Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

V Bruseli 22. decembra 2010

Komisia schválila prvý balík na podporu palestínskeho ľudu v roku 2011 v hodnote 100 miliónov eur

Európska komisia dnes rozhodla, že v rámci rozpočtu na rok 2011 poskytne palestínskym okupovaným územiam prvý finančný balík v hodnote 100 miliónov eur.

Vysoká predstaviteľka Únie Catherine Ashtonová vyhlásila: „Toto rozhodnutie je znamením silného politického a finančného záväzku Európskej únie voči palestínskemu samosprávnemu orgánu a premiérovi Fajjádovi pri budovaní demokratického a životaschopného palestínskeho štátu. Palestínska štátnosť je kľúčová pre akékoľvek mierové, fungujúce a udržateľné riešenie konfliktu.“

Komisár Füle pri oznamovaní tohto balíka povedal: „Dnešným rozhodnutím chce Komisia dať signál palestínskemu ľudu, že v roku 2011 sa môžu rovnako ako v minulosti spoľahnúť na našu nepretržitú podporu. Podpora sa bude uskutočňovať prostredníctvom mechanizmu PEGASE. Únia je presvedčená, že členské štáty a ďalší darcovia budú aj naďalej pomocou tohto mechanizmu podporovať palestínsky ľud.

Dnešné rozhodnutie, ktorým EÚ splnila svoj prísľub daný na parížskej konferencii darcov v decembri 2007, pomôže palestínskemu samosprávnemu orgánu pokračovať v poskytovaní základných verejných služieb na všetkých palestínskych okupovaných územiach. Z oznámeného balíka sa 60 miliónov EUR prevedie cez mechanizmus pomoci EÚ PEGASE1, ktorý bol spustený vo februári 2008 a je určený pre Okupované palestínske územia. Tieto fondy pomôžu palestínskemu samosprávnemu orgánu pokryť mzdy a penzie pre najdôležitejších civilných pracovníkov (zvlášť zdravotníkov a učiteľov).

Komisia zatiaľ prostredníctvom tohto mechanizmu poskytla palestínskemu samosprávnemu orgánu 677 miliónov EUR formou priamej finančnej podpory a ďalšími 265 miliónmi EUR prispeli členské štáty EÚ.

Zvyšných 40 miliónov EUR sa prevedie do základného rozpočtu Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA). UNRWA poskytuje od roku 1949 základné zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne služby utečencom v celkovom počte 4,7 miliónov osôb. Najväčšími darcami UNRWA sú EÚ a jej členské štáty.

Kontext

Pomoc pre palestínsky samosprávny orgán sa poskytuje na podporu plnenia palestínskeho reformného a rozvojového plánu (PRDP), ktorý palestínsky samosprávny orgán predstavil na konferencii darcov v Paríži v decembri 2007. Potom v auguste 2009 ministerský predseda Fajjád prezentoval tzv. program trinástej vlády. Na základe PRDP sa plánuje vybudovať silné vládne inštitúcie, ktoré v dvojročnom časovom rámci poslúžia ako základ budúceho nezávislého palestínskeho štátu. EÚ vyjadrila plánu premiéra Fajjáda svoju politickú aj finančnú podporu. V nadväznosti na túto podporu a na určité čiastočné a zároveň nedostatočné zmiernenie obmedzenia pohybu a prístupu na Západnom brehu Jordánu sa reformný program ministerského predsedu Fajjáda pretavil do hospodárskeho a sociálneho pokroku. Situácia v Gaze je však aj naďalej nestabilná. Táto prvá finančná podpora na rok 2011 reaguje na priority palestínskeho samosprávneho orgánu podporou opakovaných výdavkov vrátane sociálnych dávok v Gaze a na potreby UNRWA zamerané na pomoc palestínskym utečencom.

Ďalšie informácie o vzťahoch medzi EÚ a palestínskymi okupovanými územiami:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: méchanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio-Economique


Side Bar