Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI HU

IP/10/1762

Bryssel den 21 december 2010

Statligt stöd: Kommissionen godkänner en tillfällig förlängning av exportkreditförsäkringssystemen i Danmark, Finland, Tyskland och Ungern

Europeiska kommissionen har enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd förlängt sitt tillstånd för kortsiktiga exportkreditförsäkringar i Danmark, Finland och Tyskland samt för Ungerns exportkreditförsäkringar för små och medelstora företag med begränsad exportomsättning. Förlängningarna gäller i ett år fram till slutet av december 2011.

Kommissionen ansåg att åtgärderna är förenliga med villkoren i den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen (se IP/08/1993).

Danmark, Finland, Tyskland och Ungern lade fram färska bevis, som godkändes av kommissionen, för att vissa marknadssegment fortfarande inte har tillgång till kortsiktiga exportkreditförsäkringar på den privata marknaden. Den tillfälliga förlängningen av systemen har godkänts enligt den tillfälliga ramen, på samma villkor som de system som användes fram till slutet av 2010.

Så snart eventuella sekretessfrågor lösts kommer icke-konfidentiella versioner av besluten att offentliggöras under ärendenummer SA.32047, SA.31942, SA.32033 och SA.31789 (N 483/2010), i registret över statligt stöd på GD konkurrens hemsida. En förteckning över nya beslut om statligt stöd som offentliggjorts på Internet och i EUT finns i det elektroniska nyhetsbrevet State Aid Weekly.


Side Bar