Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

Bruksela, dnia 22 grudnia 2010 r.

Komisja zatwierdza pierwszy pakiet 100 mln EUR na rzecz wsparcia narodu palestyńskiego w 2011 r.

Komisja Europejska postanowiła dziś przyznać wstępny pakiet finansowy w wysokości 100 mln EUR na rzecz Okupowanych Terytoriów Palestyńskich w ramach budżetu na rok 2011.

Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła: „Decyzja ta jest wyrazem silnego zobowiązania politycznego i finansowego Unii Europejskiej wobec Autonomii Palestyńskiej oraz przewodnictwa premiera Fayyada w tworzeniu demokratycznego i samodzielnego państwa palestyńskiego. Państwowość palestyńska ma ogromne znaczenie z punktu widzenia każdego pokojowego, wykonalnego i trwałego rozwiązania konfliktu”.

Ogłaszając pakiet komisarz Stefan Füle oświadczył: „Dzisiejszą decyzją Komisja pragnie okazać narodowi palestyńskiemu, że tak jak w przeszłości, tak i w 2011 r. w dalszym ciągu może liczyć na jej pomoc. Pomoc ta będzie udzielana za pośrednictwem PEGASE. Unia wierzy, że jej państwa członkowskie i inni donatorzy w dalszym ciągu będą udzielać wsparcia narodowi palestyńskiemu w ramach tego mechanizmu.”

Dzisiejsza decyzja, za pomocą której UE w znacznym stopniu wypełnia zobowiązania podjęte na konferencji donatorów, która odbyła się w Paryżu w grudniu 2007 r., pomoże Autonomii Palestyńskiej w dalszym ciągu świadczyć kluczowe usługi publiczne na całym terytorium Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. W ramach ogłoszonego dziś pakietu 60 mln EUR zostanie przekazane za pośrednictwem mechanizm pomocy UE na rzecz Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, PEGASE1, który został uruchomiony w lutym 2008 r. Środki te umożliwią Autonomii Palestyńskiej wypłacenie wynagrodzeń najważniejszym pracownikom cywilnym (zwłaszcza personelowi służby zdrowia i nauczycielom).

W ramach tego mechanizmu do tej pory Komisja przekazała na rzecz Autonomii Palestyńskiej 677 mln EUR w formie bezpośredniej pomocy finansowej, a państwa członkowskie UE przyznały kolejne 265 mln EUR.

Pozostałe 40 mln EUR zostanie przydzielone do budżetu głównego UNRWA, Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Od 1949 r. UNWRA zapewnia podstawową opiekę zdrowotną, edukację i usługi siatki bezpieczeństwa socjalnego na rzecz 4,7 milionów uchodźców. Unia i jej państwa członkowskie są największymi donatorami UNRWA.

Informacje dodatkowe

Pomoc na rzecz Autonomii Palestyńskiej jest świadczona w celu wspierania realizacji palestyńskiego planu reform i rozwoju, przedstawionego przez przedstawicieli Autonomii Palestyńskiej na konferencji donatorów, która odbyła się w Paryżu w grudniu 2007 r. Ponadto w sierpniu 2009 r. premier Fayyad przedstawił przygotowany przez Autonomię Palestyńską „Program trzynastego rządu”. Celem PRDP jest utworzenie w ciągu najbliższych dwóch lat silnych instytucji rządowych, które będą służyć jako podstawa dla przyszłego niezależnego państwa palestyńskiego. Unia wyraziła polityczne i finansowe poparcie dla planu premiera Fayyada. Dzięki temu wsparciu i częściowemu, choć niewystarczającemu, złagodzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się i dostępie do Zachodniego Brzegu, program reform premiera Fayyada przyniósł postęp gospodarczy i społeczny. Sytuacja w Strefie Gazy jest jednak w dalszym ciągu niestabilna. Pierwsza transza środków na 2011 r. stanowi odpowiedź na priorytety Autonomii Palestyńskiej w zakresie wspierania kosztów stałych, w tym świadczeń socjalnych w Strefie Gazy oraz na potrzeby UNRWA w związku z udzielaniem pomocy uchodźcom palestyńskim.

Więcej informacji na temat stosunków UE z Autonomią Palestyńską można uzyskać pod adresem:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: palestyńsko-europejski mechanizm na rzecz zarządzania pomocą społeczno-ekonomiczną


Side Bar