Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

2010 m. gruodžio 22 d., Briuselis

Komisija patvirtino pirmąjį 100 mln. EUR vertės paramos Palestinos žmonėms 2011 m. paketą

Šiandien Europos Komisija nusprendė iš 2011 m. biudžeto suteikti pirmąjį 100 mln. EUR vertės finansinį paketą Okupuotajai Palestinos Teritorijai.

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton sakė: „Šiuo sprendimu Europos Sąjunga demonstruoja tvirtą politinį ir finansinį įsipareigojimą Palestinos Administracijai ir Ministro Pirmininko S. Fayyado iniciatyvoms, kuriomis siekiama sukurti demokratinę ir gyvybingą Palestinos valstybę. Palestinos valstybingumas yra būtina sąlyga siekiant bet kokio taikaus, veiksmingo ir ilgalaikio konflikto sprendimo“.

Paskelbdamas apie paketą Komisijos narys Stefanas Füle sakė: „Šiandienos sprendimu Komisija nori Palestinos žmonėms parodyti, kad kaip ir ligi šiol, jie gali kliautis mūsų tolesne parama 2011 m., kuri bus skiriama pagal PEGASE mechanizmą. Sąjunga neabejoja, kad valstybės narės ir kiti paramos teikėjai ir toliau rems Palestinos žmones naudodamiesi šiuo mechanizmu.“

Šiandien priimtu sprendimu, kuriuo ES vykdo iš esmės visus 2007 m. gruodžio mėn. įvykusioje Paryžiaus paramos teikėjų konferencijoje prisiimtus įsipareigojimus, padės Palestinos Administracijai toliau teikti pagrindines viešąsias paslaugas visoje Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje. Iš šiandien paskelbto paketo 60 mln. EUR bus skirta per PEGASE1 – 2008 m. vasario mėn. sukurtą ES pagalbos Okupuotajai Palestinos Teritorijai mechanizmą. Šios lėšos padės Palestinos Administracijai padengti pagrindinių civilinių darbuotojų (visų pirma medicinos darbuotojų ir mokytojų) atlyginimų ir pensijų išlaidas.

Iki šiol per šį mechanizmą Komisija Palestinos Administracijai jau suteikė 677 mln. EUR tiesioginę finansinę paramą, o ES valstybės narės skyrė dar 265 mln. EUR.

Likusieji 40 mln. EUR bus skirti pagrindiniam Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūros (UNRWA) biudžetui. UNWRA nuo 1949 m. teikia pagrindines sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos tinklo paslaugas 4,7 milijonams pabėgėlių. ES ir jos valstybės narės yra didžiausios paramos UNRWA teikėjos.

Pagrindiniai faktai

Pagalba Palestinos Administracijai teikiama siekiant paremti Palestinos reformos ir vystymosi plano (PRVP), kurį ji pateikė 2007 m. gruodžio mėn. Paryžiuje surengtoje paramos teikėjų konferencijoje, įgyvendinimą. 2009 m. rugpjūčio mėn. Ministras Pirmininkas S. Fayyadas taip pat pristatė PRVP grindžiamą Palestinos Administracijos „tryliktosios vyriausybės programą“, pagal kurią siekiama sukurti stiprias vyriausybės institucijas ir taip per dvejus metus sukurti pagrindą būsimai nepriklausomai Palestinos valstybei. ES pareiškė politinę ir finansinę paramą Ministro Pirmininko S. Fayyado planui. Dėl šios paramos, taip pat atsižvelgiant į tai, kad judėjimo ir prieigos Vakarų Krante apribojimai buvo sumažinti, nors ir nepakankamai, S. Fayyado reformų darbotvarkė padėjo pasiekti ekonominės ir socialinės pažangos. Vis dėlto padėtis Gazoje tebėra nestabili. Pirmąja 2011 m. finansavimo paketo dalimi remiami Palestinos Administracijos prioritetai periodinėms išlaidoms, įskaitant socialines išmokas Gazoje ir UNRWA poreikius remiant Palestinos pabėgėlius, padengti.

Daugiau informacijos apie ES ir OPT santykius rasite

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

Palestinos ir Europos socialinės ir ekonominės pagalbos valdymo mechanizmas (PEGASE).


Side Bar