Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV FI HU

IP/10/1762

Bruxelles, den 21. december 2010

Statsstøtte: Kommissionen tillader en midlertidig forlængelse af de danske, finske, tyske og ungarske eksportkreditforanstaltninger

Europa-Kommissionen har inden for reglerne for statsstøtte forlænget godkendelserne af de danske, finske og tyske ordninger for kortfristede eksportkreditforsikringer og de ungarske eksportkreditforsikringssystemer for smv'er med begrænset eksport. Ordningerne forlænges i seks måneder indtil udgangen af december 2011.

Kommissionen konkluderede, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med Kommissionens midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise (se IP/08/1993).

Til Kommissionens tilfredsstillelse dokumenterede Danmark, Finland, Tyskland og Ungarn nyligt, at det private marked ikke tilbyder kortfristede eksportkreditforsikringer for visse eksportmarkeder. Den midlertidige forlængelse af ordningerne er blevet godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser på samme betingelser som de ordninger, der er gældende indtil udgangen af 2010.

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnumrene SA.32047, SA.31942, SA.32033 og SA.31789 (N 483/2010) i statsstøtteregisteret på websiden for Generaldirektoratet for Konkurrence, så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er blevet afklaret. Nye offentliggørelser af beslutninger vedrørende statsstøtte på Internettet og i Den Europæiske Unions Tidende er opført i det ugentlige elektroniske nyhedsbrev om statsstøtte "State Aid Weekly e-News ".


Side Bar