Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

Brussel, 22 december 2010

Eerste bijstandspakket van 100 miljoen EUR voor de Palestijnse bevolking in 2011 door de Commissie goedgekeurd

De Europese Commissie heeft vandaag beslist om een eerste financieel pakket ter waarde van 100 miljoen EUR uit de begroting van 2011 te verstrekken aan het bezet Palestijns gebied.

HV/VV Catherine Ashton verklaarde: "Dit besluit is een uiting van het sterke politieke en financiële engagement van de Europese Unie tegenover de Palestijnse Autoriteit en het leiderschap van premier Fayyad bij de opbouw van een democratische en levensvatbare Palestijnse staat, die essentieel is voor elke vreedzame, werkbare en duurzame oplossing van het conflict".

"De Commissie wil met het vandaag genomen besluit een signaal geven aan de Palestijnse bevolking dat zij ook in 2011 op onze steun kan rekenen. Deze zal worden verstrekt via het PEGASE-mechanisme. De Unie rekent erop dat de lidstaten en andere donoren het Palestijnse volk via dit mechanisme zullen blijven ondersteunen", aldus commissaris Stefan Füle bij de aankondiging van het pakket.

De EU komt met dit besluit ruimschoots de beloften na die zij op de donorconferentie van Parijs in december 2007 heeft gedaan. Het zal de Palestijnse Autoriteit in staat stellen essentiële openbare diensten te blijven aanbieden in het gehele bezet Palestijns gebied. Van het vandaag aangekondigde pakket zal 60 miljoen EUR worden verstrekt via PEGASE1, het in februari 2008 ingestelde bijstandsmechanisme van de EU voor het bezet Palestijns gebied. Het geld is bedoeld om de PA te helpen de salarissen en pensioenen te betalen van verleners van essentiële diensten voor de samenleving (in het bijzonder medisch en onderwijspersoneel).

De Commissie heeft via dit mechanisme tot nu reeds 677 miljoen EUR aan directe financiële bijstand aan de Palestijnse Autoriteit verleend, en de lidstaten in totaal nog eens 265 miljoen EUR.

De overige 40 miljoen EUR gaat naar de kernbegroting van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). De UNRWA verleent sinds 1949 basisdiensten op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale zekerheid aan een vluchtelingenpopulatie van 4,7 miljoen mensen. De EU en haar lidstaten zijn de grootste UNRWA-donoren.

Achtergrondinformatie

Met de bijstand aan de Palestijnse Autoriteit wordt beoogd de uitvoering te ondersteunen van het Palestijns hervormings- en ontwikkelingsplan (PHOP) dat op de donorconferentie van Parijs in december 2007 door de PA is voorgesteld. Daarnaast heeft premier Fayyad in augustus 2009 het "Programma van de dertiende regering" van de PA voorgesteld. Dit op het PHOP gebaseerde programma is erop gericht sterke overheidsinstellingen tot stand te brengen die binnen een termijn van twee jaar de basis moeten vormen voor een toekomstige onafhankelijke Palestijnse staat. De EU heeft politieke en financiële steun voor het plan van premier Fayyad toegezegd. Dankzij deze steun en een zeer gedeeltelijke en ontoereikende opheffing van de beperkingen inzake vrij verkeer op en toegang tot de Westelijke Jordaanoever leverde de hervormingsagenda van premier Fayyad economische en sociale vooruitgang op. De situatie in Gaza is evenwel onhoudbaar. Met deze eerste financieringstranche voor 2011 wordt tegemoet gekomen aan de prioritaire behoeften van de PA inzake vaste uitgaven, met inbegrip van de sociale uitkeringen in Gaza, en aan de behoeften van de UNRWA voor de ondersteuning van Palestijnse vluchtelingen.

Meer informatie over de relaties tussen de EU en het BPG:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: méchanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio-Economique


Side Bar