Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Bryssel 21. joulukuuta 2010

Päästökauppa: ilmastokomissaari Connie Hedegaardin lausunto EU:n hiilimarkkinoiden lakisääteisestä valvonnasta

"Euroopan hiilimarkkinat ovat suhteellisen uudet markkinat, jotka ovat ensimmäisten kuuden toimintavuotensa aikana sekä kasvaneet että kypsyneet huomattavasti. Ilmasto- ja talouskriisin vuoksi maailma tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan kustannustehokkaita keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Siksi on tärkeää varmistaa, että markkinat voivat laajentua edelleen ja antaa luotettavan hiilidioksidihintasignaalin sijoittajille ja päätöksentekijöille eri puolilla Eurooppaa. Markkinat ovat viime vuosina kasvaneet siinä määrin, että ne ovat vaarassa joutua vilpillisten menettelyjen kohteeksi. Markkinoiden kypsyessä ja kasvaessa edelleen onkin ratkaisevan tärkeää varmistaa, että niihin sovelletaan jatkossakin tarkoituksenmukaista ja tehokasta lakisääteistä valvontaa."

Tausta

Tämänpäiväinen tiedonanto on ensimmäinen askel kohti vuonna 2011 asiasta mahdollisesti annettavaa lainsäädäntöehdotusta. Tiedonannossa arvioidaan Euroopan hiilimarkkinoiden valvonnan tasoa. Lisäksi siinä kuvaillaan energia- ja rahoitusmarkkinoilla käynnissä olevaa kehitystä, joka vaikuttaa hiilimarkkinoihin, ja luetellaan vaihtoehtoja, joita on käytettävissä kasvavien hiilimarkkinoiden häiriöttömyyden turvaamiseksi. Tiedonannossa päädytään siihen, että suurimmassa osassa hiilimarkkinoita valvonta on tarkoituksenmukaista, mutta spot-markkinoilla valvontaa saattaa olla tarpeen lisätä.

Seuraavaksi komissio aikoo tarkastella yksityiskohtaisemmin hiilimarkkinoiden rakennetta, markkinoiden valvonnan tasoa ja käytettävissä olevia vaihtoehtoja (kuten päästöoikeuksien luokittelu rahoitusvälineeksi). Vuoden 2011 alkupuoliskolla järjestetään internetissä sidosryhmien kuuleminen, jonka tulokset otetaan huomioon perusteellisessa vaikutusten arvioinnissa. Tämän perusteella voidaan päättää, onko lainsäädäntöehdotus tarpeen.

Markkinatoimijoita ja muita sidosryhmiä kehotetaan osallistumaan tähän prosessiin ja auttamaan komissiota löytämään vakaita ratkaisuja, jotka takaavat Euroopan hiilimarkkinoiden jatkokehityksen.

Ilmastotoimien pääosaston internetsivuilla julkaistaan lisätietoja hiilimarkkinoiden valvonnan alalla jatkettavasta toiminnasta, kunhan tietoja on saatavilla.

MEMO/10/697


Side Bar