Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bruselj, 21 decembra 2010

Komisija krepi zakonodajo o varnosti v evropski kemični industriji

Evropska komisija je danes predstavila predlog zakonodaje za okrepitev predpisov o nadzoru tveganj za hude nesreče s kemikalijami. Pregled tako imenovane Direktive Seveso II bo zakonodajo prilagodil spremembam na področju prava EU v zvezi s kemikalijami ter spremenil in razjasnil tudi druge določbe. To vključuje uvedbo strožjih inšpekcijskih standardov ter izboljšanje ravni in kakovosti informacij, ki bi bile v primeru nesreče na voljo javnosti. Ta nova direktiva naj bi se začela uporabljati 1. junija 2015.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Direktiva Seveso II je pripomogla k zmanjšanju verjetnosti in posledic kemičnih nesreč. Vendar se nesreče še vedno dogajajo, pogosto pa lahko imajo uničujoče posledice. Glede varnosti ni kompromisov. Zato bodo predlagani novi predpisi še okrepili zakonodajo na tem področju in zagotovili potrebno visoko raven zaščite.“

Pregled je sprožilo sprejetje predpisov za uskladitev klasifikacijskega sistema EU z globalno usklajenim sistemom ZN. S tem bo zagotovljeno, da bodo enake nevarnosti enako opisane in označene po vsem svetu.

Druge pomembne predlagane spremembe vključujejo strožje določbe v zvezi z javnim dostopom do informacij o varnosti, sodelovanjem pri odločanju in dostopom do pravosodja ter izboljšave načina zbiranja, upravljanja, objavljanja in izmenjave informacij. Predlog uvaja tudi strožje standarde za inšpekcije obratov, da se zagotovi učinkovito izvajanje in izvrševanje varnostnih predpisov.

Preostale spremembe so tehničnega značaja, vključno s poenostavitvami za zmanjšanje nepotrebnih upravnih bremen. S pregledom naj bi se brez večjega vpliva na stroške ohranila in izboljšala sedanja raven zaščite.

Predlagana nova direktiva sledi postopku, ki je zajemal posvetovanje z zainteresiranimi stranmi ter različne študije učinkovitosti sedanjih predpisov in učinka možnosti izboljšav, ki so na voljo.

Več informacij najdete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm.

Ozadje

Direktiva Seveso II in njena predhodnica Seveso I sta nastali zaradi hude nesreče v kemični tovarni v Sevesu v Italiji leta 1976. Namen zakonodaje je preprečevanje nesreč z velikimi količinami nevarnih snovi in velja za približno 10 000 industrijskih obratov v EU. V zvezi z ravnmi nadzora se uporablja stopenjski pristop, pri katerem za večje količine kemikalij veljajo strožji predpisi. V skladu z Direktivo morajo upravljavci obratov, v katerih se uporabljajo nevarne snovi, uradno prijaviti svoje dejavnosti in pripraviti politiko preprečevanja hudih nesreč. Upravljavci obratov, ki spadajo v najvišjo stopnjo, morajo pripraviti tudi varnostno poročilo ter vzpostaviti sistem varnega upravljanja in notranji načrt ravnanja v izrednih razmerah. Tudi javni organi imajo obveznosti v zvezi z zunanjim načrtom ravnanja v izrednih razmerah in obveščanjem javnosti o varnostnih ukrepih glede obratov, ki spadajo v najvišjo stopnjo, z učinkom domin, načrtovanjem uporabe ozemlja, poročanjem o nesrečah in inšpekcijami.

Več informacij: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm.


Side Bar