Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Bruksela, dnia 21 grudnia 2010 r.

Handel uprawnieniami do emisji: oświadczenie komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard dotyczące nadzoru regulacyjnego nad rynkiem dwutlenku węgla w UE

„Europejski rynek handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest stosunkowo nowy, jednakże w ciągu sześciu pierwszych lat istnienia rozwijał się zarówno pod względem rozmiarów, jak i złożoności. W świetle kryzysu klimatycznego i gospodarczego coraz bardziej konieczne są sposoby opłacalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ważne jest zatem, aby rynek rozwijał się nadal i aby wysyłał inwestorom i decydentom w całej UE niezakłócony sygnał dotyczący ceny dwutlenku węgla.

Przez ostatnie lata rynek ten osiągnął rozmiar czyniący z niego potencjalny cel oszustw. Dlatego w miarę jego rozwoju musi on być poddawany stosownemu i skutecznemu nadzorowi regulacyjnemu.”

Kontekst

Dzisiejszy komunikat jest pierwszym krokiem na drodze do opracowania wniosku ustawodawczego w tej dziedzinie w 2011 r. Stanowi on podsumowanie dotyczące zapewnienia nadzoru na europejskim rynku dwutlenku węgla. Opisano w nim również aktualny rozwój sytuacji na rynkach energetycznych i finansowych, które mają wpływ na rynek dwutlenku węgla, a także wymieniono dostępne opcje pozwalające na zachowanie integralności rosnącego rynku. We wnioskach komunikatu stwierdzono, że znaczna część rynku dwutlenku węgla podlega stosownemu nadzorowi, ale rynek kasowy może wymagać większej uwagi.

Następnym krokiem Komisji będzie dokładniejsza analiza struktury rynku dwutlenku węgla, poziomu nadzoru oraz dostępnych opcji (w tym zaklasyfikowania uprawnień jako instrumentu finansowego). W pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzone zostaną internetowe konsultacje z zainteresowanymi stronami, których wyniki zostaną uwzględnione w szczegółowej ocenie skutków. Prace te zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, czy należy opracować wniosek ustawodawczy.

Do wzięcia udziału w tym procesie zachęca się uczestników rynku i inne zainteresowane strony. Mogą one pomóc Komisji w opracowaniu solidnych rozwiązań zapewniających dalszy rozwój europejskiego rynku dwutlenku węgla.

Informacje dotyczące prac w zakresie nadzoru rynku zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu, gdy tylko staną się dostępne.

MEMO/10/697


Side Bar