Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI EL ET

IP/10/1766

Bryssel den 21 december 2010

Åbo och Tallinn blir europeiska kulturhuvudstäder 2011

Åbo i Finland och Tallinn i Estland blir europeiska kulturhuvudstäder 2011. Aktiviteterna inleds officiellt den 1 januari i Tallinn och den 15 januari i Åbo, och talrika evenemang äger rum under hela 2011.

– Jag ser fram emot de festligheter som har tillkännagetts för invignings­ceremonierna i Åbo och Tallinn. Europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest prestigefyllda av Europeiska unionens initiativ inom kultur. Det har visat sin styrka för att skapa jobb, stödja stadsförnyelse och kreativitet och öka attraktionsförmågan på europeisk nivå. Jag önskar de två europeiska kulturhuvudstäderna 2011 all lycka och framgång, säger Androulla Vassiliou, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

Invigningsceremonin i Tallinn äger rum under nyårsnatten med en stor konsert och fyrverkeri. Många kulturevenemang står på programmet i Tallinn 2011: utställningar, konserter och föreställningar äger rum under hela året, särskilt med havstema då ju staden ligger vid kusten.

Åbo inleder festligheterna den 15 januari med en stor friluftsföreställning längs Aura å. Ceremonin utgör startskottet på ett rikt kulturprogram som ska känneteckna staden under hela 2011.

Hösten 2010 tilldelade Europeiska kommissionen de två kulturhuvudstäderna Melina Mercouri-priset (1,5 miljoner euro) för kvaliteten på deras förberedelser.

Många utländska konstnärer har bjudits in till Tallinn och Åbo och kommer att bidra till att göra deras verksamhet framgångsrik och tillföra en europeisk touche till deras kulturliv.

Europeisk kulturhuvudstad är ett av de kulturevenemang som har den högsta profilen i Europa. Städerna väljs ut efter ett kulturprogram som ska ha en europeisk dimension, öppna för befolkningens delaktighet, vara attraktiv i Europa och bidra till stadens långsiktiga utveckling.

Det innebär också ett enastående tillfälle för de utvalda städerna att stärka sin image, positionera sig på världskartan, attrahera fler turister och styra stadens utveckling med hjälp av kultur. Titeln ger långsiktiga effekter, inte bara kulturella utan även sociala och ekonomiska, både för staden och dess region. En undersökning1 har visat att antalet turistbesök med minst en övernattning ökade i de städerna med i genomsnitt 12 % jämfört med året före titeln, och att denna ökning uppgick till 25 % för Liverpool 2008 och Sibiu i Rumänien 2007.

Efter Åbo och Tallinn 2011 blir kulturhuvudstäderna följande: Guimarães i Portugal och Maribor i Slovenien 2012, Marseille i Frankrike och Košice i Slovakien 2013, Umeå i Sverige och Riga i Lettland 2014 samt Mons i Belgien och Plzeň i Tjeckien 2015.

Mer information:

http://www.tallinn2011.ee/eng

http://www.turku2011.fi/sv

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

1 :

Europeiska kulturstäder och kulturhuvudstäder, utförd av Palmer/Rae Associates: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc926_en.htm


Side Bar