Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Briselē, 2010. gada 21. decembrī

Emisiju tirdzniecība. Par klimata politiku atbildīgās komisāres Konnijas Hēdegordas paziņojums par ES oglekļa dioksīda emisiju tirgus regulatīvo pārraudzību

"Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgus ir samērā jauns, un savas darbības pirmajos sešos gados tas ir piedzīvojis strauju izaugsmi gan mēroga, gan sarežģītības ziņā. Pasaulē, kurā valda krīze klimata un ekonomikas jomā, pašlaik akūti nepieciešami rentabli risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Tāpēc ir svarīgi panākt to, lai tirgus arī turpmāk paplašinātos un būtu drošs līdzeklis, kas investoriem un lēmumu pieņēmējiem visā ES nodrošina ticamu informāciju par oglekļa dioksīda emisiju cenām.

Pēdējos gados tirgus kļuvis tik liels, ka tajā var attīstīties negodīgi paņēmieni Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi arī turpmāk nodrošināt adekvātu un efektīvu tirgus attīstības un paplašināšanās regulatīvo pārraudzību."

Priekšvēsture

Komisijas šodien publicētais paziņojums ir pirmais solis darbā, kura rezultātā 2011. gadā var tikt izstrādāts tiesību akta priekšlikums šajā jomā. Tajā aprakstīts pašreizējais Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgus regulējuma līmenis. Tajā sniegts pārskats arī par pašreizējiem notikumiem enerģijas un finanšu tirgu jomā, kas var ietekmēt oglekļa dioksīda emisiju tirgu, un uzskaitītas iespējas, kas pieejamas augošā tirgus integritātes saglabāšanai nākotnē. Tajā secināts, ka lielākajā daļā oglekļa dioksīda emisiju tirgus pastāv atbilstoša pārraudzība, bet lielāka pārraudzība var būt nepieciešama aktuāltirgū.

Kā nākamo soli Komisija sīkāk izvērtēs oglekļa dioksīda emisiju tirgus struktūru, tirgus pārraudzības līmeni un pieejamās iespējas (tostarp iespēju definēt kvotas kā finanšu instrumentu). 2011. gada pirmajā pusē tiks rīkota apspriešanās ar ieinteresētajām aprindām, un šīs apspriešanās rezultāti kalpos par pamatu detalizētam ietekmes novērtējumam. Šī darba rezultātā tiks pieņemts lēmums par to, vai turpmāk nepieciešams tiesību akta priekšlikums.

Tirgus dalībnieki un citas ieinteresētās personas ir aicinātas iesaistīties šajā procesā un atbalstīt Komisiju, palīdzot tai noteikt stabilus risinājumus Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgus turpmākai attīstībai.

Tiklīdz būs pieejama informācija par turpmāku darbu oglekļa dioksīda emisiju tirgus pārraudzības jomā, tā tiks ievietota Klimata politikas ģenerāldirektorāta interneta vietnē.

MEMO/10/697


Side Bar