Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

Bruxelles, den 22. december 2010

Kommissionen vedtager en første hjælpepakke på 100 mio. EUR til støtte for palæstinenserne i 2011

Europa-Kommissionen traf i dag beslutning om en første finansiel hjælpepakke på 100 mio. EUR til de besatte palæstinensiske områder under budgettet for 2011.

Den højtstående repræsentant Catherine Ashton erklærede i den forbindelse: "Denne beslutning er et udtryk for det stærke politiske og finansielle EU-engagement i forhold til Den Palæstinensiske Myndighed og til premierminister Salam Fayyad, som indtager en ledende rolle i med opbygningen af en demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat. Eksistensen af en palæstinensisk stat er af helt afgørende betydning for en fredelig, holdbar og varig løsning på konflikten".

Kommissær Stefan Füle udtalte ved offentliggørelsen af pakken følgende: "Med den beslutning, der er truffet i dag, ønsker Kommissionen at give et signal til det palæstinensiske folk om, at det også i 2011 kan regne med vores støtte, som videreformidles gennem PEGASE. EU har tillid til, at medlemsstaterne og andre donorer vil fortsætte med at yde støtte til det palæstinensiske folk via denne mekanisme."

Med den beslutning om støtte, der offentliggøres i dag, efterkommer EU i rigt mål de tilsagn, der blev givet på donorkonferencen i Paris i december 2007. Hjælpepakken vil understøtte den palæstinensiske myndigheds bestræbelser på fortsat at sikre basale offentlige tjenesteydelser overalt i de besatte palæstinensiske områder. 60 mio. EUR ud af hjælpepakken vil blive fordelt via PEGASE1 - EU's bistandsmekanisme for de besatte palæstinensiske områder, som blev lanceret i februar 2008. Disse midler vil hjælpe Den Palæstinensiske Myndighed med at betale lønninger og pensioner for centrale grupper af offentligt ansatte (navnlig i sundhedssektoren og i undervisningssektoren).

Indtil nu har Kommissionen allerede ydet direkte finansiel støtte på 677 mio. EUR til den Palæstinensiske Myndighed gennem denne mekanisme, mens EU‑medlemsstaterne har ydet yderligere støtte på 265 mio. EUR.

De resterende 40 mio. EUR vil blive viderekanaliseret til grundbudgettet for UNRWA, FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge. UNRWA har siden 1949 været med til at sikre grundlæggende sundheds- og uddannelsestjenester og sociale tjenester til en flygtningebefolkning på 4,7 mio. EU, og EU-medlemsstaterne er de største UNRWA-donorer.

Baggrund

Der ydes støtte til Den Palæstinensiske Myndigheds gennemførelse af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan, som denne myndighed fremlagde på donorkonferencen i december 2007 i Paris. Premierminister Fayyad fremlagde endvidere i august 2009 Den Palæstinensiske Myndigheds "Program for den Trettende Regering". Denne plan, som er baseret på reform- og udviklingsplanen, tager sigte på opbygning af stærke offentlige institutioner, der kan tjene som fundament for oprettelse af en fremtidig uafhængig palæstinensisk stat inden for en toårig tidsramme. EU har ydet politisk og finansiel støtte til premierminister Fayyad's plan. I forlængelse af denne støtte og en delvis - men utilstrækkelig - lempelse af restriktionerne for bevægelighed og adgang til Vestbredden er premierminister Fayyad's reformagenda blevet omsat til økonomiske og sociale fremskridt. Situationen i Gaza er dog stadig ikke holdbar. Første tranche af finansieringen for 2011 vil blive anvendt til at opfylde prioriteten for Den Palæstinensiske Myndighed, som er at afholde løbende udgifter, herunder sociale ydelser i Gaza, og til at dække UNWRA's behov for støtte til de palæstinensiske flygtninge.

Yderligere oplysninger om forbindelserne mellem EU og de besatte palæstinensiske områder:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: méchanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio-Economique (mekanisme for samfundsøkonomisk EU-bistand til palæstinenserne).


Side Bar