Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

Bryssel den 22 december 2010

Kommissionen godkänner ett första stödpaket på 100 miljoner euro till det palestinska folket 2011

Europeiska kommissionen fattade i dag beslut om ett första ekonomiskt stödpaket på 100 miljoner euro till de ockuperade palestinska områdena inom ramen för 2011 års budget.

Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande och EU:s höga representant, ger följande kommentar: ”Det här beslutet är ett tecken på EU:s starka politiska och ekonomiska engagemang för den palestinska myndigheten och för premiärminister Salam Fayyads ledning i upprättandet av en demokratisk och livskraftig palestinsk stat. Skapandet av en palestinsk stat är av avgörande betydelse för en fredlig, praktiskt genomförbar och varaktig lösning på konflikten”.

Kommissionsledamot Stefan Füle gjorde följande uttalande vid offentliggörandet av stödpaketet: ”Genom dagens beslut vill kommissionen ge en signal till det palestinska folket om att de kan räkna med fortsatt stöd 2011 liksom tidigare. Vårt stöd kommer att överföras genom Pegase. EU tvivlar inte på att medlemsländerna och andra givare kommer att fortsätta stödja det palestinska folket genom denna mekanism.”

I och med dagens beslut uppfyller EU gott och väl de löften som gavs vid givarkonferensen i Paris i december 2007. Beslutet kommer att hjälpa den palestinska myndigheten i det fortsatta arbetet med att säkra grundläggande samhällstjänster överallt i de ockuperade palestinska områdena. 60 miljoner euro av det i dag meddelade stödpaket kommer att förmedlas genom Pegase – EU:s mekanism för bistånd till de ockuperade palestinska områdena, som lanserades i februari 2008. Medlen ska hjälpa den palestinska myndigheten att betala ut löner och pensioner till viktiga offentligt anställda (i första hand sjukvårdspersonal och lärare).

Fram tills nu har kommissionen redan gett 677 miljoner euro i direkt ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten genom denna mekanism, med ytterligare bidrag från EU:s medlemsländer på 265 miljoner euro.

De 40 miljoner euro som återstår ska överföras till den centrala budgeten för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). UNWRA har sedan 1949 bistått 4,7 miljoner flyktingar med grundläggande tjänster inom hälsovård, utbildning och upprättandet av ett socialt skyddsnät. EU och EU-medlemsstaterna är de största bidragsgivarna till UNRWA.

Bakgrund

Biståndet till den palestinska myndigheten stödjer genomförandet av den palestinska reform- och utvecklingsplanen, som myndigheten lade fram under givarkonferensen i december 2007 i Paris. Premiärminister Fayyad presenterade vidare i augusti 2009 den palestinska myndighetens ”Program för den trettonde regeringen”. Denna plan utgår från den palestinska reform- och utvecklingsplanen, och syftar till att skapa starka statliga institutioner som kan fungera som grund för upprättandet av en framtida oberoende palestinsk stat inom en tvåårsperiod. EU har uttryckt politiskt och ekonomiskt stöd för premiärminister Fayyads plan. Med hjälp av detta stöd och vissa partiella och otillräckliga lättnader i restriktionerna för rörlighet och tillträde på Västbanken, har premiärminister Fayyads reformprogram lett till ekonomiska och sociala framsteg. Situationen i Gaza är dock fortfarande ohållbar. Denna första delfinansiering för 2011 svarar mot den palestinska myndighetens prioriteringar genom att ge stöd till löpande utgifter, däribland sociala bidrag i Gaza och UNRWA:s behov för att stödja Palestinaflyktingar.

Ytterligare upplysningar om relationerna mellan EU och de ockuperade palestinska områdena:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm


Side Bar