Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA SV HU

IP/10/1762

Bryssel 21.12.2010

Komissio hyväksyy vientiluottovakuutustoimenpiteiden tilapäisen jatkamisen Tanskassa, Suomessa, Saksassa ja Unkarissa

Tanska, Suomi ja Saksa ovat saaneet Euroopan komissiolta luvan jatkaa EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia lyhytaikaisia vientiluottovakuutusjärjestelyjä ja Unkari on saanut luvan jatkaa vientiluottovakuutusjärjestelyä sellaisten pk-yritysten osalta, joiden vientiliikevaihto on vähäinen. Lupien voimassaoloa jatkettiin kahdellatoista kuukaudella vuoden 2011 joulukuun loppuun saakka.

Komissio katsoi, että toimenpiteet ovat niiden ehtojen mukaisia, joista määrättiin valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä annetuissa tilapäisissä puitteissa (ks. IP/08/1993).

Tanska, Suomi, Saksa ja Unkari antoivat äskettäin komissiolle tyydyttävän näytön siitä, että tietyillä markkinoilla lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia ei yksityisillä markkinoilla ole vieläkään saatavilla. Lupa järjestelyjen tilapäiseen jatkamiseen on annettu tilapäisten puitteiden mukaisesti ja samoilla ehdoilla, joita sovelletaan vuoden 2010 loppuun asti voimassa oleviin järjestelyihin.

Päätösten julkiset versiot ovat saatavilla numeroilla SA.32047, SA.31942, SA.32033 ja SA.31789 (N 483/2010) valtiontukirekisterissä kilpailun pääosaston verkkosivustolla sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä valtiontukitiedotteessa (State Aid Weekly e-News).


Side Bar