Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Brussel, 21 december 2010

Handel in emissierechten: verklaring van commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard over het regelgevend toezicht op de koolstofmarkt van de EU

"De Europese koolstofmarkt is een relatief jonge markt die in de eerste zes jaar dat hij actief was, snel is gegroeid, zowel in omvang als in complexiteit. Met de huidige klimaatcrisis en economische crisis heeft de wereld meer dan ooit nood aan kostenefficiënte manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom moet de markt zich kunnen blijven uitbreiden en investeerders en besluitvormers in bedrijven in de gehele EU betrouwbare signalen kunnen geven met betrekking tot de koolstofprijs.

De laatste jaren heeft de markt een zodanige omvang bereikt dat hij het doelwit kan worden van frauduleuze praktijken. Naarmate de markt rijper wordt en verder groeit, is het van cruciaal belang dat hij onderworpen blijft aan doelmatig en effectief regelgevend toezicht."

Achtergrond

De mededeling van vandaag is de eerste stap in een proces dat kan leiden tot een wetsvoorstel op dit gebied in 2011. In de mededeling wordt de balans opgemaakt van het niveau van toezicht op de Europese koolstofmarkt. Voorts worden ook de aan de gang zijnde ontwikkelingen op het gebied van energiemarkten en financiële markten met invloed op de koolstofmarkt beschreven en wordt een overzicht gegeven van de opties die er zijn om de integriteit van de groeiende markt blijvend te vrijwaren. De conclusie is dat het leeuwendeel van de koolstofmarkt aan passend toezicht is onderworpen, maar dat er wellicht meer nodig is op de spotmarkt.

Als volgende stap zal de Commissie de structuur van de koolstofmarkt, het niveau van het markttoezicht en de mogelijke opties (waaronder de classificatie van emissierechten als financieel instrument) aan een grondiger onderzoek onderwerpen. In de eerste helft van 2011 zal via het internet een raadpleging van belanghebbenden worden gehouden, waarvan de resultaten zullen worden meegenomen in een grondige effectbeoordeling. Op grond hiervan zal het besluit worden genomen of de Commissie al dan niet met een wetsvoorstel komt.

Marktdeelnemers en andere belanghebbenden worden verzocht aan dit proces deel te nemen en de Commissie te ondersteunen in haar zoektocht naar degelijke oplossingen om de verdere ontwikkeling van de Europese koolstofmarkt te garanderen.

Informatie over de doorlopende werkzaamheden met betrekking tot het toezicht op de koolstofmarkt is te vinden op de website van het DG Klimaatactie.

MEMO/10/697


Side Bar