Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

Brüssel, 22. detsember 2010

Komisjon kiidab heaks esimese 100 miljoni euro suuruse paketi Palestiina rahva toetuseks aastal 2011

Euroopa Komisjon otsustas täna eraldada 2011. aasta eelarvest Palestiina okupeeritud aladele 100 miljoni euro suuruse esialgse finantsabi paketi.

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton ütles: „See otsus on märk Euroopa Liidu tugevast poliitilisest ja finantstoetusest Palestiina omavalitsusele ja peaminister Fayyadile demokraatliku ja elujõulise Palestiina riigi ehitamisel. Palestiina omariiklus on oluline konfliktile mis tahes rahumeelse, toimiva ja püsiva lahenduse leidmisel.”

Paketist teavitades sõnas volinik Stefan Füle: „Tänase otsusega soovib komisjon anda Palestiina rahvale märku sellest, et nad võivad meie toetusele loota ka 2011. aastal. Meie toetus suunatakse läbi rahastamismehhanismi PEGASE. Liit usub, et liikmesriigid ja teised rahastajad jätkavad Palestiina rahva toetamist selle mehhanismi kaudu.”

Tänane otsus, millega EL täidab 2007. aasta detsembris Pariisis rahastajate konverentsil antud lubadused, aitab Palestiina omavalitsusel jätkata oluliste avalike teenuste pakkumist Palestiina okupeeritud aladel. Täna teatavaks tehtud paketist suunatakse 60 miljonit eurot läbi 2008. aasta veebruaris käivitatud ELi rahastamismehhanismi Palestiina okupeeritud aladele (PEGASE)1. Nimetatud vahendid aitavad Palestiinal rahastada oluliste avalike teenistujate (eelkõige arstide ja õpetajate) töötasusid ja pensione.

Komisjon on tänaseks mehhanismi kaudu andnud Palestiina omavalitsusele otsest finantstoetust summas 677 miljonit eurot, täiendavad 265 miljonit eurot pärinevad ELi liikmesriikidelt.

Ülejäänud 40 miljonit eurot eraldatakse Palestiina pagulasi toetava ÜRO abiorganisatsiooni (UNRWA) üldeelarvesse. UNRWA pakub peamisi tervishoiu, hariduse ja sotsiaalse kindlustundega seotud teenuseid 4,7 miljoni suurusele pagulaste kogukonnale alates aastast 1949. EL ja liikmesriigid on UNRWA suurimad rahastajad.

Taust

Palestiina omavalitsusele antakse abi Palestiina reformi- ja arengukava rakendamiseks, mille Palestiina esitas 2007. aasta detsembris Pariisis toimunud rahastajate konverentsil. 2009. aasta augustis esitas peaminister Fayyad Palestiina omavalitsuse „Kolmeteistkümnenda valitsuse programmi”. Reformi- ja arengukavast lähtudes on programmi eesmärk ehitada üles tugevad valitsusinstitutsioonid, mis oleksid tulevase iseseisva Palestiina riigi aluseks kahe aasta jooksul. EL on peaminister Fayyadi plaani toetanud poliitiliselt ja rahaliselt. Selle toetuse ning osaliste, kuid ebapiisavate Läänekaldaga seotud liikumis- ja juurdepääsupiirangute lõdvendamise abil on peaminister Fayyadi reformikava saatnud majanduslik ja sotsiaalne edu. Olukord Gaza sektoris on aga jätkuvalt ebakindel. 2011. aasta esimene rahastamisjärk vastab Palestiina omavalitsuse seatud prioriteetidele – jooksvad kulud, sealhulgas Gaza sektori sotsiaaltoetused ja UNRWA vajadused Palestiina pagulaste toetamisel.

Täiendav teave ELi ja Palestiina okupeeritud alade suhete kohta:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: méchanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio-Economique


Side Bar