Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Brüssel, 21. detsember 2010

Heitkogustega kauplemine: Euroopa kliimameetmete voliniku Connie Hedegaardi avaldus ELi CO2-turu regulatiivse järelevalve kohta

„Euroopa CO2-turg on alles kujunemisjärgus turg, mis esimese kuue tegutsemisaasta jooksul on nii suuruse kui keerukuse poolest kiiresti kasvanud. Kliima- ja majanduskriisi tõttu vajab maailm rohkem kui iial enne kõige kulusäästlikumaid viise kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Seepärast on oluline, et see turg jätkaks laienemist ning annaks usaldusväärseid signaale CO2 hinna kohta ELi investoritele ja poliitiliste otsuste tegijatele.

Viimaste aastate jooksul suurenenud turg võib saada petturliku tegevuse sihtmärgiks. Seepärast on oluline, et turu edasi arenedes ja kasvades oleks see asjakohase ja tõhusa regulatiivse järelevalve all.”

Taustteave

Tänase teatisega on tehtud esimene samm töös, mille tulemuseks võib olla seadusandlik ettepanek 2011. aastal. Teatises tehakse kokkuvõte Euroopa CO2-turu järelevalve tasemest. Kirjeldatakse ka CO2-turuga seotud energia- ja finantsturgude praegust arengut ning loetletakse olemasolevaid valikuvõimalusi, et kaitsta suureneva turu jätkuvat terviklikkust. Teatises jõutakse järeldusele, et lõviosa CO2-turust on asjakohase järelevalve all, kuid veelgi rohkem on seda vaja hetketuru jaoks.

Järgmise meetmena kontrollib komisjon üksikasjalikumalt CO2-turu struktuuri, turu järelevalve taset ning olemasolevaid valikuvõimalusi (sh saastekvootide kui finantsinstrumendi klassifikatsioon). 2011. aasta esimesel poolel toimub sidusrühmade internetipõhine arutelu, mille tulemusi võetakse arvesse põhjaliku mõjuhindamise koostamisel. Kõnealuse töö põhjal saab otsustada, kas on võimalik teha seadusandlik ettepanek.

Turul osalejaid ja sidusrühmi innustatakse selles protsessis osalema ja toetama komisjoni jõuliste otsuste tegemisel, et tagada Euroopa CO2-turu edasine areng.

Teave CO2-turu järelevalve jätkuva töö kohta avaldatakse kliimameetmete peadirektoraadi veebisaidil niipea kui võimalik.

MEMO/10/697


Side Bar