Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Брюксел, 21 декември 2010 г.

Търговия с емисии: Изявление на Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, относно регулаторния надзор върху пазара за търговия с въглеродни емисии

„Европейският пазар за търговия с въглеродни емисии е сравнително млад пазар, който през първите шест години от своето функциониране се разви бурно като увеличи обема и сложността си. В условия на икономическа криза и климатични проблеми светът повече от всякога има нужда от икономически ефективни средства за намаляване на емисиите на парникови газове. По тази причина е много важно пазарът да запази своя растеж и доверието на инвеститорите и политиците в целия ЕС като надежден източник на обективни ценови сигнали относно емисиите на парникови газове.

През последните години пазарът достигна обем, който го прави потенциален инструмент за измами и злоупотреби. Следователно с разработването и разширяването на пазара в бъдеще е изключително важно той да остане под подходящ и ефикасен регулаторен надзор.“

Контекст

Днешното съобщение е първата стъпка от работен процес, който през 2011 г. може да доведе до законодателно предложение в тази област. В него се разглежда степента на надзор на европейския пазар за търговия с въглеродни емисии. Описани са и текущите процеси в областта на енергийните и финансовите пазари, които имат отношение към пазара на въглеродни емисии, и са изброени наличните варианти за гарантиране на бъдещата цялост на растящия пазар. Заключението е, че по-голямата част от пазара на въглеродни емисии е подложена на подходящ надзор, но вероятно ще е необходимо повече по отношение на спот пазара.

Като следваща стъпка Комисията ще направи подробен преглед на структурата на пазара на въглеродни емисии, нивото на надзор върху пазара, както и наличните варианти (в т. ч. класификация на квотите като финансов инструмент). През първата половина на 2011 г. ще бъде проведено интернет допитване до заинтересованите страни, а резултатите от него ще се използват за извършване на подробна оценка на въздействието. Така ще бъде осигурена информация за вземане на решение дали да се направи законодателно предложение.

Към участниците на пазара и към другите заинтересовани страни се отправя покана да участват в този процес и да подпомогнат Комисията при набелязването на енергични мерки за гарантиране на по-нататъшното развитие на европейския пазар на въглеродни емисии.

Информацията относно текущата работа по надзора върху пазара на въглеродни емисии ще бъде своевременно публикувана на интернет страницата на ГД „Действия по климата“.

MEMO/10/697


Side Bar