Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Brüsszel, 2010. december 21

A Bizottság megerősíti az európai vegyi üzemek biztonsági szabályozását

Az Európai Bizottság ma bemutatta azt a tervezetet, amelyet a vegyi anyagok jelenlétében bekövetkező súlyos balesetek megelőzését szolgáló szabályozás megerősítése érdekében dolgozott ki. Az úgynevezett Seveso II. irányelv felülvizsgálata nyomán az alkalmazandó előírások összhangba kerülnek a vegyi anyagokra vonatkozó uniós joggal, bizonyos rendelkezések pedig egyértelműbbé, korszerűbbé válnak. Szigorodnak az ellenőrző vizsgálatok szabályai, a nyilvánosság pedig szélesebb körű és jobb minőségű információkhoz juthat, amikor egy ilyen baleset bekövetkezik. Az új irányelvet a tervek szerint 2015. június 1-jétől kell majd alkalmazni.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: A Seveso II. irányelv nagyon fontos szerepet játszott a vegyipari balesetek valószínűségének és következményeinek mérséklésében. Ilyen balesetek azonban ma is történnek, és hatásaik akár pusztítóak is lehetnek. A biztonságból nem engedhetünk. Ez a megfontolás vezérel bennünket, amikor az új szabályok bevezetésével tovább szeretnénk erősíteni e kérdéskör szabályozását, és biztosítani a szükséges mértékű védelmet.

A felülvizsgálatra azért került sor, mert nemrégiben megváltozott a vegyi anyagok európai uniós osztályozási rendszere. Az új szabályozás, amely az ENSZ világszerte egységes rendszeréhez igazodik, biztosítja, hogy ugyanazokat a kockázatokat az egész világ egyformán hívja és egyformán jelölje.

Emellett az irányelv javasolt módosításai megerősítenék a nyilvánosság jogait a biztonsággal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban való részvétel és az igazságszolgáltatás igénybevétele terén, és javítanák az információk összegyűjtésének, feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és megosztásának módját. A javaslat ezen túlmenően a biztonsági szabályok végrehajtásának és betartatásának biztosítása érdekében szigorítaná az érintett létesítmények ellenőrzését.

A javaslat kisebb technikai módosításokat is tartalmaz, amelyek egyebek mellett a szükségtelen adminisztrációs terhek csökkentését célozzák. A felülvizsgálat jelentős költségnövekedés nélkül fenntartja, illetőleg növeli a biztonság jelenlegi szintjét.

Az irányelv új szövegére vonatkozó javaslat kidolgozása előtt a Bizottság konzultált az érdekeltekkel, és több tanulmányt is készíttetett a jelenlegi szabályozás eredményességéről és a különböző módosítási lehetőségek lehetséges hatásairól. További információk a http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm internetcímen olvashatók (angol nyelven).

Előzmények

A Seveso II. irányelvet, illetve elődjét, a Seveso I.-et az olaszországi Seveso egyik vegyi üzemében 1976-ban bekövetkezett súlyos baleset nyomán fogadták el. A jogszabály a nagy mennyiségű veszélyes anyag felszabadulásával járó balesetek megelőzését szolgálja, és az Európai Unió teljes területén összesen mintegy 10 000 ipari létesítményre vonatkozik. Az ellenőrzés szintje és a szabályok szigorúsága a kezelt vegyi anyagok mennyiségéhez igazodik. Az irányelv értelmében azoknak a létesítményeknek az üzemeltetői, amelyekben veszélyes anyagok vannak jelen, tevékenységüket be kell jelenteniük a hatóságoknak, és ki kell dolgozniuk egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére. Az úgynevezett „felső küszöbértékű”, azaz sok veszélyes anyaggal bánó létesítmények üzemeltetőinek emellett készíteniük kell egy biztonsági jelentést, alkalmazniuk kell egy úgynevezett biztonsági irányítási rendszert, és ki kell dolgozniuk egy belső vészhelyzeti tervet. A hatóságokra is számos kötelezettség hárul: a „felső küszöbértékű” üzemek esetében külső vészhelyzeti tervet dolgoznak ki, tájékoztatják a nyilvánosságot e létesítmények biztonsági intézkedéseiről, figyelembe veszik a dominóhatás lehetőségét, megfelelő területhasznosítási tervet készítenek, gondoskodnak a balesetek bejelentéséről és ellenőrzéseket végeznek. Bővebb információk a http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm internetcímen olvashatók.


Side Bar