Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1771

V Bruselu dne 22. prosince 2010

Komise schválila pro rok 2011 prvních 100 milionů EUR na podporu palestinského lidu

Evropská komise dnes rozhodla, že z rozpočtu pro rok 2011 poskytne okupovanému palestinskému území první balíček finanční pomoci v hodnotě 100 milionů EUR.

„Toto rozhodnutí je vyjádřením pevného politického a finančního závazku, který Evropská unie dala palestinské samosprávě a premiéru Fayyadovi v rámci budování demokratického a funkčního palestinského státu. Budování palestinské samostatnosti je pro mírové, uskutečnitelné a trvalé řešení konfliktu rozhodující,“ prohlásila Catherine Ashtonová, místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Při příležitosti oznámení tohoto balíčku komisař Štefan Füle uvedl: „Dnešním rozhodnutím chce Komise dát palestinskému lidu najevo, že se v roce 2011 může spolehnout na naši další podporu, stejně jako tomu bylo v minulosti. Svou podporu budeme poskytovat prostřednictvím mechanismu PEGASE. Unie věří, že členské státy spolu s ostatními dárci budou i nadále prostřednictvím tohoto mechanismu podporovat palestinský lid.“

Díky dnešnímu rozhodnutí, kterým EU jde dokonce nad rámec svého příslibu učiněného v prosinci roku 2007 na pařížské dárcovské konferenci, bude moci palestinská samospráva i nadále poskytovat základní veřejné služby na celém okupovaném palestinském území. 60 milionů EUR z dnešního balíčku poskytne EU okupovanému palestinskému území prostřednictvím mechanismu PEGASE1, tzn. mechanismu pomoci EU, který byl spuštěn v únoru 2008. Tyto finanční prostředky pomohou palestinské samosprávě pokrýt mzdy a důchody hlavních civilních pracovníků (zejména zdravotnického personálu a učitelů).

Prostřednictvím tohoto mechanismu Komise do dnešního dne poskytla palestinské samosprávě přímou finanční podporu ve výši 677 milionů EUR. Členské státy přispěly dalšími 265 miliony EUR.

Zbývajících 40 milionů EUR bude směřovat do hlavního rozpočtu Agentury OSN pro pomoc a práci, která poskytuje základní služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a vytváření sociální záchranné sítě pro populaci uprchlíků čítající od roku 1949 4,7 milionů lidí. Do jejího rozpočtu nejvíce přispívají EU a členské státy EU.

Souvislosti

EU poskytuje pomoc palestinské samosprávě, aby podpořila provádění palestinského plánu reforem a rozvoje, který palestinská samospráva představila na dárcovské konferenci v prosinci roku 2007 v Paříži. V srpnu 2009 představil premiér Fayyad další program palestinské samosprávy – „program třinácté vlády“. Tento program se opírá o palestinský plán reforem a rozvoje a jeho cílem je vybudování silných vládních institucí, které v průběhu dvou let vytvoří základy budoucího nezávislého palestinského státu. EU vyjádřila svou politickou a finanční podporu tomuto plánu premiéra Fayyada, který díky ní i přes určitá částečná a nedostatečná zmírnění omezení pohybu a přístupu na Západním břehu Jordánu dokázal dosáhnout hospodářského a sociálního pokroku. Situace v Gaze však zůstává i nadále neudržitelná. První část finanční pomoci pro rok 2011 je určena na financování priorit palestinské samosprávy v podobě opakujících se výdajů, včetně sociálních dávek v Gaze a potřeb Agentury OSN pro pomoc a práci na podporu palestinských uprchlíků.

Více informací o vztazích EU s okupovaným palestinským územím:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_en.htm

1 :

PEGASE: palestinsko-evropský mechanismus pro řízení socioekonomické podpory


Side Bar