Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1777

Brüssel, 31. detsember 2010

Eesti võtab keskööl kasutusele euro

Eesti võtab 1. jaanuaril 2011 kasutusele euro ja temast saab seega euroala 17. liige. Ühisraha kasutavate inimeste arv suureneb ja ületab nüüd 330 miljonit.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso: „Õnnitlen Eestit ja tervitan soojalt kõiki tema kodanikke euroalaga ühinemise puhul. Euro kasutuselevõtt muudab argielu lihtsamaks. Reisimine euroalal muutub Eesti kodanike jaoks lihtsamaks ja odavamaks, kuna neil ei ole enam tarvis vahetada valuutat ja maksta vahetustasu. Eesti euroalaga ühinemine tähendab, et nüüd kannab euro rahatähti ja euromünte taskus üle 330 miljoni eurooplase. Euro köidab tugevalt Euroopa Liidu liikmesriike ja annab neile stabiilsuse.”

„Tervitan rõõmuga Eesti ühinemist euroalaga. See on suurepärane saavutus ja aus tasu riigile, kes on tugevalt pühendunud nõuetekohase eelarvepoliitika edendamisele. Ühisraha annab Eesti majandusele stabiilse raamistiku ning loob koos tugeva eelarve- ja makromajanduspoliitikaga aluse majanduslikule heaolule”, lausus Euroopa majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn.

Ettevalmistused euro kasutuselevõtuks Eestis on nüüd lõpule viidud. Eesti Pank on juba varustanud kommertspangad euro pangatähtede ja euromüntidega ning viimased on omakorda tarninud konkreetsete lepingute alusel euro sularaha kauplustesse ja muudesse ettevõtetesse, et need oleksid võimelised alates 1. jaanuarist arveldama eurodes.

Alates 1. jaanuarist 2011 on kahe nädala jooksul võimalik arveldada paralleelselt nii kroonides kui ka eurodes – see võimaldab kroonid järk-järgult käibelt kaotada. Kauplused peavad siiski vahetusraha tagasi andma ainult eurodes, et kiirendada üleminekut ja piirata kulusid, mis tulenevad kahes eri vääringus arveldamisest.

Kodanikele on tehtud kättesaadavaks 700 000 euromüntide komplekti (Eesti rahvusliku küljekujundusega), mida ostes on neil olnud võimalik uue vääringuga harjuda. Alates 1. detsembrist on kõik sularahateenuseid pakkuvad pangakontorid vahetanud kroone ilma teenustasuta eurodeks ametliku kursiga (1 EUR= 15,6466 EEK). Pärast 30. juunit 2011 jätkatakse kõnealuse teenuse pakkumist väiksemas kontorivõrgustikus 2011. aasta detsembri lõpuni. Eesti Pank vahetab kroone eurodeks piiramata aja jooksul.

Eurole ülemineku hõlbustamiseks on pangad üleminekuperioodil kauem lahti ja kavandavad kaasata rohkem töötajaid. Enamik pangakontoreid on 1. ja 2. jaanuaril avatud ja pakuvad sularahateenuseid. Kõik sularahaautomaadid väljastavad alates 1. jaanuari esimestest minutitest euro pangatähti.

Selleks et tarbijatel oleks võimalik uute hindadega harjuda, avaldatakse hinnad alates 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011 nii kroonides kui ka eurodes. Selle eeskirja kohaldamist jälgib Eesti Tarbijakaitseamet, kes avalikustab nende ettevõtjate nimed, kes ei pea eeskirjast kinni. Tarbijakaitseamet võib määrata sellistele ettevõtjatele ka trahvid.

Lisaks sellele võeti 2010. aasta augusti lõpus kasutusele ausa hinnastamise kokkulepe, et leevendada kodanike muret seoses võimaliku hinnatõusu ja hinnakujunduse kuritarvitamisega üleminekuperioodil. Kokkuleppele allakirjutanud ettevõtjad kohustuvad eurole ülemineku perioodil oma hindu põhjendamatult mitte tõstma, samuti kohustuvad nad järgima üleminekueeskirju. Kokkuleppega on liitunud üle 500 majandusüksuse, kes esindavad ligikaudu 2500 müügikohta.

Eurole ülemineku ettevalmistamiseks on korraldatud ulatuslik teavituskampaania kõigile Eesti elanikele, et suurendada nende teadlikkust euro kasutuselevõtu praktilistest küsimustest. Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank on andnud kodanike teavitamisse märkimisväärse panuse. Euro tulekuga seotud teadlikkuse suurendamisele Eestis on kaasa aidanud ka tele- ja raadiokanalite kaudu korraldatud meediakampaaniad, trükised ja teabematerjal, seminarid, väljapanekud, konverentsid jne.

Lisateave järgmistel veebilehtedel:

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/estonia_euro_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/estonia_en.htm

Eesti veebisait eurole ülemineku kohta:

http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Main_Page/index.jsp

Lisateave euro kohta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm


Side Bar