Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Briuselis, 2010 m. gruodžio 21 d.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Už klimato politiką atsakingos Komisijos narės Connie Hedegaard pareiškimas dėl ES anglies dioksido rinkos teisės aktais nustatytos priežiūros

„Palyginti nauja Europos anglies dioksido rinka per pirmuosius šešerius veikimo metus sparčiai augo ir tobulėjo. Ištikus klimato ir ekonomikos krizėms, pasauliui kaip niekad reikia ekonomiškų priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti. Todėl svarbu užtikrinti, kad rinka galėtų toliau plėstis ir kad būtų galima tvirtai kliautis, jog visos ES investuotojai ir sprendimus priimantys asmenys gaus neiškraipytus anglies dioksido kainos signalus.

Per pastaruosius metus rinka tapo tokio dydžio, kad gali kilti nesąžiningos veiklos pavojus. Todėl rinkai tobulėjant ir plečiantis ypač svarbu, kad ir toliau būtų taikoma tinkama ir veiksminga teisės aktais nustatyta priežiūra.“

Pagrindiniai faktai

Šiandienos komunikatas – pirmasis darbotvarkės, kurią įvykdžius 2011 m. gali būti pateiktas šios srities teisės akto pasiūlymas, etapas. Komunikate įvertinamas Europos anglies dioksido rinkos priežiūros lygis. Jame taip pat apibūdinami vykstantys energijos rinkų ir finansų rinkų pokyčiai, turintys įtakos anglies dioksido rinkai, išvardijami galimi variantai, kaip užtikrinti, jog besiplečiančioje rinkoje būtų vykdoma tik sąžininga veikla. Daroma išvada, kad didžioji anglies dioksido rinkos dalis prižiūrima tinkamai, tačiau neatidėliotinų sandorių rinkoje gali prireikti griežtesnės priežiūros.

Vėliau Komisija išsamiau išanalizuos anglies dioksido rinkos struktūrą, rinkos priežiūros lygį ir galimus variantus (įskaitant galimybę apyvartinius taršos leidimus laikyti finansinėmis priemonėmis). Pirmoje 2011 m. pusėje suinteresuotosios šalys galės dalyvauti internetinėse konsultacijose, o tų konsultacijų rezultatai bus įtraukti į išsamų poveikio vertinimą. Remiantis šios veiklos rezultatais bus priimtas sprendimas, ar reikia pateikti teisės akto pasiūlymą.

Rinkos dalyviai ir kitos suinteresuotosios šalys skatinamos dalyvauti šiame procese ir padėti Komisijai pasirinkti patikimus sprendimus, kad būtų užtikrinta tolesnė Europos anglies dioksido rinkos plėtra.

Gauta informacija apie tolesnę su anglies dioksido rinkos priežiūra susijusią veiklą bus skelbiama Klimato politikos generalinio direktorato interneto svetainėje.

MEMO/10/697


Side Bar