Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

V Bruselu dne 21. prosince 2010

Obchodování s emisemi: prohlášení komisařky pro oblast změny klimatu Connie Hedegaardové o regulačním dohledu nad trhem s uhlíkem v EU

„Evropský trh s uhlíkem je poměrně mladý, ale během prvních šesti let své existence se rychle rozvinul co do velikosti i propracovanosti. Vzhledem ke klimatické a hospodářské krizi svět nyní o to více potřebuje nákladově efektivní prostředky ke snížení emisí skleníkových plynů. Je proto důležité, aby tento trh mohl nadále růst a zachoval si důvěryhodnost jako trh, jenž vysílá signál o nedeformovaných cenách uhlíku, na který se mohou investoři a vedení podniků v celé EU spolehnout.

V posledních letech dosáhl tento trh takových rozměrů, že se stal možným cílem pro nepoctivé praktiky. Proto jeho další rozvoj a růst musí podléhat vhodnému a účinnému regulačnímu dohledu.“

Souvislosti

Dnešní sdělení je prvním z kroků, které by mohly v roce 2011 vést k legislativnímu návrhu v této oblasti. V první řadě zjišťuje, jaká je úroveň dohledu nad trhem s uhlíkem v Evropě. Popisuje také probíhající vývoj na energetických a finančních trzích, dává ho do souvislosti s trhem s uhlíkem a vyjmenovává možná opatření k zachování integrity tohoto rostoucího trhu. Závěrem uvádí, že na podstatnou část trhu s uhlíkem se vztahuje patřičný dohled, avšak na spotovém trhu by mohlo být zapotřebí dohledu většího.

V další fázi Komise podrobněji prozkoumá strukturu trhu s uhlíkem, úroveň tržního dohledu a dostupná možná opatření (včetně kategorizace povolenek jako finančního nástroje). V první polovině roku 2011 proběhne na internetu konzultace se zúčastněnými stranami, jejíž výsledky budou podkladem pro důkladné posouzení dopadů. Na jeho základě pak bude rozhodnuto, zda má být předložen návrh právního předpisu.

Účastníci trhu a další zainteresované subjekty se vyzývají, aby se tohoto procesu zúčastnili a pomohli Komisi při hledání spolehlivých řešení, která by evropskému trhu s uhlíkem zajistila další vývoj.

Informace o pokroku v souvislosti s dohledem nad trhem s uhlíkem budou průběžně uváděny na internetové stránce generálního ředitelství pro oblast klimatu.

MEMO/10/697


Side Bar