Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/176

V Bruseli 23. februára 2010

Kampaň EÚ za zdravé stravovanie „Chutní parťáci“ odmení víťazov súťaže o hľadanie pokladu.

Štyria mladí Európania preukázali výborné vedomosti o vyváženom stravovaní a zdravom životnom štýle a správne zodpovedali všetky otázky on-line súťaže Hľadanie pokladu v rámci kampane EÚ za zdravé stravovanie „Chutní parťáci“. Najlepším lovcom pokladov, ktorými sú Lara García de Veas Piñeiro (1. miesto), Seamus Hickey (2. miesto), Francesca Martini a Silvia Vicari (3. miesto), budú v Španielsku, Írsku a Taliansku slávnostne odovzdané ceny spojené so športom a správnymi stravovacími návykmi.

„Poľnohospodárstvo v EÚ poskytuje potrebné prvky zdravej výživy a vďaka novým školským programom sa zvýšila jeho podpora vyváženého stravov ania u európskych školákov,“ vyhlásil komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.

„S potešením potvrdzujem, že európska mládež preukazuje veľký záujem o výživu a telesnú aktivitu. Vyvážené stravovanie detí predstavuje neustálu výzvu, ktorá si vyžaduje okamžité konanie z našej strany. Prvým krokom je zlepšiť ich informovanosť,“ poznamenal komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa.

Kampaň „Chutní parťáci“ začala v septembri 2009 (pozri IP/09/1366 ) a prebieha paralelne s programami EÚ na podporu konzumácie ovocia a mlieka v školách, čo sú iniciatívy zamerané na povzbudenie detí k vyváženému stravovaniu a zdravším stravovacím návykom.

Súťaž Hľadanie pokladu prebiehala od septembra 2009 na internetovej stránke Chutní parťáci, kde športové a zdravé postavičky zo zeleniny, ovocia a mlieka pomáhali mladším súťažiacim zodpovedať 16 otázok o vyváženom stavovaní a zdravom životnom štýle. Šťastní výhercovia si spomedzi lákavých cien inšpirovaných postavičkami chutných parťákov, akými sú pán Mlieko a Jogurt mladší, pani Hruška a basketbalista Pór, mohli vybrať pingpongový stôl, horský bicykel, odšťavovač alebo jogurtovač.

Kontext

Kampaň za zdravé stravovanie prináša posolstvo: Jedz, pi a hýb sa “ priamo do škôl. Na hrách v rámci putovnej prezentácie Chutných parťákov v Belgicku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Estónsku, Litve a Poľsku sa zúčastnilo 17 000 detí a ich učiteľov. Zúčastnené školy zaslali veľmi pozitívnu spätnú väzbu, v ktorej nazvali kampaň zaujímavou, poučnou a interaktívnou. V pútavej videonahrávke belgická tenisová šampiónka Justine Heninová a 8 ročný držiteľ guinnessovho rekordu Rosolino Cannio povzbudzujú deti, aby zlepšili svoje stravovacie návyky.

Rodičia tu môžu nájsť rôzne užitočné tipy a rady o tom, ako deťom ponúknuť vyvážené raňajky, alebo ako si vybrať zdravšie občerstvenie medzi hlavnými jedlami. Kútik pre učiteľov poskytuje prístup k najlepším iniciatívam, faktom a údajom a didaktickým materiálom vo všetkých jazykoch EÚ, ktoré majú slúžiť ako pomôcka učiteľom v ich práci.

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra tri štvrtiny opýtaných „úplne súhlasia“ s tým, že „podľa všetkého je v súčasnosti viac detí s nadváhou ako pred piatimi rokmi“. V EÚ má skutočne nadváhu približne 22 miliónov detí, pričom 5 miliónov z nich trpí obezitou.

Ďalšie informácie:

  • Kampaň Chutní parťáci (Tasty Bunch):

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/

  • Hľadanie pokladu:

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/treasure-hunt/index_en.htm

  • Aktualizovaný audiovizuálny tlačový materiál je uverejnený na:

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_en.htm?press=audiovisual


Side Bar