Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010

Η Επιτροπή εγκρίνει μια πρώτη δέσμη ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του παλαιστινιακού λαού το 2011.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να χορηγήσει αρχική χρηματοδοτική δέσμη ύψους 100 εκατ. ευρώ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη από τον προϋπολογισμό του 2011.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης–Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Catherine Ashton δήλωσε: «Η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη της ισχυρής πολιτικής και οικονομικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή και τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού Fayyad για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους. Η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους είναι απαραίτητη για την εξεύρεση ειρηνικής, εφαρμόσιμης και οριστικής λύσης για τη διένεξη».

Αναγγέλλοντας τη δέσμη ο Επίτροπος Stefan Füle δήλωσε: «Με τη σημερινή απόφασή της η Επιτροπή επιθυμεί να δείξει στον παλαιστινιακό λαό ότι μπορεί να υπολογίζει στη συνεχή υποστήριξή μας το 2011, όπως και στο παρελθόν. Η στήριξή μας θα παρέχεται μέσω του μηχανισμού PEGASE. Η Ένωση είναι πεπεισμένη ότι τα κράτη μέλη και οι άλλοι χορηγοί θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό μέσω του μηχανισμού αυτού».

Η σημερινή απόφαση, με την οποία η ΕΕ εκπληρώνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις που ανέλαβε στη διάσκεψη των δωρητών στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2007, θα βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή να συνεχίσει να παρέχει ουσιαστικές δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Από τη δέσμη που ανακοινώθηκε σήμερα, 60 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν μέσω του μηχανισμού συνδρομής της ΕΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη PEGASE1, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 2008. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν την Παλαιστινιακή Αρχή να καλύψει τους μισθούς και τις συντάξεις των βασικών πολιτικών εργαζομένων (κυρίως του ιατρικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών).

Μέχρι τώρα η Επιτροπή έχει ήδη χορηγήσει, μέσω αυτού του μηχανισμού, 677 εκατ. ευρώ σε άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεισέφεραν 265 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στον βασικό προϋπολογισμό της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών. Η UNWRA παρέχει, από το 1949, βασικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ασφάλειας σε πληθυσμό προσφύγων 4,7 εκατ. ατόμων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί στην UNRWA.

Ιστορικό

Η βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή χορηγείται για τη στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου μεταρρύθμισης και ανάπτυξης της Παλαιστίνης (ΣΜΑΠ), που υποβλήθηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή στη διάσκεψη των δωρητών του Δεκεμβρίου 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Επίσης, τον Αύγουστο του 2009, ο πρωθυπουργός Fayyad παρουσίασε το «Πρόγραμμα της δέκατης τρίτης κυβέρνησης». Σκοπός του σχεδίου, το βασίζεται στο ΣΜΑΠ, είναι η δημιουργία ισχυρών κυβερνητικών θεσμών οι οποίοι θα αποτελέσουν τα θεμέλια ενός μελλοντικού ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εντός δύο ετών. Η ΕΕ εξέφρασε την πολιτική και χρηματοδοτική στήριξή της προς το σχέδιο του πρωθυπουργού Fayyad. Χάρη σε αυτή τη στήριξη και κάποια μερική και ανεπαρκή μείωση των περιορισμών στην κυκλοφορία και την πρόσβαση στη Δυτική Όχθη, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του πρωθυπουργού Fayyad απέδωσε ορισμένα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει ωστόσο αφόρητη. Αυτή η πρώτη δόση της χρηματοδότησης για το 2011 ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της Παλαιστινιακής Αρχής, δηλ. στηρίζει τις επαναλαμβανόμενες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων στη Γάζα και των αναγκών της UNRWA για τη στήριξη των παλαιστινίων προσφύγων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ-Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: παλαιστινο-ευρωπαϊκός μηχανισμός διαχείρισης και κοινωνικοοικονομικής βοήθειας


Side Bar