Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Bryssel 24. helmikuuta 2010

Komissio vastaa EU:n rajaturvallisuusviraston vahvistamista koskeviin pyyntöihin

Komissio on tehnyt tänään ehdotuksia Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto Frontexin vahvistamiseksi. Ehdotuksilla vahvistetaan virastoa koskevaa oikeudellista kehystä sen varmistamiseksi, että Frontexin toimintojen aikana kunnioitetaan kaikilta osin perusoikeuksia, minkä lisäksi niillä parannetaan Frontexin operatiivisia valmiuksia jäsenvaltioiden tukemiseksi. Uuden ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot antaisivat enemmän kalustoa ja henkilöstöä viraston käyttöön. Frontex pystyisi jakamaan rajavalvontaoperaatioissa johtotehtävät EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Lisäksi sen sallittaisiin antaa teknistä apua kolmansille maille ja lähettää niihin yhteyshenkilöitä.

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin mukaan tämänpäiväinen ehdotus tasoittaa tietä EU-valtioiden välisen yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön lisäämiselle. Komissaari Malmström toteaa, että ehdotus antaa mahdollisuuden puuttua tehokkaammin laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan turvaten kuitenkin samalla perusoikeuksien täydellisen kunnioittamisen. Hän toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tämän ehdotuksen nopeasti, jotta virasto voi saada käyttöönsä tarvitsemansa henkilö- ja tekniset resurssit .

Komission ja riippumattoman tahon tekemien arviointien mukaan EU-valtioiden välistä yhteistyötä, joka koskee maahanmuuton hallintaa EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kautta, on tähän asti rajoittanut resurssipula ja riittämätön koordinointi kansallisten viranomaisten välillä. Frontex on tärkeä väline sisärajattoman alueen säilyttämiseksi. Se auttaa EU-valtioita koordinoimaan rajavartiointia ilmassa, maalla ja merellä.

Tämänpäiväinen ehdotus varmistaa, että Frontex voi tarjota asianmukaiset tekniset ja henkilöresurssit yhteisten rajavartiostojen puitteissa. EU-valtioiden olisi varmistettava, että viraston käytettävissä on kalustoa kuten aluksia ja lentokoneita. Virasto voisi myös asteittain ostaa tai vuokrata kalustoa.

Ehdotuksessa vaaditaan myös selvästi, että kaikkien operaatioihin osallistuvien rajavartijoiden on täytynyt saada perusoikeuksia käsittelevää koulutusta. Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että maahanmuuttajien kohtelussa kunnioitetaan kaikilta osin perusoikeuksia ja erityisesti palauttamiskiellon periaatetta.

Operatiivisia valmiuksia parannetaan selventämällä Frontexin ja osallistuvien jäsenvaltioiden tehtäviä. Tässä yhteydessä kunnioitetaan kuitenkin periaatetta, jonka mukaan kukin jäsenvaltio vastaa ulkorajojen valvonnasta omalla rajaosuudellaan. Ehdotus sisältää toimintasuunnitelmaa, operaatioiden arviointia ja välikohtausten ilmoittamista koskevia erityisiä säännöksiä.

Frontex pystyy jatkossakin koordinoimaan yhteisiä operaatioita maahanmuuttajien palauttamiseksi alkuperämaahansa. Ehdotuksessa turvataan se, että nämä palauttamisoperaatiot toteutetaan perusoikeuksia kaikilta osin kunnioittaen. Tällaisissa operaatioissa on esimerkiksi läsnä riippumaton tarkkailija, joka raportoi komissiolle siitä, kuinka jäsenvaltiot noudattavat EU:n lainsäädäntöä ja käytännesääntöjä, joissa vahvistetaan perusoikeuksia koskevat normit, joita on noudatettava.

Ehdotusten on nyt saatava Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien EU-valtioiden hallitusten hyväksyntä.

Taustaa

Frontex perustettiin vuonna 2005 koordinoimaan EU:n jäsenvaltioiden rajavalvontaoperaatioita EU:n ulkorajoilla. Frontex sijaitsee Varsovassa, ja sillä on 220 työntekijää. Se saa EU:n talousarviosta vuosittain 80 miljoonaa euroa.

Frontex koordinoi kansallisten rajapartioiden välistä yhteistyötä, antaa koulutusta rajavartijoille, vastaa EU-valtioista saatujen valvontatietojen keskittämisestä ja avustaa jäsenvaltioita yhteisten palauttamisoperaatioiden toteuttamisessa.

EU-valtiot sopivat 10.–11. joulukuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n uudesta oikeus- ja sisäasioiden alan työohjelmasta, joka perustuu komission aikaisemmin samana vuonna tekemään ehdotukseen (IP/09/894). EU-valtiot pyysivät samassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa komissiota myös ehdottamaan Frontexia koskevia parannuksia osana Tukholman ohjelmaa ( MEMO/08/84 ).

Lisätietoja:

MEMO/10/45


Side Bar