Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1753

Brüsszel, 2010. december 21.

Állami támogatás: A Bizottság részletes vizsgálati eljárást indít a magyar hatóságok által a nemzeti légitársaság, a Malév részére nyújtott támogatások ügyében

Az Európai Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást indít annak érdekében, hogy az uniós állami támogatási szabályok alapján megvizsgáljon számos olyan támogatási intézkedést, beleértve több tőkeinjekciót és tulajdonosi kölcsönt, amelyeket a magyar hatóságok a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-nek nyújtottak a társaság privatizációjával és visszaállamosításával kapcsolatban. A Bizottság mindenekelőtt kétli, hogy a Malév képes lett volna a piacon a magyar hatóságok által nyújtott feltételek mellett finanszírozáshoz jutni. A részletes vizsgálati eljárás elindítása lehetőséget teremt arra, hogy harmadik felek is véleményt nyilvánítsanak, de nem jelent egyet az ügyben hozott előzetes döntéssel.

A Bizottság úgy véli, hogy az alábbi intézkedések állami támogatásnak minősülhetnek:

  • 2007 decemberében az állam átvállalta a Malév 2003. évi kölcsönét;

  • Készpénzes kölcsön nyújtása egyéves időtartamra a Malév Ground Handling elnevezésű leányvállalatának az MNV Zrt. általi megvásárlása keretében;

  • Különböző adófizetések elhalasztása;

  • Tőkeemelés 2010-ben;

  • A Malévnek 2010. áprilistól 2010. júniusig nyújtott tulajdonosi kölcsönök;

  • Az említett tulajdonosi kölcsönök (és az utánuk járó kamat) adósság/tőke konverziója;

  • 2010. szeptemberben további tőkeemelés;

  • 2010. szeptemberben további tulajdonosi kölcsön.

Az uniós állami támogatási szabályoknak megfelelően a nemzeti hatóságok általi, a gazdasági tevékenységet folytató vállalatokat érintő beavatkozások nem minősülnek állami támogatásnak, amennyiben ezeket olyan feltételek mellett teszik, amelyeket a rendes piaci feltételeknek megfelelő körülmények között működő befektetők vállaltak volna (a “piaci magánbefektető elve”).

Az előzetes vizsgálatot követően és a jelenleg rendelkezésre álló tények tükrében a Bizottság kétli, hogy, tekintettel a Malév nehéz pénzügyi helyzetére, a légitársaság a piacon ilyen finanszírozáshoz tudott volna jutni azonos feltételek mellett, illetve, hogy egyáltalán lett volna lehetősége finanszírozásra. A Bizottság továbbá kétli, hogy ezek az intézkedések megfelelnek a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás előírásainak (ld. MEMO/04/172).

A hivatalos vizsgálati eljárás indítása megszokott a légiközlekedési ágazatban történő állami beavatkozások esetén, különösen, amikor a kedvezményezett pénzügyi helyzete kedvezőtlennek tűnik. Lehetőséget ad továbbá érdekelt harmadik feleknek, tagállamoknak és versenytársaknak, hogy megtegyék észrevételeiket egy sor olyan intézkedéssel kapcsolatban, amelyeket erős piaci versennyel jellemzett piacokon hoznak.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.30584(NN 69/2010).. ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.


Side Bar