács során az európai uniós kormányok új bel-és igazságügyi uniós munkaprogramban egyeztek meg, amely alapjául a Bizottság korábbi javaslata szolgált ( IP/09/894 ). Ekkor kérték fel az uniós országok kormányai a Bizottságot arra is, hogy tegyen javaslatot, miként lehetne – a Stockholmi Program részeként – javítani a Frontex hatékonyságát ( MEMO/08/84 ).

Bővebb információk:

MEMO/10/45


Side Bar