Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Bruxelles, den 21. december 2010

Emissionshandel: Klimakommissær Connie Hedegaards erklæring om det lovpligtige tilsyn med EU's CO2-marked

"Det europæiske CO2-marked er et relativt nyt marked, der hurtigt er blevet større og mere sofistikeret i dets første seks år. Med baggrund i en klimakrise og en økonomisk krise har verden mere end nogensinde behov for omkostningseffektive måder, hvorpå drivhusgasemissionerne kan nedbringes. Det er derfor væsentligt, at markedet fortsat kan udbygges, og at der kan være tillid til, at det giver investorer og beslutningstagere i bestyrelser i hele EU retvisende prissignaler for CO2.

I årenes løb har markedet nået et omfang, hvor det bliver et potentielt mål for svigagtig praksis. Efterhånden som markedet modnes og vokser yderligere, er det afgørende, at det fortsat underlægges et passende og effektivt lovpligtigt tilsyn."

Baggrund

Dagens meddelelse er første skridt i et forløb, som kan føre til et lovforslag på området i 2011. Der gøres status over tilsynet med det europæiske CO2-marked. Den indeholder også en beskrivelse af udviklingen på energi- og finansmarkederne af relevans for CO2-markedet, og der opstilles alternativer med henblik på at beskytte det voksende markeds fortsatte integritet. Det konkluderes, at hovedparten af CO2-markedet stadig er underlagt et passende tilsyn, men at der kan være behov for en yderligere indsats på spotmarkedet.

Som et næste skridt vil Kommissionen foretage en nærmere undersøgelse af CO2-markedets struktur, markedstilsynsomfanget og de disponible alternativer (herunder at klassificere kvoter som et finansielt instrument). Der vil blive foretaget en høring af interessenterne på internettet i første halvdel af 2011, og resultatet heraf vil indgå i en grundig konsekvensanalyse. Dette arbejde vil danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal fremsættes et lovforslag.

Markedsdeltagerne og andre interessenter opfordres til at deltage i denne proces og støtte Kommissionens arbejde med at udpege robuste løsninger, hvormed videreudviklingen af det europæiske CO2-marked kan garanteres.

Oplysninger om det videre arbejde angående CO2-markedstilsynet vil blive offentliggjort på Generaldirektoratet for Klimas websted, når de foreligger.

MEMO/10/697


Side Bar