Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Bruxelles, 21 decembrie 2010

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră: Declarația comisarului pentru acțiune climatică Connie Hedegaard cu privire la supravegherea reglementară a pieței carbonului din UE

Piața europeană a carbonului este o piață relativ tânără, care s-a dezvoltat rapid în primii șase ani de la înființare, atât din punct de vedere al dimensiunilor, cât și al complexității. În contextul unei crize climatice și al unei crize economice, lumea are nevoie, mai mult ca niciodată, de mijloace rentabile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Este deci important ca piața să își continue expansiunea și să își consolideze capacitatea de a constitui un reper nedistorsionat în privința prețului carbonului pentru investitorii și factorii decizionali din toate țările UE.

În ultimii ani, piața a atins o dimensiune care o face susceptibilă de a deveni ținta practicilor abuzive. Așadar, pe măsură ce piața se maturizează și crește, este esențial ca ea să continue să facă obiectul unei supravegheri reglementare corespunzătoare și eficace.”

Context

Comunicarea de astăzi reprezintă prima etapă a unui flux de lucru care poate duce la o propunere legislativă în acest domeniu în 2011. Ea face un bilanț al nivelului activității de supraveghere a pieței europene a carbonului. Comunicarea descrie și evoluțiile actuale în domeniul piețelor energetice și financiare care afectează piața carbonului și enumeră opțiunile care sunt disponibile pentru garantarea integrității permanente a acestei piețe în creștere. Comunicarea conchide că partea leului din piața carbonului face obiectul unei supravegheri corespunzătoare, dar că s-ar putea să fie nevoie de mai multe măsuri pe piața la vedere.

Comisia și-a propus ca în etapa următoare să analizeze în detaliu structura pieței carbonului, nivelul supravegherii pieței și opțiunile disponibile (inclusiv încadrarea certificatelor la instrumentele financiare). În prima jumătate a lui 2011 va avea loc o consultare on-line a părților interesate, ale cărei rezultate vor fi folosite pentru o evaluare amănunțită a impactului. Aceste elemente vor fi luate în considerare când se va cântări oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.

Participanții la piață și alte părți interesate sunt încurajate să se implice în acest proces și să sprijine Comisia în identificarea unor soluții robuste de garantare a dezvoltării neîntrerupte a pieței europene a carbonului.

Informații despre lucrările în curs având ca temă supravegherea pieței carbonului vor fi prezentate pe site-ul web al DG Acțiune Climatică atunci când vor fi disponibile.

MEMO/10/697


Side Bar