Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Bruselj, 21. decembra 2010

Trgovanje z emisijami: izjava komisarke za podnebne ukrepe Connie Hedegaard o regulativnem nadzoru na trgu ogljika EU

Evropski trg ogljika je sorazmerno mlad trg in je prvih šest let delovanja hitro rasel, tako po obsegu kot glede kompleksnosti. S podnebno in gospodarsko krizo svet bolj kot kdaj koli prej potrebuje stroškovno učinkovite načine za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zato je pomembno, da se lahko trg še naprej širi in se nanj lahko z gotovostjo zanesemo, da bo cena ogljika nepopačeno sporočilo investitorjem in nosilcem odločitev na vodstvenih položajih po vsej EU.

V zadnjih letih je trg tako zrasel, da je postal morebitna tarča prevar. Zato mora trg ob zorenju in nadaljnji rasti nujno ostati pod ustreznim in učinkovitim regulativnim nadzorom.

Ozadje

Današnje sporočilo je prvi korak prizadevanj, ki lahko leta 2011 privedejo k predlogu zakonodaje na tem področju. V njem je pregled ravni nadzora na evropskem trgu ogljika. Opisuje tudi sedanji razvoj na energetskih in finančnih trgih, ki vplivajo na trg ogljika, ter navaja možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje stalne celovitosti rastočega trga. Na koncu ugotavlja, da je večji del trga ogljika pod ustreznim nadzorom, vendar bo morda na promptnem trgu potrebno narediti več.

Naslednji korak Komisije bo podrobnejša preučitev strukture trga ogljika, ravni nadzora na trgu in možnosti, ki so na voljo (vključno s klasifikacijo kuponov za emisije ogljika kot finančnim instrumentom). V prvi polovici leta 2011 bo Komisija izvedla spletno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, ki bo podlaga za podrobno presojo vpliva. Na tem bo temeljila odločitev glede priprave zakonodajnega predloga.

Udeležence na trgu in druge zainteresirane strani pozivamo, da se vključijo v proces in Komisijo podprejo pri opredeljevanju čvrstih rešitev za zagotovitev nadaljnjega razvoja evropskega trga ogljika.

Vse nove informacije o nenehnih prizadevanjih v zvezi z nadzorom na trgu ogljika bodo na voljo na spletnih straneh GD za podnebne ukrepe.

MEMO/10/697


Side Bar