Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bruxelles, 21 decembrie 2010

Comisia consolidează legislația privind siguranța instalațiilor chimice europene

Comisia Europeană a prezentat astăzi un proiect legislativ vizând consolidarea normelor privind controlul riscurilor de accidente majore care implică substanțe chimice. Revizuirea Directivei Seveso II va alinia legislația în domeniu la modificările aduse legislației UE în domeniul substanțelor chimice, clarificând și actualizând totodată și alte dispoziții. Printre măsurile preconizate se numără introducerea unor standarde mai stricte privind inspecțiile și ameliorarea nivelului și a calității informațiilor puse la dispoziția publicului în eventualitatea unui accident. Noua directivă ar urma să se aplice de la 1 iunie 2015.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: „Directiva Seveso II a contribuit semnificativ la prevenirea accidentelor chimice și la reducerea consecințelor acestora. Cu toate acestea, astfel de accidente se produc încă și pot avea adesea efecte devastatoare. Nu ne putem permite să facem compromisuri în materie de siguranță. De aceea, noile norme propuse vor consolida legislația în acest domeniu și vor garanta nivelurile înalte de protecție necesare.”

Revizuirea a fost determinată de adoptarea unor norme vizând alinierea sistemului de clasificare al UE la Sistemul global armonizat de clasificare al ONU. Aceasta va garanta că riscurile identice sunt descrise la fel și menționate în mod identic pe etichete pretutindeni în lume.

Printre alte modificări importante propuse se numără dispoziții mai consistente privind accesului publicului la informațiile referitoare la siguranță, participarea la procesul decizional și accesul la justiție, precum și îmbunătățirea modului de colectare, gestionare, popularizare și partajare a informațiilor. De asemenea, propunerea introduce standarde mai stricte cu privire la inspectarea instalațiilor pentru a se asigura implementarea și aplicarea efectivă a normelor de siguranță.

Restul modificărilor sunt de ordin tehnic, inclusiv simplificări vizând reducerea poverii administrative inutile. Revizuirea ar trebui să mențină și să îmbunătățească nivelurile actuale de protecție fără a afecta substanțial costurile.

Noua propunere de directivă reprezintă rezultatul unui proces de revizuire care a inclus consultări cu părțile interesate și diverse studii cu privire la eficacitatea normelor în vigoare și la impactul opțiunilor de ameliorare propuse.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina de internet:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Context

Adoptarea Directivei Seveso II, precum și a predecesoarei acesteia, Seveso I, a fost determinată de un accident major care a avut loc în 1976 la instalația chimică Seveso din Italia. Aceste dispoziții au ca scop prevenirea accidentelor care implică mari cantități de substanțe periculoase și se aplică unui număr de aproximativ 10 000 de unități industriale din UE. Nivelurile de control sunt abordate diferențiat, cantitățile mai mari făcând obiectul unor norme mai stricte. În temeiul directivei, operatorii unităților în care sunt prezente substanțe periculoase trebuie să-și notifice activitățile și să stabilească o politică de prevenire a accidentelor majore. Operatorii unităților „de nivel superior” trebuie, în plus, să întocmească un raport de siguranță și să prevadă un sistem de gestionare a siguranței, precum și un plan de urgență intern. Există obligații și la nivelul autorităților publice în ceea ce privește planurile de urgență externe și informarea publicului cu privire la măsurile de siguranță aplicabile instalațiilor „de nivel superior”, efectele de domino, amenajarea teritoriului, raportarea accidentelor și inspecțiile.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina de internet:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar